Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Mielipide: Jokainen kunnassa tehtävä päätös on terveyspäätös

Poliittiset päättäjät kaupunkien ja kuntien valtuustoissa ja lautakunnissa ovat avainasemassa tehdessään hyvinvointia ja terveyden edistämistä parantavia ns. HYTE -päätöksiä. Niillä on ratkaiseva merkitys asukkaiden hyvinvointiin, osallistumiseen, työllistymiseen ja toimintakykyyn. Kysymys on laaja-alaisesta, hallintokuntarajat ylittävästä toimintatavasta. Terveystalkoisiin tarvitaan meitä kaikkia, vastuu omasta elämänhallinnasta on kuitenkin jokaisella kuntalaisella itsellään. Tulevaisuuden kunta on ennen kaikkea sivistyskunta, sillä mikäli maakuntauudistus toteutuu sivistyspalvelut muodostavat 60 % kuntien tehtävistä. Samalla kun sote -puoli otetaan kunnilta kokonaan pois, on uhkana että rahaa ei enää jää riittävästi kuntien vastuulle jäävään hyvinvointityöhön ja muuhun terveyden ja elinvoiman edistämiseen. Siirtymävaiheessa on maakunnan ja peruskunnan tehtäväjako ja rooli selkeytettävä. HYTE -palveluiden tuottamiseen kunnan on panostettava kaavoituksella, investoinneilla ja riittävillä talous- ja henkilöstöresursseilla. Parhaiten onnistutaan sosiaali- ja terveysmenojen hillinnässä, kun julkishallinnon yhteistyökumppaneiksi otetaan kolmannen sektorin järjestöt ja potilasyhdistykset sekä tietenkin asukkaat. Esimerkkejä hyvistä käytännöistä on paljon, kuten esimerkiksi kaupungin ja urheiluseurojen yhteistyö tai asukkaiden osallistuminen ja aito vaikuttaminen lähiympäristön suunnitteluun sellaiseksi, että se innostaa terveyden ylläpitoon. Jokaisella kaupungilla on velvollisuus laatia hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa. Tilastojen kerääminen vaatii koordinaattorin, mieluummin kokopäiväisen, jonka tärkeä tehtävä on jalkauttaa saadut tiedot, tarpeet ja kokemukset eri hallinnonalojen toimijoille. Ilman ajantasaista tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä, on vaikea puuttua olemassa oleviin pulmiin ja epäkohtiin. Tulevaisuudessa hyvinvointia rakennetaan vahvassa yhteistyössä maakunnan kanssa. Maakuntiin on tulossa omat HYTE- johtoryhmät, jotka tekevät yhteistyötä paikallisten ryhmien kanssa ja ohjaavat kuntien hv-koordinaattoreita. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta korvaa kunnalle asukkaiden hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvien tehtävien kustannuksia. Hyte -kerroin kannustaa kuntia panostamaan peruskoulutukseen, liikuntaan ja hyvinvoinnin/terveyden edistämisen johtamiseen. Kunta voi siis omalla toiminnallaan vaikuttaa em. indikaattoreihin ja siten myös saamaansa valtionosuuden määrään. Hyvinvointisateenvarjon alle sijoittuvat terveyttä edistävät palvelut, koulutuspalvelut, kulttuuri ja liikunta. Liikunnan merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Useimpien kansansairauksien hoitoreseptissä määrätään asiakkaalle liikuntaa. Terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia ihmisiä on kaikissa ikäryhmissä, sen vuoksi kaupungin on käytettävä kaikki keinot houkuttelevien olosuhteiden luomiseen. Kuntaliiton tutkimuksen mukaan eniten ihmisten hyvinvointia nakertavat yksinäisyys ja syrjäytyminen. Miten passivoituneita nuoria tai yksinäisiä vanhuksia voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla auttaa? Kaupunkiin ja maakuntaan tarvitaan ehkäisevän työn ammatillista osaamista ja riittävää henkilöstöä. Leena Mankkinen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen (sd) ja sairaanhoitopiirin terveyttä edistävän neuvottelukunnan jäsen.