Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Omaishoidon palkkiot vahvistettiin

Omaishoidon tuki jakautuu kolmeen ryhmään hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan. Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella ensimmäisen ryhmän tuki kuukaudessa on 402,49 euroa, toisen ryhmän 508,37 euroa ja kolmannen 732,66 euroa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen tuki on 799,81 euroa kuukaudessa. Tällöin omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua, esimerkiksi saattohoitotilanteessa. Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruudesta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain perusteella. Omaishoidosta maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa, josta toimitetaan ennakonpidätys. Mänttä-Vilppulan kaupungin palvelujohtaja Alli Ruuhilehto kertoo, että omaishoidon tuki voidaan myöntää kaikille niille hakijoille, jotka täyttävät tuen saannin kriteerit. Määrärahojen riittämättömyyden vuoksi hakemuksia ei ole hylätty. Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteinen peruspalvelulautakunta hyväksyi omaishoidon tuen myöntämisperusteet ensi vuodelle 19. joulukuuta. Omaishoidon tukeen ei ole subjektiivista oikeutta, vaan kunta vahvistaa omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella omaishoidon tuki on tarkoitettu kohdennettavaksi runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville asiakkaille. Asiakkailla, joilla avun tarve kohdistuu pelkästään asiointi- ja tai kodinhoitotehtäviin, ei ole oikeutta omaishoidon tuen palkkioon. Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä tai palveluasumisyksikössä.