Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Osayleiskaavaehdotukseen lisätään rantatontteja museon läheisyyteen

Mänttä-Vilppulan kaupungin osayleiskaavaehdotukseen lisätään neljä rantatonttia Joenniemen tilayhtymälle Gösta-museon läheisyyteen Taavetinsaarta vastapäätä. Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavaehdotus on yhä valmisteltu vuodesta 2013. Kaupunginhallitus palautti 10. joulukuuta kaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun evästyksellä, että Joenniemen tilayhtymälle pitää varata neljä rantatonttia. Viranomaisista Ely-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pirkanmaan luonnonsuojeluliitto eivät puoltaneet näitä rantatontteja virkistys- ja maisema-arvojen vuoksi aiemmin vireillä olleessa asemakaavassa, joka sittemmin keskeytyi. Joenniemen tilayhtymällä on kaavaehdotuksessa varattu sen omistamalle tontille palveluiden ja omakotitalojen kortteli. Tontti ulottuu Taavetinsaaren vesikaistaleesta Satakunnantielle. Nyt alueelle lisätään rantatontit. Tavoite on, että kaupunginhallitus saa täydennetyn kaavaehdotuksen uudelleen käsiteltäväksi tammikuussa, minkä jälkeen se tulee yleisön nähtäville. Osayleiskaavaehdotukseen on loppuvuoden aikana tehty muutoksia saatujen lausuntojen ja muistutusten sekä viranomaisneuvottelujen perusteella. Ely-keskuksen esityksen perusteella kaavakarttaan lisättiin uudet vuonna 2015 ja 2017 perustetut yksityiset luonnonsuojelualueet Lietunsalo metsä ja Lietunsalon metsä 2. Kaavaehdotukseen tarkennettiin aiemmin tehtyjen liito-oravaselvitysten perusteella kaavasta puuttunut Vilppulankosken rantametsä. Toinen liito-oravamerkintä on Sammallahdessa Sassissa. Uusia luontoselvityksiä ei ole tehty, koska liito-oravista on aiemmin tehty kaksi selvitystä vuosina 2016 ja 2016, ja niissä löydettiin kaksi liito-oravan käyttämää metsäaluetta eli Sammallahti ja Vilppulankosken rantametsä. Pirkanmaan liitto katsoi lausunnossaan, että osayleiskaavaehdotukseen pitäisi sisällyttää maakuntakaavan yleismääräyksen sisältö, jonka mukaan taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön. Tätä määräystä ei kaavaan tule, sillä Sassissa katsotaan olevan vapaata rantaa riittävästi. Tämän linjauksen liitto hyväksyi viranomaisneuvottelun yhteydessä. Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, että rakennetun ympäristön arvokohteiden määräystä pitää muuttaa sanamuotoon, että kohteen arvojen säilyttämisen tulee olla kaikkien maankäyttöhankkeiden lähtökohtana. Kaavaehdotukseen lähtökohta-sana on korvattu tavoitteena-sanalla. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esitti, että Metsä Tissuen tehtaiden ympärille tulee merkittävä 1,5 kilometrin konsultointivyöhyke suuronnettomuusvaaran vuoksi. Finsilvan esityksen perusteella Mäkelänvuoren ulkoilureittejä sijaintia tarkistettiin niin, että ne eivät kulje metsäautoteillä eivätkä tarpeettomasti halkaise pieniä tiloja. Mäkelänvuoren ulkoilureitit on esitetty kaavaehdotuksessa ohjeellisena ja metsänhoitoa koskevat suositukset poistettiin. Osayleiskaavaehdotukseen tehtiin eräitä teknisiä korjauksia. Esimerkiksi Mäntänvuoren Natura-alue korjattiin rajojen mukaiseksi.