Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Mitä jos Pirkanmaan autot olisivat sähköautoja vuonna 2030?

Pirkanmaan ely-keskuksen teettämän selvityksen mukaan Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet pitkään laskussa maakunnassa tehdyn ilmastotyön sekä taloudellisen tilanteen ansiosta. Hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) 8. lokakuuta julkaisemasta väliraportista käy kuitenkin ilmi, että nykysitoumukset eivät riitä globaalisti, joten ne eivät riitä myöskään Pirkanmaalla. Ilmaston lämpeneminen tulisi rajoittaa 1,5 asteeseen, koska jo 2 asteen lämpeneminen tuhoaisi ekosysteemeitä, luonnon monimuotoisuutta ja vaikeuttaisi yhteiskuntien toimintaa. –Pelkät päästövähennyksetkään eivät riitä, vaan lisäksi tarvitaan muun muassa hiilinieluja tai hiiltä ilmakehästä sitovia tekniikoita, toteaa Pirkanmaan ely-keskuksen erityisasiantuntija Soili Ingelin . IPCC:n raportin mukaan toivoa on, mikäli päästövähennykset saadaan aikaan nopeasti, heti vuoden 2020 jälkeen. Nettopäästöjen tulisi laskea nollaan vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää kuitenkin laajempia päästövähennyksiä koko maailmaan ja tavoitteiden täytäntöönpanoa heti. Ympäristöministeriön mukaan Suomen kanta on, että EU:n tulisi tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Suomen kansallinen tavoite on hiilineutraalius 2045. Ilmastoedelläkävijyyttä tavoitellaan yhteistyössä Viime vuonna valmistuneen Pirkanmaan ympäristöohjelman toteutuksessa läpileikkaava teema on maakunnan ilmastokyvykkyys. Periaatteena on, että ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan kaikkien toimia ja toimintatapojen muutoksia: hallinnon, organisaatioiden, yritysten ja kansalaisten. Ohjelma tehtiin yhdessä Pirkanmaan liiton kanssa. –Ympäristöohjelma on maakunnan yhteinen tahtotila, jossa on hyväksytty maakunnalle hiilineutraaliuden tavoite. Ohjelman visio on tehdä viisaita valintoja tulevaisuuden kannalta ja oppia ajattelemaan ympäristöä uudella tavalla, Ingelin avaa ympäristöohjelman sisältöä. Ilmastokriisi ratkeaa vain ottamalla kaikki keinot käyttöön Ilmastokriisiä käsiteltiin Pirkanmaan ympäristöohjelman vuosiseminaarissa 8.10. Tampereella. Jaettu huoli ympäristöstä näkyi myös seminaarin aiempia vuosia selvästi suuremmasta osallistujamäärästä ja aktiivisesta keskustelusta, jossa nousi esiin tarve erilaisten ympäristöasioiden yhteensovittelulle. Ympäristöohjelmassa on nostettu esiin tarve muun muassa uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöönotolle sekä liikenteen päästövähennyksille, joiden avulla on mahdollista saada aikaan merkittäviä lisävähennyksiä. Lähde: ely-keskus