Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Kunnanjohtaja: "Epäluottamus on niin syvä, että yhteistoimintaa ei ole mahdollista jatkaa"

Ruoveden kunnanvaltuusto ilmoitti sosiaali- ja terveysministerille, että Ruoveden ja Virtain välinen yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseksi ei jatku sen jälkeen, kun yhteistoimintasopimuksen päättymisajankohdasta on Ruoveden kunnan ja Virtain kaupungin välillä sovittu. Yhteistoimintasopimus päättyy joka tapauksessa viimeistään 31.12.2019 Vuosien epäluottamus Lausunnossaan Ruovesi toteaa, että Ruoveden kunnalla on ollut jo usean vuoden ajan epäluottamusta Virtain kaupungin toimintaan siltä osin, kun se koskee yhteistoimintasopimuksen toiminnallisuutta, taloudellisuutta ja eräiden sopimusehtojen soveltamista. Tämä epäluottamus kärjistyi lopullisesti toukokuussa 2018 kariutuneisiin Keiturin Sote Oy:n osakeanti- ja osakassopimusjärjestelyihin. Syntyneen epäluottamuksen vuoksi Ruoveden kunta on myös pyytänyt selvitystä Virtain kaupungilta sote-palvelutuotannon johtamis- ja raportointikysymyksiin. –Tosiaasia on se, että epäluottamus on niin syvä, että yhteistoimintaa ei ole mahdollista jatkaa. On kuitenkin hyvä, että kuntalaisten palvelut toimivat hyvin, mistä hyvänä esi-merkkinä ovat Ruoveden kunnan poliklinikkapalvelut, jotka tuottaa Attendo, Virtain kaupungin ulkoistettua ne vuonna 2017, kertoo kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita . Ministeriölle antamassaan lausunnossa Ruovesi toteaa, että yhteistoiminta-alueen vaihtamisen tavoitteena on varmistaa entistä paremmat ja kustannustehokkaammat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka vahvistavat kunnan palvelurakennetta ja koko kunnan elinvoimaa. Tavoitteena on myös kehittää palvelujen tuotantotapoja, organisointia, laatua ja saatavuutta sekä raportointia. Ruovesi pitää tärkeänä myös sitä, että kunnan päätösvalta lisääntyy sitä koskevissa asioissa. Uusi yhteistoiminta-alue täyttää myös aiempaa paremmin PARAS-lainsäädännön asukaspohjavaatimuksen. Muutosesitys kokouksessa Ruoveden kunnanvaltuusto käsitteli maanantaina 17.9. sosiaali- ja terveysministerille annettavaa ilmoitusta koskien Virtain ja Ruoveden sote-yhteistyötä. Kunnanhallitus esitti, että kunnanvaltuusto hyväksyisi kantanaan, että Ruoveden kunnan ei ole mahdollista jatkaa Virtain ja Ruoveden yhteistoiminta-alueessa. Kokouksessa valtuutettu Anita Viljanmaa , RuoSit, teki muutosesityksen, että sosiaali- ja terveysministeriö ei hyväksyisi Ruoveden irtautumista yhteistoiminta-alueesta. Perusteluissaan Viljanmaa totesi, että valtakunnallisesti sosiaali- ja terveyslain uudistus on kesken ja voimassa on velvoite jatkaa yhteistyötä yhteistoiminta-alueilla vuoden 2019 loppuun. Sinikka Jokinen , vas, kannatti Viljanmaan esitystä. Valtuuston puheenjohtajan totesi, että Viljanmaan tekemä muutosesitys ei liity asiaan ja kehotti häntä tekemään valtuustoaloitteen. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Viljanmaa ja Jokinen jättivät asiasta eriävän mielipiteen.