Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Finsilva muistuttaa osayleiskaavasta: Ulkoilureiteistä pitää olla sopimus maanomistajan kanssa

Finsilva Oyj:n 18. kesäkuuta päivätyssä muistutuksessa todetaan, muun muassa, että Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksessa on osoitettu useita erilaisia reittejä sen omistamalle alueelle: ulkoilureitti, ulkoilureitin yhteystarve, ratsastusreitti, moottorikelkkailureitti ja uusi metsälatureitti. Finsilva ei kuitenkaan hyväksy sitä, että sen maille suunnitellaan tällä tarkkuudella reitistöjä ilman sopimuksia. Reitistöjen osoittaminen kaavoituksella laajoille metsäalueille ei Finsilvasta ylipäätään ole tarkoituksenmukaista, eikä liity taajamatoimintojen maankäytön suunnitteluun. Finsilva ei myöskään hyväksy reittien osoittamista kaavamääräyksinä yhtiön käytössä oleville ja sen rakentamille metsäautoteille. Reitit pitää suunnitella yhdessä maanomistajan kanssa ja sijoittaa tiestön ulkopuolelle. Ulkoilu ja muiden reittien osoittaminen metsäautoteille estää maatalouskäyttöä ja aiheuttaa metsässä liikkujille vaaratilanteita. Mainitaan myös, että ratsastusreitti tulee poistaa kokonaan kaavakartasta ja määräyksistä. Kälvinvuoreen on perustettu yksityisiä luonnonsuojelualueita, jotka voidaan merkitä osayleiskaavaan suojelualueina. Muutama edustava esimerkki vanhoista rajapyykeistä riittää Finsilvan mielestä kulttuuriperintökohteiksi osayleiskaavassa. Kaikkien inventoitujen rajapyykkien merkitseminen kulttuuriperintökohteiksi ei edistä rajapyykkeihin liittyvän kulttuuriperinnön vaalimista niiden merkityksen vaatimalla tavalla. Muistutuksessa ehdotetaan myös maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettujen kaavamääräysten uudelleen muotoilua. Kannusniemen ja Sassin alueesta muistutuksessa todetaan, että ehdotuksen mukainen osayleiskaavaratkaisu antaa hyvät lähtökohdat myöhempään asemakaavoitukseen. Muutamien kaavamerkintöjen muutoksia ehdotetaan.