Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Vastaus: Mäntänvuoren Terveys vastaa MLL:n kannanottoon puheterapiasta

Kiitämme Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistystä aloitteestaan. Tunnistamme kirjoituksessa (KMV-lehti 10.9.2019) esiin nostetun kysymyksen liittyen puheterapeuttien paikalliseen saatavuuteen Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen alueelle. Emme kamppaile tämän kysymyksen kanssa suinkaan yksin. Puheterapeuttien saatavuustilanne on valtakunnallisesti vaikea ja monet kunnat Pirkanmaan alueella ovat samassa tilanteessa kanssamme. Puheterapeuttiliitto on linjannut vaalikauden 2019-2023 hallitusohjelmatavoitteissaan, että logopedian koulutuspaikkamääriä on lisättävä, koska tällä hetkellä puheterapeutteja on Suomessa tarpeeseen nähden liian vähän (1). Samassa yhteydessä haluamme muistuttaa, että pelkkä puheterapeuttien määrän ja saatavuuden lisääminen ei voi yksinään ratkaista lasten ja nuorten puheen kehityksen häiriöiden kokonaisuutta. Puheen ja kielen kehitykseen liittyy normaalia iän mukaista vaihtelua, minkä lisäksi puheen kehitys viivästyy normaalista jopa 19%:lla lapsista (2). Näin isoa joukkoa lapsia ei voi olla realistista hoitaa puheterapeutin ohjauksessa. Tarvitsemme siis myös muita keinoja näiden lasten ja heidän perheidensä tueksi. Puheen ja kielen kehityksen häiriöiden varhaiseen tunnistamiseen ja tuen tarjoamiseen jo perustasolla olemme panostaneet lisäämällä työntekijöidemme osaamista koulutuksen keinoin. Neuvoloiden terveydenhoitajia sekä varhaiskasvatuksen työntekijöitä on koulutettu puheen kehityksen poikkeamien tunnistamiseen ja esim. äännevirheiden omaharjoitteiden ohjaamiseen. Lisäksi terveydenhoitajilla on ollut mahdollisuus puheterapeutin suoraan konsultaatioon. Näillä toimilla haluamme varmistaa Käypä hoito – suosituksen mukaisesti lasten lähiympäristön riittävien tukitoimien varhaisen järjestämisen. Mäntänvuoren Terveys Oy:n moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä on puheterapeutti mukana kuntoutustarvetta ja kuntoutuksen vaikuttavuutta arvioimassa. Myönnettyjen puheterapioiden toteuttamisessa paikallisesti on ollut kuluvan vuoden aikana haasteita. Olemme Mäntänvuoren Terveydessä ponnistelleet ongelman ratkaisemiseksi, mutta toistaiseksi esimerkiksi suorat puheterapeutin rekrytointiyritykset ovat olleet tuloksettomia. Haasteista huolimatta olemme kyenneet tarjoamaan palvelun hoitotakuun puitteissa. Ajankohtaisesti tilanteessa on tapahtunut myönteistä kehitystä, minkä osalta informoimme maksusitoumuksen saaneita. Jatkamme edelleen työskentelyä tarkoituksenmukaisen ja oikea-aikaisen tuen varmistamiseksi jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle ja nuorelle toimialueellamme. Mänttä-Vilppulassa 27.9.2019 Kimmo Turunen, johtava lääkäri Juha-Matti Sihvonen, Mäntänvuoren Terveyden toimitusjohtaja 1. Suomen puheterapeutti liitto ry, 2019. https://puheterapeuttiliitto.fi/liitto-ja-jasenyys/kannanotot-ja-lausunnot. Viitattu 13.9.2019 . 2. Kehityksellinen kielihäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 (viitattu 16.9.2019). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi