Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Jämsän selvitys: Säästöjä 3,3 miljoonan euron edestä

Jämsän kaupungin tuore organisaatioselvitys esittää toimenpiteitä, joilla karsitaan menoja 3,3 miljoonaa euroa. Säästöt kohdistuvat muun muassa lastensuojeluun, kouluihin ja liikuntapaikkoihin. Suuri organisaatioon kohdistuva ehdotus on uuden elinvoimatoimialan perustaminen. Se huolehtisi kahdesta keskeisestä prosessista. Kaupunki-infrastruktuuri koostuisi nykyisistä kunnallisteknisistä palveluista, tilapalveluista sekä Jämsän Vesi liikelaitoksen ja Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen toiminnasta. Kaupungin tiedotteen mukaan toinen elinvoimaprosessi sisältäisi nykyisen kaavoitus- ja tonttituotannon, valvontatoimen, Koy Jämsänmäen, Jämsän Yrityskiinteistöt sekä Jämsek Oy:n sijoittumispalvelut. Jämsän Aluelämpö Oy liittämistä osaksi elinvoimatoimialaa tulisi myös harkita. Toimialan perustamisen ja sen tarvitsemien henkilöresurssien vähenemisen myötä säästöjä on arvioitu saavutettavan 900 000 euroa. Korkeat lastensuojelukulut Sosiaali - ja terveystoimeen ehdotetut toimenpiteet kohdistuvat lastensuojeluun ja vammaispalveluihin. Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset Jämsässä ovat selvityksen mukaan korkeat vertailukuntiin nähden. Selvitys esittää, että laitoshuoltopainotteisuutta tulisi vähentää ja jatkaa panostusta ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Kahden lapsen sijoittaminen laitoshoidosta perhehoitoon tuottaisi vuositasolla 150 000 euron säästöt. Vammaispalveluissa yhden viidentoista henkilön asumispalveluyksikön muuttaminen 12/7 palveluksi 24/7 sijaan, alentaisi kustannuksia noin 320 000 euroa. Länkipohjan koulu loppuisi Sivistystoimessa ehdotetut toimenpiteet lakkauttaisivat Länkipohjan koulun ja varhaiskasvatuspalvelut vuoden 2019 elokuusta lukien ja Juokslahdella vastaavasti elokuusta 2021 lähtien. Koskenpään koulu jatkaisi toimintaansa, kunnes esioppilaat mukaan lukien oppilasmäärä jää alle 35. Taloudelliset kokonaisvaikutukset sivistystoimen osalta olisivat vuositasolla yhteensä noin miljoona euroa. Puistojen ja liikuntapaikkojen ylläpitoa keskittämällä ja liikenneväylien luokitusta muuttamalla voidaan taloutta keventää 173 000 eurolla. Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalveluille selvityksessä ehdotetaan toiminnan tehostamista. Mitoituksia kiristämällä ja toiminnan uudelleen organisoinnilla liikelaitos voisi alentaa kustannuksia 100 000 euroa. Kaupungin tiedotteen mukaan Topan kautta saatavien mittakaavaetujen ja palvelutarjonnan yhtenäistämisen sekä karsinnan kautta säästöä nykytilanteeseen verrattuna on kerrytettävissä 720 000 euroa. Selvityksen teki Kuntalainen.com Oy. Loppuraporttia käsitellään yhteistyötoimikunnassa 7. marraskuuta ja kaupunginhallituksessa 12. marraskuuta 2018.