Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit Vaalikone

Nyt vastaa Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen jäsenet kaksoisrooleista – KMV-lehti kysyi, mitä etua tuplapaikasta on asukkaille

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen yhdeksästä jäsenestä seitsemällä on hallituspaikka kaupungin tytäryhtiössä. Kaikki yhdeksän jäsentä vastasivat KMV-lehden seuraaviin kysymyksiin. 1. Miksi olet tytäryhtiön hallituksessa? Mitä etua siitä on kaupungille/ asukkaille? 2. Koetko ongelmaa siinä, että olet kaupunginhallituksen jäsenenä konsernijohdossa, ja myös valvot omaa toimintaasi? 3. Oletko valmis kieltämään kaksoisroolit vuonna 2021 valtuustokauden vaihtuessa? Kaupunginhallitus päätti palata kaksoisrooleihin tuolloin. Kaupungin tytäryhtiöiden hallitukseen pääsemiseksi ei tarvitse olla kaupunginhallituksen tai -valtuuston jäseniä. Valitulla tulee olla yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämä asiantuntemus ja riippumattomuus. Puheenjohtaja Tukia Tukia, Tilapäinen valtuustoryhmä Tukialla ei ole kaksoisroolia, siksi hän vastaa vain kohtaan kolme. Yleisesti hän kertoo: –Tärkeintähän olisi, että tytäryhtiöiden hallituksiin valittaisiin henkilöt, joilta löytyisi toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämää asiantuntemusta ja luottamusta. Toisaalta olisi hyvä ajaa sisään myös uusia henkilöitä. Käytännössä homman ratkaisee vaalitulos ja sen jälkeen puolueiden sisäiset ja ulkoiset neuvottelut paikoista. Ulospäin saattaa näyttää siltä, että joissain valinnoissa voisi kyseessä olla jopa palkintopaikka. Toivottavasti näin ei ole. 3. Kyllä olen. Olisin ollut valmis kieltämään hetikin, mutta tyydyn valtuuston enemmistön päätökseen. Tosin tällä hetkellä varmaan moni valtuutettu tai ainakin hallituksen jäsen on valmis näistä rooleista luopumaan. Tämän valtuustokauden jälkeen nähdään, miten lupaukset muistetaan. 1. varapuheenjohtaja Alli Mäkinen, kesk 1. Juuri siksi, että olen kiinnostunut kaupunkimme kehittämisestä ja yritystoiminta on lähellä sydäntäni, joten tulin valituksi. Yritän tehdä parhaani tämän kaupungin elinkeinoelämän kehittämiseksi. 2. En katso olevan ristiriitaa siinä, että kuulun molempiin hallituksiin, koska se on kuntalain mukaista. En valvo omaa toimintaani. En ole päättämässä konserniohjeesta, vaan sen tekee varajäsen. 3. Siinä tapauksessa, jos kuntalain tulkinta tältä osin muuttuu. 2. varapuheenjohtaja Ilkka Jatkola, sd 1. Edellisten vaalien jälkeen valittiin paikat tytäryhtiöiden hallituksiin yhteisymmärryksessä kaikkien ryhmittymien kanssa, eikä silloin nähty estettä valintoihin, vaikka olisikin kaupunginhallituksen jäsen. Onko siitä etua vai haittaa asiasta voidaan olla montaa eri mieltä. Minä näen sen kyllä jonkinlaisena etuna, että on laajat tiedot myös konsernin näkökulmasta. 2. En näe siinä ongelmaa, koska kun kaupunginhallituksessa käsitellään kyseisen yhtiön asioita niin silloin olen jäävi, ja varajäsen toimii puolestani. 3. On hyvä, että asiaan palataan seuraavien vaalien jälkeen, ja jos silloin päätetään että kaksoisroolit kielletään niin kyllä se minulle käy. Mira Anttila, kok 1. Kun kaupunginhallitus evästi yhtiökokousedustajia, tulin nimetyksi elinkeinoyhtiöiden hallitusten varajäseneksi. Olen puheenjohtajan varajäsen, joten pidin epätodennäköisenä, että panostani tarvittaisiin. Hallitushan harvoin kokoontuu ilman puheenjohtajaansa. Ymmärsin, että paikkaa täyttämään ei ollut löytynyt muita vaihtoehtoja. Ja laillista tai sääntöjen vastaistahan tuo ei ollut/ole. 2. Omassa tapauksessani en, koska en ole osallistunut työskentelyyn. Onhan asiassa ristiriita. 3. Kyllä olen. Toivon todella, että innokkaita ihmisiä löytyy tulevaisuudessa myös näille hallituspaikoille. Henna Hakala, vihr, 1. Olen tytäryhtiön hallituksessa samasta syystä kuin kaupunginhallituksessakin: kiinnostuksesta ja halusta vaikuttaa yhteisiin asioihin. Tytäryhtiöiden toiminta on kaupungin toimintaa ja koskettaa kuntalaisten arkea. Hallituspaikat olivat olemassa ja laki ei kiellä tätä yhteyttä, joten niihin päädyin. 2. Olen miettinyt asiaa paljon, ja kyllä ristiriita on olemassa ja todellinen. Kuitenkin, on myös hyötyä kuulua sekä kaupunginhallitukseen että tytäryhtiön hallitukseen. Tiedonkulkua molemmin puolin tarvitaan. 3. Jos valtuusto niin haluaa, kyllä kaksoisroolit voi puolestani kieltää. En itse ole sitä mieltä tällä hetkellä. Jos näin päätetään, toivottavasti kiinnostuneita ja kokeneitakin jäseniä hallituksiin silti löytyy. Kaupunkimme toiminta siirtyy yhä enemmän yhtiöihin, ja se saattaa vaikuttaa haluun olla mukana päätöksenteossa kielteisesti. Yhtiöt eivät voi elää irrallaan omaa elämäänsä. Tuula Juurakko, sd Juurakolla ei ole kaksoisroolia. Hän vastaa vain kohtaan kolme. 3. En kuulu minkään tytäryhtiön hallitukseen. Tulen omalta osaltani kieltämään kaksoisroolit (mikäli olen vielä mukana kuvioissa). Arto Lampinen, kesk 1. Tarkastuslautakunnasta yksi jäsen on nostanut esiin nämä molemmat kysymykset, kaksoisroolin ja tasa-arvokysymykset. Tarkastuslautakunnassa toimiva kuntatilintarkastaja ei ole tällä kannalla kaksoisroolien suhteen. Hän sanoo olevan hyvä, että tehtäviin ylipäätänsä löytyy yhtiöistä kiinnostuneita ja osaavia henkilöitä. Tarkastuslautakunnasta kaksi jäsentä, valtuutettua äänesti 3.9 valtuustossa kaksoisroolien säilyttämisen puolesta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja oli poissa kokouksesta. Kaksi muuta jäsentä eivät ole valtuutettuja. Olen itse myös toiminut tarkastuslautakunnassa ja tiedän, miten sen dynamiikka toimii. 2. Keskustan ryhmässä luottamushenkilöiltä kysyttiin halukkuutta eri tehtäviin, niin myös Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:hyn. Yhtään halukasta henkilöä ei lisäkseni löytynyt. Erityisesti toivoimme naisten kiinnostusta tasa-arvolain näkökulmasta katsottuna. Itselläni on 23 vuoden kokemus vesi- ja jätevesihuollosta vesiosuuskunnan perustamisesta lähtien, joten halusin laajentaa näkökulmaani ja tuoda hallitukseen jotain itsekin. Olen tänä aikana keskittynyt varaussuunnitelman laatimiseen omassa vesiosuuskunnassa ja tarkoitus on käydä läpi asiat kaikissa vesiosuuskunnissamme yhteistyössä kaupungin kanssa, että kaikki on kunnossa. Muistetaan Nokian vesikriisi ja tuoreimpana Nousiaisten vesikriisi, jossa klooraaminen kesti viikkoja. Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n asiakkaina on noin 1000 vesiosuuskuntien taloutta. Vesi on maailman tärkein asia, sen tiedämme ja myös jätevesiasiat kaupunkimme järvien kannalta. Tärkeää ympäristönsuojelutyötä. Pidämme huolen, että korjausvelkaa vesi- ja jätevesiverkoston osalta hoidetaan vuosittain Mäntän, Vilppulan, Kolhon ja Pohjaslahden keskustojen osalta. Tämä on talouden kannalta haasteellista, koska uusittavaa vesi- ja jätevesiverkostoa on noin 80 kilometriä. Tänä vuonna saneeraamme kaksi kilometriä. Etu kaupungille ja asukkaille on siinä, että olen aidosti kiinnostunut tästä tehtävästä. Seuraan asioita ja olen valmis kehittymään. Kaikki. jotka minut tuntevat tietävät, että olen tarkan euron mies. 2. Ainoa kerta, kun olen joutunut jääväämään itseni kaupunginhallituksen kokouksessa oli, kun tätä kaksoisroolia käsiteltiin. Tämä osoittaa, että mitään ongelmaa ei ole. Olen luottamushenkilö ja yksi tärkeä asia on koko ajan tarkastella, mikä on sopivaa ja mikä ei. Ihmisellä on omatunto tätä varten. 3. Meillä on yksi yhtiö, Yrke Oy, jossa ei ole yhtään kaupunginhallituksen jäsentä. Jouduimme täysin yllättäen pääomittamaan tätä yhtiötä 1,5 miljoonalla eurolla äskettäin. Tämä kertoo, että kaikki ei toiminut tämän yhtiön kohdalla. Vaikeaa sanoa, mikä on kantani 2,5 vuoden kuluttua, mutta äskeinen esimerkki puoltaisi kaksoisroolien sallimista. Paras malli voisi olla, että kaupunginhallituksen jäsen olisi pakollinen kaikissa yhtiöissä. Keuruu on yksi harvoja kuntia, missä tämä kielto kaksoisroolien suhteen on tehty. Siellä on vähemmän yhtiöitä. Ihmisiä riittää tehtäviin. Meillä yhtiöiden määrä kasvaa, nyt perustettu ruokapalveluyhtiö esimerkkinä, joten tilanne ei ainakaan helpotu. Pentti Paananen, vas 1. Kunnallisvaalien jälkeen kaupunginhallitus nimeää ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin, yhtiökokousten vahvistettaviksi. Hallitusjäsenen tärkeimpiä valintakriteereitä ovat yhtiön toimialan tuntemus ja osaaminen sekä kokemus hallintotyöskentelystä, samoin kaupungin hallinnon tuntemus. Olen ollut usean kauden Mäntän Kaukolämpö Oy:n, myöhemmin Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n hallituksessa. Tuona aikana on tehty mittavia päätöksiä yhtiön toiminnassa muun muassa energian hankintaan liittyen. Olen ollut pitkään myös kaupungin valtuustossa ja hallituksessa. Olen kiinnostunut hallintotyöskentelystä. Valvonnan kannalta on kuntalaisten etu, jos yhtiön hallituksissa on myös kaupunginhallituksen jäseniä, mikään laki tai määräys ei kiellä toimimasta hallinnoissa yhtä aikaa. Olen joutunut noin viidentoista vuoden yhtiötyöskentelyn aikana jääväämään itseni kaupungin päätöksenteossa vain muutaman kerran, joten en koe asiassa mitään ristiriitaa tai ongelmaa. 2. Kunnalliset yhtiöt on perustettu tuottamaan palveluja kuntalaisille. Joustavan päätöksenteon vuoksi ne soveltuvat joidenkin kunnan tehtävien suorittamiseen. Kunnallisia yhtiöitä ei voi verrata vapailla markkinoilla kilpaileviin yksityisiin yhtiöihin, toimintaan vaikuttavat sekä osakeyhtiö- että kuntalaki. Toiminta rahoitetaan pääsääntöisesti verovaroin, taksoilla tai vuokrilla. Ne ovat myös usein monopoliasemassa. Näistä syistä jopa lainsäädäntötasollakin on heitetty ajatuksia tehdä kuntayhtiöitä varten omaa lainsäädäntöä, joka sopisi yhtiöihin paremmin ja olisi avoimempi. En koe valvovani itseäni, koska hallinnoissa tehdään kollektiivisia päätöksiä. 3. Vaara piilee siinä, että yhtiöt alkavat elämään omaa elämäänsä osakeyhtiölain verhon takana, veronmaksajien varoilla. Mänttä-Vilppulassa toimintoja on yhtiöitetty laajasti ja niissä liikkuu suuri määrä kuntalaisten maksamia rahoja. Tieto yhtiöiden tilasta ja ohjausvalta tulee säilyä vaaleilla valituilla luottamushenkilöillä. Tarkoitushan on, että veroeuroilla tuotetaan mahdollisimman hyvät palvelut kuntalaisille. Kaupunginhallituksen jäsenet voivat edelleen olla yhtiöiden hallinnossa vuoden 2021 jälkeenkin, eli en olisi sitä kieltämässä. Tärkeämpää kuin kaksoisroolista puhuminen on kehittää konserniohjausta siten, että konsernin talousarvioissa yhtiöille määritellään selkeät tavoitteet ja mittarit toiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi, Näin turvattaisiin tehokkaampi valvonta ja verovarojen käyttö. Samoin tulisi konsernitasolla laatia lakiin ja eettiseen ajatteluun pohjautuvat säännöt sekä ohjeet matkustamisesta, vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista Lasse Siltanen, sd 1. Kuntavaalin jälkeen puolueet jakoivat luottamus /lautakuntapaikat vaalituloksen mukaisesti. Silloin ei tullut esille mitään sellaista, etteikö sama henkilö voisi toimia Kaupunginhallituksessa, sekä Konserniyhtiön hallituksessa. Uskon, että toimiminen molemmissa hallituksissa ei ainakaan vähennä tiedonkulkua kumpaankaan suuntaan. Toimiessaan molemmissa hallituksissa pystytään tarvittaessa reagoimaan mahdollisiin epäkohtiin välittömästi. Tiedon kulku toimii ja siitä hyötyvät kaikki. 2. En koe sitä ongelmana aina voi tai tarvitseekin jäävätä tarvittaessa. Jääviyden vuoksi varahenkilö on silloin tilalla. 3. Hyvä, että asiaan palataan valtuustokauden vaihtuessa. Olen valmis kieltämään kaksoisroolit 2021, jos enemmistö näin päättää ja haluaa. Kaupungin tytäryhtiöiden hallituspaikoista neljä tulee nykyisen kaupunginhallituksen tai valtuuston ulkopuolelta. He ovat Tero Rönni, Ossi Autio, Jukka Pohjala ja Moona Ala-ajos. MW-Kehitys Oy : Alli Mäkinen kesk, Sami Kouvonen kok, Ossi Autio sd, varalla Tauno Mäkelä kesk, Mira Anttila kok, Marika Ala-Herttuala sd. Yrke Kiinteistöt Oy : Sirpa Väisänen kesk, Sami Kouvonen kok, Tero Rönni sd, varalla: Erkki Lauronen kesk, Mira Anttila kok, Ilkka Jatkola sd. Koskelantalot Oy : Erkki Lauronen kesk, Erkki Viitanen kok, Ilkka Jatkola sd, varalla: Henna Hakala vihr, Anneli Helander vas. Ei täytä tasa-arvolain vaatimuksia. Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy: Kalevi Hietanen sd, Jukka Pohjala sd, Arto Lampinen kesk, Pentti Paananen vas, varalla: Erkki Viitanen kok, Tea Pirttilahti kesk. Ei täytä tasa-arvolain vaatimuksia. Mäntän Jääareena Oy : Martti Anttila sd, Lasse Siltanen sd, Timo Kivilahti kesk, Henna Hakala vihr ja Moona Ala-ajos (valittu paikkakunnalta muuttaneen Konstantin Dmitrievin, kok, tilalle). Vuoden alusta aloittaa Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteinen Justiina Ateriapalvelut Oy. Hallitusta ei ole vielä valittu.