Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Päihdevalistusta monesta suunnasta

Päihdevalistusmallin pilottihake alkaa Juupajoen kouluissa ensi lukuvuoden alusta. Malli on luotu huolesta, joka on syntynyt nuorten päihteidenkäytöstä ja nykyisestä huumemyönteisyydestä. Nuorten huumekuolemat ja syrjäytyminen ovat kasvussa. Mallilla halutaan ennaltaehkäistä päihderiippuvuuksia ja mielenterveysongelmia lisäämällä tietoutta päihteidenkäytön riskeistä ja seurauksista. Halutaan lisätä tietoutta päihderiippuvuuksista sairautena, vähentää aiheeseen liittyvää häpeää ja lisätä nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. – Olemme lähteneet luomaan ihan omaa laajaa päihdevalistuksen malliamme, kertoi Lea Nurminen , Juupajoen koulukeskuksen rehtori. Juupajoen päihdevalitusmalli sisältö julkistettiin tilaisuudessa. Malli koostuu kolmesta eri osasta. Ensimmäinen osa on, että mallissa on käytössä monta näkökulmaa. Halutaan opettaa nuoret luento- ja kasvatuskokonaisuudella tuntemaan kaikki päihteidenkäytön riskit. Tämä toteutuu luennoilla, joissa aihetta käsitellään eri näkökulmista, lisäksi tiedotetaan aiheesta monista eri näkökulmista. Annetaan nuorelle mahdollisuus tehdä omat valintansa, tuon tiedon perusteella. Tavoitteena on vähentää kaavamaista ajattelua ja väärää tietoa sekä harhakäsityksiä päihteiden käytöstä ja riippuvuuksista. Vastassa tähän tavoitteeseen pyrittäessä ovat muun muassa positiivista kuvaa aiheesta levittävät viihdekäyttäjät, somessa leviävä viihdekulttuuri ja huumemyönteisyys. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Toinen osa mallista on henkisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Nuorille opetetaan tunne-, vuorovaikutus- ja elämänhallintataitoja. Tällä autetaan nuoria ymmärtämään yksilön vastuuta omissa valinnoissa. Mallilla tuetaan nuorten kasvua itsenäisiksi ja omasta elämästään päättäviksi yksilöiksi. Eli, vahvistetaan nuorten omaa halua päättää oikein. – On turha valistaa nuoria, jos he voivat pahoin ja kuuntelevat vääriä lähteitä, eivätkä halua päättää oikean tiedon perusteella itse, kertoi Nurminen. Kolmas osa mallia on, että vanhemmat ja aikuiset saadaan toimintaan mukaan. Kyse on myös siitä, millainen malli kodeissa annetaan ja minkä mallin muut aikuiset nuorelle antavat. Siksi järjestettiin myös avoin kuntalaistilaisuus aiheesta. Kuultiin myös Elämän Akatemian Ida Nevalaista ja Juha Lantzia . Elämän Akatemian koulutusohjelman takana on joukko ihmisiä, jotka haluavat omalla ammattitaidolla ja -tiedolla tukea nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia elämäntaitojen koulutusohjelman kautta. Lantzilta kuultiin luento: Mitä riippuvuus on? Juttu jatkuu kuvan jälkeen. – Esimerkiksi kiusaaminen on oire jo olemassa olevasta ongelmasta, itsensä tiedostamisen puutteesta, peloista ja henkisestä huonovointisuudesta, kertoi Nevalainen. Nevalainen antoi esimerkin: Jokainen nuori varmaan tietää, että kiusaaminen on väärin, mutta he eivät tiedä miksi itse käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät. Tarkoituksena ei ole johdattaa nuoria sellaiseen ajatukseen, että elämä on aina ja kaikessa valtavan ihanaa. – Elämässä on väistämättömiä karikoita ja haasteista, tarkoitus on johdattaa nuoret kiinnostumaan omasta hyvinvoinnistaan, kertoi Nevalainen. Nevalainen kertoi myös, että Juupajoen päihdevalistusmallin pilottihankkeen vaikutuksista tehdään tutkimus, jossa seurataan mitä vaikutuksia sillä on. Irti huumeista -yhdistyksen Mirka Vainikka antoi nuorten päihteiden käytön valtakunnallisen tilannekatsauksen. Kondis-yhdistyksen kokemusasiantuntijat Jukka Riipinen ja Maria Thelen puhuivat kannabiksesta sekä kiinnostavasti ja koskettavasti siitä millaista on, kun oma lapsi jää huumekoukkuun. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Apua on saatavilla Irti Huumeista -yhdistys. Yhdistys tarjoaa valtakunnallisia vertais- ja ammattitukipalveluita huumeongelmaisten läheisille, toipuville käyttäjille ja huumeriippuvaisille. Toiminnan tarkoituksena on vähentää ja ehkäistä huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Elämän Akatemia. Elämän Akatemian takana on joukko ihmisiä, jotka haluavat omalla ammattitaidolla ja -tiedolla tukea nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia uuden elämäntaitojen koulutusohjelman kautta. Kondis-yhdistys. Yhdistys toimii linkkinä huumeiden käyttäjän, läheisten ja viranomaisten välillä ja antaa konkreettisia välineitä elämänhallintaan niin läheisille kuin käyttäjillekin. Kondis ohjaa läheisten vertaistukiryhmiä, toimii tukihenkilönä puhelimitse, netissä, sähköpostitse ja kasvotusten, auttaa konkreettisesti edunvalvonnassa ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti huumeasioihin. "On turha valistaa nuoria, jos he voivat pahoin." Lea Nurminen Juupajoen koulukeskuksen rehtori