Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Palkinto perinteiden vaalimisesta – Hallinportin ilmailumuseo sai Viljo Järvisen kulttuuripalkinnon

Hallinportin ilmailumuseo palkittiin Viljo Järvisen kulttuuripalkinnolla. Palkinnon myöntämisestä päätti Jämsän kaupungin sivistyslautakunta lokakuun lopussa. Kulttuuripalkinnon suuruus on 3 000 euroa. Palkinto jaettiin tunnustuksena ansiokkaasta työstä ilmailuhistorian tallentajana ja perinteen vaalijana. Museon kaarihallissa on esillä 10 lentokonetta, joista osa on maailmanluokan harvinaisuuksia. Esillä ovat muun muassa Bristol Bull­dog, Caudron G III, VL Haukka ja Rumpler 68. Lisäksi näytteillä on muun muassa lentomoottoreita, ilmavoimien pukuja eri aikakausilta ja muita lentovarusteita. Esinekokoelmassa on noin 2 000 esinettä ja noin 1 500 valokuvaa. Museossa myös entisöidään lentokalustoa. Hallinportin ilmailumuseossa on yhtymäkohtia myös Hal­lin ja entisen Kuoreveden lentokoneteollisuuteen. Museon kokoelmat tun­ne­taan alan har­ras­ta­jien keskuudessa kautta maailman. Museossa käy vuosittain noin tuhat vierailijaa, joista merkittävä osa on ulkomaalaisia alan harrastajia. Alkutahdit 50 vuotta sitten Hallinportin ilmailumuseo sai alkunsa 50 vuotta sitten, jolloin il­ma­voi­mien Teknillinen koulu ja Lentotekniikan Kilta avasivat Kauhavalla len­to­ka­lus­te­ai­hei­sen näyttelyn. Teknisen koulun siirtyessä Halliin siir­tyi myös Lentotekniikan Kilta uudelle paikkakunnalle. Hal­lin­por­tin ilmailunäyttely avattiin vuonna 1971. Nykyisellä paikalla museo avat­tiin vuonna 1980. Museo toimii yhteistyössä Sotamuseon ja mui­den ilmailumuseoiden kanssa. Museon yh­teis­työ­ver­kos­tot ulot­tu­vat eri puolille maailmaa, ja Suo­mes­sa yh­teis­työ alan toi­mi­joi­den kanssa on tiivistä. Hallinportin il­mai­lu­mu­seon yl­lä­pi­dos­ta vastaavan Lentotekniikan Killan jäseniä käy­te­tään asian­tun­ti­joi­na van­ho­jen lentokoneiden entisöinti- ja kun­nos­tus­pro­jek­teis­sa, ja he ovat kysyttyjä luennoitsijoita ilmailuhar­ras­ta­jien ti­lai­suuk­sis­sa. Tikkakoskella Ilmasotamuseon ja Lentotekniikan Killan yhteistyönä jär­jes­te­tyt Historic-lentokonekurssit ovat perusteellisia ja perus­tu­vat par­hai­den asiantuntijoiden osaa­mi­seen. Kurssit ovat pää­sään­töi­ses­ti lop­puunmyytyjä. Hallinportin ilmailumuseota pidetään yllä Lentotekniikan Killan va­paa­eh­tois­voi­min, ke­sä­ajal­le rekrytoidaan paikallisia nuoria kesä­op­paik­si. Muutaman vuo­den ajan on valmisteltu museorakennusten pe­rus­kor­jaus­ta, jolla tur­vat­tai­siin arvokkaiden kokoelmien säilyvyys. Järjestyksessään toinen kulttuuripalkinto myönnettiin Hallinportin ilmailumuseolle. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa. Viljo Järvisen kulttuuripalkinto perustettiin helmikuussa 2017 Jämsän kaupunginhallituksen päätöksellä. Ensimmäisen palkinnon sai vuonna 2017 kirjoittaja-toimittaja-ohjaaja, jämsäläinen Risto Hakola .