Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Lasten sote-palveluiden tilanteesta nousi huoli vanhempien keskuudessa – Palvelut eivät ole heikkenemässä

Lapsiperheissä on noussut huoli Mäntänvuoren Terveyden tuottamien lasten sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteesta. Vanhemmat ovat olleet huolissaan muun muassa avoinna olevien virkojen täyttämisestä perhetyössä ja lasten kuntoutuksen saamisesta. Mäntänvuoren Terveyden toimitusjohtaja Juha-Matti Sihvonen , johtava lääkäri Liisa Länsipuro ja palveluvastaava Virve Marttila selvensivät perusterveyden- ja sosiaalihuollon lapsille suunnattujen palvelujen tilannetta ja toivovat, että saavat vastauksillaan hälvennettyä herännyttä huolta. Heidän mukaansa Mäntänvuoren Terveyden lapsille suunnattuja palveluita on alueellisesta tarpeesta ja kansallisesta sekä maakunnallisesta ohjaustyöstä johtuen kehitetty ja sovitettu uudelleen vastaamaan tavoitteita. Palvelut eivät ole heikkenemässä. Mäntänvuoren Terveys tuottaa lapsille itse perusterveyden- ja sosiaalihuollon palveluja. Nuorisopsykiatriaa toteutetaan Sihvosen mukaan erikoislääkärijohtoisesti ja lastenpsykiatrin konsultaatiot ovat säännöllisiä. Lisäksi yksilöllisen tarpeen mukaan osa palveluista ostetaan ulkopuolelta, kuten esimerkiksi puheterapia. –Mäntänvuoren Terveys tuottaa palvelut palvelusopimuksen mukaisesti ja noudattaa kaikessa palvelutoiminnassaan ajantasaisia valtakunnallisia linjauksia ja suosituksia. Joiltain osin tämä tarkoittaa muutoksia vanhoihin, tutuiksi koettuihin toimintamalleihin, mutta kansallisten linjausten mukaisista lasten palveluista ei säästetä, Sihvonen sanoo. Osa vanhemmista on ollut huolissaan riittävistä työntekijämääristä lasten sote-palveluissa sekä avoinna olevien virkojen täyttämisestä. Sihvosen mukaan avoinna olevat kasvatus- ja perheneuvolan psykologin sekä varhaisen perhetyön perhetyöntekijän toimet tullaan täyttämään. Kun avoinna olevat tehtävät saadaan täytettyä, on työntekijämäärä sopimuksen mukainen. –Paikat täytetään heti, kun sopivat työntekijät on rekrytoitu. Lasten tarvitsemiin tukitoimiin tai kuntoutukseen ei ole alueellisesta tilanteesta poikkeavia pitkiä jonoja, mutta erityisterapioiden, erityisesti puheterapeuttien, saatavuus on valtakunnallisesti ja alueellisesti hyvin haastava, jolloin jonoja voi ajoittain muodostua. Kun tehtäviä on avoinna, voidaan tilapäisesti joutua tekemään työn priorisointia, Sihvonen toteaa. Vanhempia on ihmetyttänyt suuresti myös se, ettei neuvolassa ole enää omaa lastenlääkäriä. Sihvonen toteaa, että lain mukaan 10 000 asukkaan väestöpohjan terveyskeskuksissa ei normaalisti ole omaa perusterveydenhuollon lastenlääkäriä. Työntekijöiden riittävyyden lisäksi huolta on herättänyt myös lasten lääkinnällisen kuntoutuksen, kuten puhe- ja toimintaterapian sekä NEPSY-valmennuksen myöntämättä jättäminen tai myöntäminen haettua pienempänä määränä. Sihvosen mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita myönnetään aina moniammatillisen työryhmän yksilöllisen arvioinnin pohjalta kansallisia linjauksia noudattaen. Siksi jokainen hakemus harkitaan aina yksilökohtaisesti huomioiden kaikkien lapsen tai nuoren kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemykset. Lisäksi kuntoutustarve arvioidaan uudelleen määräajoin. –Terapioiden hyötyjä pyritään seuraamaan tarkoin ja siksi suuria määriä terapiaa ei myönnetä kerralla. Terapian todellista hyötyä kunkin lapsen tai nuoren arjessa selviämisen tukena selvitetään yksilöllisesti esimerkiksi 10 käyntikerran jälkeen ja tehdään sitten päätös kyseisen terapiamuodon jatkosta, Sihvonen sanoo. Lääkinnällisen kuntoutuksen osalta ennaltaehkäisevää työtä tehdään Sihvosen mukaan vahvistamalla omia peruspalveluita ja lisäämällä osaamista esimerkiksi NEPSY-valmentajakoulutuksilla. –Tulemme myös yhdistämään perheneuvolan osaamista perhetyöhön ja kohdentamaan päihdetyötä vahvasti perheisiin. Kouluille on jo tarjottu varhaisena tukena toiminnanohjauksen ryhmiä sekä nimetty varhaiseen tukeen omat perhetyöntekijät. Kevääksi on suunnitteilla toimintaterapeutin ja NEPSY-valmentajan vetämä avoin ryhmä ADHD -lasten vanhemmille.