Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit Verotiedot

Mielipide: En hyväksynyt

MIELIPIDE Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen kokouksessa 25.09.2017 käsiteltiin Mäntän Sassin alueen asemakaavaluonnosehdotusta. Päätökseksi tuli laittaa kaavaluonnos yleisölle nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Asemakaavaprosessi siis etenee. Jätin pöytäkirjaan eriävän mielipiteeni, koska mielestäni kaavaehdotuksen ei olisi pitänyt esityksen mukaisesti edetä eikä sitä näin ollen laittaa nähtäville. Eriävässä mielipiteessä totesin, että: –Sassin aluetta tulee arvokkaana kohteena kehittää luonnon monimuotoisuus huomioon ottaen. –Kaavan luonnosvaihetta ei tässä muodossa pidä jatkaa. Kaavaluonnos pohjautuu epärealistiseen alueen käytön suunnitelmaan, lentokenttä asuinalueena. –Taloudellinen tilanne huomioon ottaen kaupungilla ei ole varaa kaavanmukaiseen alueen toteuttamiseen. Siltä osalta mitä se kaupungin toimia vaatii. –Vanha teollisuuden kaatopaikka ja entinen saha-alue saattaa olla ympäristöriski tulevaisuudessa. Sassia tulee kehittää pitkälle tulevaisuuden tarpeiden näkökulmasta, oli se sitten asumiseen yhdistettyä virkistysaluetta tai muuta sen kaltaista missä luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon. Huvikseen lentäminen pohjaa menneeseen aikaan, meluhäiriöön ja päästöihin. Sassi Kannusniemen kanssa on kaupungin luontoalueena helmi, sen kanssa pitää olla tarkkana. Alue on todettu aiemmin arvokkaaksi maisema- ja luontokohteeksi, niin valtakunnallisesti kuin kaupungin selvityksissäkin Kaavaehdotus perustuu aivan tyhjän päällä olevaan epärealistiseen alueen käytön suunnitelmaan. Missään ei ole perusteluja siitä mistä ja minkälaisella ajanjaksolla kaupungille on suunnitellun toiminnan myötä mahdollisesti tulossa vero- myynti tai muita tuloja. Missään ei ole arvioitu mitä se tulee maksamaan ja missä aikataulussa. Ketkä tänne tulevat lentelemään ja mistä huomattava määrä työpaikkoja tulee. Nämä lienee enemmänkin mielikuvituksen tuotetta. Minulle päättäjänä ei ainakaan mitään konkreettista ole kerrottu. Tässä ollaan kuitenkin tekemässä merkittäviä päätöksiä. Pitkä kaavaselostus, yli 160 sivua, sisältää monia selvityksiä, mutta esille olisi minun mielestäni tullut nostaa merkittäviä asioita jopa kokouksen listatekstiin. Esimerkkinä, että kun alue ei ole kokonaan kaupungin omistuksessa vaan Sassinniemen kärjessä on yksityinen asuinkiinteistö. Selostuksessa todetaan: ”Kaava-alueella ennestään sijaitsevan sahanhoitajan talon kaupunki on kaavaillut siirtyvän asuinkäytöstä lentotoimintaa palvelevaan käyttöön osana lentopaikan aluetta – tämän kiinteistön nykyisille asukkaille muutos on siten merkittävä, vaikka itse rakennus säilyykin.” Kyseessähän on rakennushistoriallinen rakennus, entisen sahanhoitajan talo. Nykyisten asujien koti. Tämä tarkoittaa, että jos kiinteistöllä asuvat omistajat eivät halua myydä kotiaan ja lentopaikka-alueeksi suunniteltua suurinta osaa tontistaan, niin kaavan voimaan tultua kaupungilla on mahdollisuus pakkolunastukseen. Kaavaehdotuksen esittelyssä kerrottiin kysyttäessä asiasta, että yksityisomistuksessa tontin osa käytännössä estää koko suunnitelman toteuttamisen. Tämä on mielestäni tarkoitushakuista, koska kaavaehdotuksessa on lähemmäksikin kiitorataa rajattu asuintontteja. Tarkoitushan on kai saada lisää asukkaita kaupunkiin, eikä ehkä hätistellä pois. Kaupungin ja kaupunkikonsernin talous on menossa huonompaan suuntaan verotulokehityksen heikkenemisen ja tulevien vuosien valtionosuusleikkauksien takia. Saneerausvelkaa on eri toiminta-alueilla huomattavasti. On ilmeistä, että talouden pitämiseksi kriisikuntakriteerien yläpuolella tullaan aivan lähitulevaisuudessa tekemään talouden tasapainottamiseksi palvelurakenteisiin muutosehdotuksia. Tämä tarkoittaa kuntalaisten peruspalveluihin ehkä huomattaviakin heikennyksiä. Tästä syystä kaupungilla ei ole enää varaa kalliisiin konsulttien vetämiin utopistisiin kehittämishankkeisiin johon Sassin alueen suunnitelmakin kuuluu. Tarvitaan todellisia työpaikkoja, sopivia asuntoja ihmiselle jotka maksavat veroja ja tekevät päivittäiset ostoksensa paikkakunnalla. Näin pääosin nykyisetkin tulot kaupungille tulevat. Kaavaluonnokseen voi jättää mielipiteensä 25.10.2017 saakka kaupungin kaavoituspalveluille. Pentti Paananen kaupunginvaltuutettu kaupunginhallituksen jäsen