Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

"Osa rakennuksista kannattaa säilyttää"- Kaupungin 38 kiinteistön kunto ja käyttäjät selvitetty. Arto Lampinen esittää toimenpiteitä

Mänttä-Vilppulan kaupungilla on kiinteistöjä tyhjillään, vajaakäytössä tai vuokrattuna. Niiden kunto, käyttäjät ja rahavirrat on nyt selvitetty. Työn teki kaupungin toimeksiannosta Arto Lampinen . Kiinteistöselvitys koski 38 kiinteistöä eri puolilla kaupunkia. Lampinen pyysi kiinteistöihin liittyvää dataa kaupungilta muun muassa todellisista menoista ja tuloista sekä sisäisistä vuokrista. Hän haastatteli kiinteistöjen käyttäjiä. Kun kaupunginvaltuustolle esiteltiin kesäkuussa listaa käytöstä poistettavista kiinteistöistä, niiden ylläpitokustannuksiin ei oltu laskettu tuloja eikä sisäisiä vuokria. Siten esimerkiksi Länsi-Koskelan koulun ylläpitokustannukseksi kerrottiin 71 722 euroa. Valtuuston hyväksymän kiinteistöselvityksen teki Trellum Consulting -yritys vuoden 2016 kustannustietojen perusteella. Lampisen laskelmat osoittavat toista, kun tulot ja sisäiset vuokrat ovat mukana. –Länsi-Koskelan menot vuonna 2017 olivat 50 597 euroa, ulkopuoliset tulot olivat noin 4 400 euroa ja lisäksi liikuntatoimi laskutti taksapolitiikan mukaisesti tilavuokrina 5 400 euroa. Sisäistä vuokraa maksavat liikuntatoimi, nuorisotoimi ja Autere-opisto yhteensä 63 409 euroa. Kuntalaiset rahoittavat Länskää myös Autere-opiston maksujen muodossa, esimerkiksi sirkuslaiset. Lampinen esittää, että eräät kiinteistöt on tarkoituksenmukaista säilyttää kaupungin omistuksessa pienin kustannuksin. Nämä rakennukset ovat Mäntästä Länsi-Koskelan koulu, Musiikkiopisto, Autere-opisto, Kolhosta Rautaveden kiinteistö ja Vilppulasta Terveystalo, Museonavetta, vanha kunnantalo. Kiinteistöselvitys matkaa seuraavaksi päättäjille. Tekninen lautakunta saa selvityksen 19. joulukuuta tiedoksiantona. Tammikuussa selvitys edennee kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Lampinen ehdottaa toimenpiteitä kiinteistöille. Länsi-Koskelan koululla on noin 30 000 käyntikertaa vuodessa vauvasta vaariin. Edullinen vuokra mahdollistaa monien ryhmien toiminnan siellä. Käyttäjät eivät haastatteluissa tuoneet esille sisäilman laatuun liittyviä valituksia. Lampinen korostaa, että kukin käyttäjä oleskelee kiinteistössä omalla vastuullaan. –Nuorisotoimi voisi siirtyä Länskästä tyhjillään olevaan Kirkonpellon päiväkotiin ja Länsi-Koskelassa voisi toimintoja järjestää sisäisesti uusiksi. Lampinen esittää samalla, että rakennus nimetään monipuolisen käytön vuoksi Monitoimitalo Länskäksi. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Vilppulan vanhan kunnantalon ja Museonavetan kulut kaupungille ovat vuodessa 4 600 euroa, tulot ovat noin tuhat euroa. –Esitän rakennuksia säilytettäväksi kaupungin omistuksessa. Ne ovat kaupungin ainoa maalaismuseo ja tärkeä osa kulttuuripääkaupunkihankettamme. Korjauksiin on saatavissa Leader-rahoitusta, esimerkiksi museon ylläpitäjälle Vilppula-Seuralle. Musiikkiopisto ja Autere-opisto pitää säilyttää pienin panostuksin. Lampisen mielestä niistä voidaan kehittää musiikki- ja kädentaitojen koti, taidetalo-pari. Kaupungissa on suunnitteilla taidereitti, jonka varrelle taidetalopari voi sijoittua. Taidetalopari voisi toimia tapahtumatoimistona, vaikkapa Mää oon Mänttästä -tapahtumalle ja myös uusille tapahtumille. Rautaveden kiinteistö Kolhossa on Autere-opiston käytössä ja se kannattaa säilyttää. Vilppulan Terveystaloon voisi siirtää kehitysvammaisten päivätoimintayksikön Vilpun Pajan naapurirakennuksesta Vilpunkatu 10:stä. Sarapuiston päiväkoti voidaan myydä ja näin säästetään purkukustannukset. Sarapuistosta on koitunut viidessä vuodessa kymmenien tuhansien euron lämmityskulut. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Lampinen esittää, että Koivuniemen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset säilytetään kaupungin omistuksessa, mikäli kaupasta tehdyt valitukset voittavat. Kauppa on yhä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa odottamassa ratkaisua. –Koivuniemi merkitsee vilppulalaisille samaa kohtaamispaikkaa kuin Länskä Mäntässä. Koivuniemen kustannuksissa ei juuri säästetä, sillä Autere-opiston, musiikkiopiston ja retkeilymajan vuokrat kattavat menot. Koivuniemi myytiin yksityiselle ostajalle 80 000 eurolla kesällä 2017. Kaupasta jätettiin kaksi valitusta. Länsi-Koskelan koulun sisäiset vuokratulot vuonna 2017 olivat 63 409 euroa. Vuokranmaksajat olivat vuonna 2017 liikuntatoimi 44 387 euroa, nuorisotoimi 9 511 euroa ja Autere-opisto 9 511 euroa. Tänä vuonna vuokratulot ovat olleet lokakuun loppuun mennessä jo yli 77 000 euroa.