Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Mänttä-Vilppulasta nimettiin kymmenen maakunnallisesti tärkeää lintualuetta

Uhanalaisten lintujen lajimäärä kasvaa huolestuttavaa vauhtia. Lintukantojen suojelemiseksi voidaan vaikuttaa ottamalla huomioon tärkeät lintualueet maankäytössä. Maankäytön päätöksenteko on siirtymässä entistä enemmän kuntiin. Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen julkaisema raportti, Keuruun ja Mänttä-Vilppulan arvokkaat lintualueet 2017, antaa tärkeää tietoa näistä merkittävistä luontokohteista. Keuruulta ja Mänttä-Vilppulasta löytyi 41 paikallisesti tärkeää kohdetta. Näistä 15 on maakunnallisesti arvokasta, niin sanottua Maali-kohdetta. Mänttä-Vilppulassa Maali-kohteita on kymmenen: Laksi-Pyhtönen, Pilkanlampi, Elämänmäki, Kaiturin metsä, Mäntänvuori, Riihiniemi-Kuivaniemi, Keurusselkä, Kurkijärvi, Ukonselkä ja Mänttä-Vilppulan virtavedet. Arvokkaat kohteet esitellään ja niille annetaan toimenpidesuositus. Mäntän keskustan lähellä sijaitsevasta Mäntänvuoresta kerrotaan seuraavaa: –Mäntänvuori on Natura 2000-aluetta, jossa on rehevää, runsaslahopuustoista kangasmetsää ja rantametsiä. Siellä pesii muun muassa pohjantikka, pikkusieppo, idänuunilintu, sirittäjä, metso ja peukaloinen. Raportti suosittelee, että Natura-alueella vallitsevien boreaalisten luonnonmetsien ja lehtojen säilyminen on turvattava hoito- ja käyttösuunnitelmalla tai perustamalla alue oikeaksi luonnonsuojelualueeksi. Elinympäristöittäin arvokohteet jakautuivat seuraavasti: lintujärvet 12, metsät 12, peltoalueet 5, selkävedet 6, suot 4 ja virtavedet 2. Varuskunta Maali-kohteeksi Raporttiin päivitettiin maakunnallisesti arvokkaiden alueiden linnustotietoja vuoden 2013 raportin jälkeen tapahtuneiden muutosten vuoksi ja saatujen lisätietojen perusteella. Metsistä tuolloin oli heikosti kartoitettu Keuruun varuskunnan alue, ja nyt alue osoittautui maakunnallisesti tärkeäksi. Raportin mukaan Keuruun ja Mänttä-Vilppulan alueilta on olemassa varsin hyvin tietoa sekä linnustosta että lintualueista. Lintuharrastajat ovat tallentaneet runsaasti havaintoja Tiira-lintutietopalveluun. Raportin laadinnan alussa käytettiin hyväksi Tiiraa, jonka jälkeen kohteet priorisoitiin. Sen jälkeen tehtiin satoja tunteja maastoselvityksiä kymmenillä alueilla kesällä 2017. Matti Aallon kirjoittama raportti valmistui tämän vuoden huhtikuussa. Hanketta rahoitti Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö. Suuri osa työstä oli lintuharrastajien talkootyötä. Raportin julkaisi Suomenselän lintutieteellinen yhdistys.