Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Kolumni: Sukupolvet yhdessä

Lasten ja vanhusten yhteinen tekeminen on parasta yhteistä aikaa molemmille osapuolille. Tämä on havaittu esimerkiksi monessa ikäihmisten palvelukodissa, jossa lasten vierailut selkeästi piristävät vanhuksia. Ikäihmisten ja lasten kohtaaminen on tärkeää myös lapsille, etenkin jos lasten omat isovanhemmat ovat kaukana ja kontaktit ikäihmisiin ovat muutoin heidän elämässään vähäiset. Lapsen kohtaaminen saa ikäihmiset usein hellittelemään puheillaan vierastakin lasta ja moni lapsi ilahtuu tästä saamastaan erityisestä huomiosta. Vilppulan Punatulkun palvelukeskuksessa ikäihmisten ja lasten yhteistyötä on hyödynnetty tänä keväänä uudella yhteisellä tekemisellä. Lapset ovat yhdessä Punatulkun asukkaiden kanssa laittaneet kasvimaan vanhusten iloksi. Yhdessä puuhastelu toi iloa molemmille osapuolille. Pelkät vanhustyön ammattilaisten huomiot lasten ja ikäihmisten kohtaamisen vaikutuksista eivät ole kuitenkaan ainoa todiste sukupolvien yhteistyön merkityksellisyydestä. Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Tanja Riihimäki ja Heini Taipalus tekivät opinnäytetyön viime vuonna sukupolvien välisen vuorovaikutuksen merkityksestä lasten ja ikäihmisten yhteisessä palvelukeskuksessa. Heidän opinnäytetyönsä tuloksista kävi ilmi, että kokemukset yhteisestä palvelukeskuksesta olivat pääosin positiivisia sekä lasten vanhemmilla että palvelukeskuksen ikäihmisillä. Ikäihmisille jo pelkkä lasten läsnäolo ja äänten kuuleminen herätti positiivisia tunteita, kuten iloa. Ikäihmiset myös nostivat esiin oman aktiivisuuden ja sen vaikutuksen vuorovaikutuksen määrään. Punatulkun yhteisprojektin myötä ikäihmisten ilontunteet ovat nousseet monesti esille myös lasten käynnin jälkeen. Vanhusten puheissa ja muisteloissa nousee usein esiin se päivä, kun lapset olivat kylässä. Samoin myös yhteisen työn tulosta ja kehitystä eli kasvimaata käydään tutkimassa päivittäin. Omasta kodista tuttu harrastus saa ikäihmiset aktivoitumaan myös hoivakodissa. Opinnäytetyössä todettiin myös, että sekä vanhemmat että ikäihmiset nostivat tärkeäksi sen, että lapset oppivat tulemaan toimeen erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Riihimäki ja Taipalus totesivatkin työnsä lopputulemana, että sukupolvia yhdistävälle toiminnalle on selkeästi tilausta. "Ikäihmisille jo pelkkä lasten läsnäolo ja äänten kuuleminen herätti iloa."