Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Keskitytään yhden taajaman kehittämiseen –Lakkautetaan taantuvien alueiden koulut ja yhdistetään palveluita naapurikunnan kanssa, niin olemme olemassa huomennakin

KOMMENTTI Karulta ja kovalta se kuulostaa, mutta se on todellisuutta viimeistään 5-10 vuoden päästä. Palvelutarpeet muuttuvat nopeasti. Muutos johtuu yksin asukasluvun negatiivisesta kehittymisestä sekä ikärakenteen muutoksesta. Nämä muutokset ovat väistämättömiä koko maassa, myös Mänttä-Vilppulassa. Mitä meidän olisi pitänyt tehdä? Kunnilla on ollut mahdollisuus kymmenen viime vuoden aikana sopeuttaa taantuvien alueiden palveluita, mutta näin ei ole tapahtunut. Vaikutuksena on ollut verotuksen nouseminen ja velkaantumisen lisääntyminen. Mitä meidän tulisi vähintään tehdä? Tänä päivänä tehtävät päätökset täytyy pohjauttaa vähintään viiden vuoden jälkeiseen tilanteeseen. Miksi? Väestönmuutoksesta on selvästi havaittavissa, että varhaiskasvatusikäisten ja alakouluikäisten määrä alenee kaikissa maakunnissa sekä kunnissa, myös Mänttä-Vilppulassa. Meillä on lähitulevaisuudessa väistämättömästi edessä tilanne, jossa oppilaita ei riitä edes yhteen perusopetuksen yksikköön tai lukioon. Näitä palveluita olisi hyvä alkaa jo nyt suunnittelemaan, ja mikä tärkeintä, toteuttamaan yhdistämällä, jopa yli kuntarajojen. Perlacon Oy: toteuttamassa selvityksessä on tuotettu Pirkanmaalle maakunta- ja kuntakohtaiset ennustelaskelmat väestön ikärakenteen muutoksesta ja muuttoliikkeestä sekä näiden vaikutuksesta kuntien palvelutarpeeseen. Tämä selvitysaineisto on toimitettu kuntien käyttöön tammikuussa. Tämä aineisto muiden ennusteiden lisäksi antaa virkamiehille ja kuntapäättäjille selvän kuvan siitä, mitä täytyy tehdä ja kuinka suurilla liikkeillä sekä toimenpiteillä. ”Jos näen, että maitolasini tippuu, otanko sen kiinni silläkin uhalla, että läikytän maidon? Kyllä.” Mänttä-Vilppulassa tällä hetkellä käynnissä olevat yt-neuvottelut ovat tuhannen taalan paikka kreivin aikaan tehdä niitä ratkaisuja, jotka täytyy tehdä nyt – aivan kuten eläisimme vähintään vuodessa 2025. Perlaconin laatiman selvityksen tiivistelmässä tilanne todetaan mielestäni erittäin hyvin – suoraan – juuri siten, niin kuin se täytyy todeta. Kuntien on ymmärrettävä, että strategioissa ei voida turvautua päiväuniin ja uskoa, että olemassa olevat rakenteet kannattaa säilyttää, koska juuri meidän kuntaamme kohtaa suuri uusien asukkaiden sisään muutto ja luonnollinen väestönlisäys räjähtää käsiin - silti näiden unelmien varaan on rakennettu lähes jokaisen kunnan strategia. Sitten ne tylsät luvut, joihin perustan kommenttini Näitä lukuja katsoessa on hyvä muistaa, että Mänttä-Vilppula ei ole poikkeus. 1–6-vuotiaiden määrä laskee Pirkanmaalla vuoteen 2030 mennessä noin 17 prosenttia. Tästä johdettuna varhaiskasvatuksessa tarpeen laskennallinen muutostarve on 670 opettajaa vuoteen 2030 mennessä. 7–12-vuotiaiden määrä laskee noin 21 prosenttia. Laskennallinen muutostarve 360 opettajaa. Eläkeikäisten, 65 vuotta täyttäneiden, määrä nousee noin 22 prosenttia. Yli 74-vuotiaiden määrä nousee 55 prosenttia. Tästä johdettuna lisätarve on jopa tuhannelle hoitajalle tehostettuun hoitoon, noin 400 kotipalveluihin ja 1 700 omaishoitoon vuodelle 2030. Nuorempien ikäluokkien pienentyessä opettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tarve vähenee, kuten myös näihin toimintoihin käytettävien julkisten tilojen tarve. Vastaavasti ikääntyneiden hoidon työntekijäkysyntä kasvaa merkittävästi koko maassa, Pirkanmaalla kuten myös Mänttä-Vilppulassa. Kuka tätä kasvavaa ikääntyvää väestöryhmää hoitaa ja missä? Ja mistä rahat? Haluaisinko minä, että kotikontuni kyläkoulu säilyisi? Totta kai haluaisin. Haluaisinko minä, että esimerkiksi palvelut Kolhossa ja Vilppulassa säilyisivät ja kehittyisivät? Totta kai haluaisin. Käsitänkö, että niin ei vain yksinkertaisesti voi lähitulevaisuudessa olla. Käsitän. Pystynkö vaikuttamaan tai olenko mukana tekemässä päätöksiä, joita täytyisi tehdä nyt ja heti, vaikka ne olisivat miten kipeitä. En pysty. Mutta te arvon valtuutetut ja virkamiehet pystytte. Ymmärränkö, että myös muita sopeuttamistoimia tarvitaan? Ymmärrän. Kuka säilyy itsenäisenä – kuka ei? Jos näen, että maitolasini tippuu, otanko sen kiinni silläkin uhalla, että läikytän maidon? Kyllä. Säilytän kuitenkin lasini ehjänä, johon voin kaataa uutta maitoa, joskin en enää niin paljoa, mutta kuitenkin. Vaikka moni tarkoittaa pienestä ja tasapuolisuudesta kiinni pitämällä hyvää, on sen toiminnan todelliset vaikutukset kuitenkin päinvastaiset. Luvut eivät valehtele ja luvut eivät muutu, katsoi niitä oikealta tai vasemmalta. Meillä on vielä mahdollisuus Jos hyväksymme sen tosiasian, että väkilukumme laskee nykyisestä vielä tuhansia. Lisäksi, jos hyväksymme sen tosiasian, että kipeitäkin sopeuttamistoimia täytyy tehdä. Ja jos hyväksymme tosiasian, että sopeuttamistoimet täytyy tehdä nyt, niin meillä on hyvät mahdollisuudet selvitä huomennakin itsenäisenä päätöksentekijänä. Toki, jos emme halua säilyttää itsenäistä päätäntävaltaa jatkossa, jatketaan vain samaa rataa kuin tähänkin asti. Kyllä joku meidät korjaa talteen.