Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit Eurovaalikone

Seurakunnalla edessä miljoonien korjaustarpeet samaan aikaan kun jäsenten vähentyminen laskee 600 000 euroa kirkollisverotuloja

Mänttä-Vilppulan seurakunnan kiinteistöissä odottaa miljoonien korjaustarpeet. Kiireellisimpiä kohteita ovat Mäntän siunauskappelin, Vilppulan ja Pohjaslahden kirkkojen kattojen uusinta. Talouspäällikkö Samuli Suokas kertoo, että vuonna 2017 laaditussa rakennusten korjaustarvearviossa kiireellisimpinä kohteina todetaan Mäntän siunauskappelin katteen uusinnan suunnittelu ja toteutus vuoteen 2022 mennessä, Vilppulan kirkon katteen ja vedenpoiston peruskorjauksen aloittaminen vuoteen 2022 mennessä ja Pohjaslahden kirkon katteen korjauksen aloittaminen vuoteen 2027 mennessä. Siunauskappelin peruskorjauksen kustannusarvio on 60 000 euroa, Vilppulan kirkon 140 000 euroa. Lisäksi Vilppulan kirkko pitäisi maalata 5–10 vuoden sisällä. Julkisivumaalauksen kustannusarvio on yli 260 000 euroa. Pohjaslahden kirkon katteen peruskorjaus maksaa arviolta noin 140 000 euroa. 11 kiinteistökokonaisuutta Suokkaan mukaan seurakunnan kaikki 11 kiinteistökokonaisuutta, kirkot, kappeli, seurakuntatalot ja leirikeskus, kaipaavat vuoteen 2037 mennessä lähes 6,2 miljoonan euron peruskorjauksia. –Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli laaditutti vuonna 2018 koko kapitulin alueen seurakunnille kiinteistöjen teknisen nykyarvo- ja korjausvastuuselvityksen, jonka mukaan Mänttä-Vilppulan seurakunnalla olisi niinsanottua korjausvelkaa 3,1 miljoonaa euroa. –Tässä tapauksessa korjausvelalla tarkoitetaan kuntotasotavoitteen (55 – 75 prosenttia) ja teknisen nykyarvon välistä erotusta. Totuus peruskorjauksiin seurakunnassamme tarvittavasta summasta vuoteen 2037 mennessä lienee näiden 3,1 – 6,2 miljoonan euron välissä, Suokas toteaa. Vuosien 2019–2023 aikana suunnitellaan kirkkojen ja kappelin kattojen ulkomaalausten uusintaa. Seurakunta uusi Mäntän kirkon tiilikatteen vuonna 2016, ja se maksoi 505 000 euroa. Kolhon kirkon tiilikatteen osittain uusiminen vuonna 2018 maksoi 34 000 euroa. Tervehdyttäminen jatkuu Mänttä-Vilppulan seurakunnan talousarvio tälle vuodelle perustuu 1,80 prosentin kirkollisveroon. Talousarvio hyväksyttiin 9 735 euroa alijäämäisenä. Edellisiltä vuosilta ei ole kattamatonta alijäämää. Seurakunta pyrkii vuosina 2019–2020 tasapainottamaan talouttaan jatkamalla toiminnalle tarpeettomien tai vähäisellä käytöllä olevien toimitilojen selvittelyä ja luopumalla mahdollisesti vapautuvista asunto-osakkeista. Seurakunta on vuosina 2015–2017 myynyt Eskolan leirikeskuksen, Vilppulan seurakuntakeskuksen, Vuohimetsän kerhotilan, asuinhuoneiston Satamapuistosta ja kolme asuinhuonetta Kangaskadulta sekä testamentilla vuonna 2016 saadun Kalliorinne-asuinkiinteistön Vilppulasta. Tänä vuonna mahdollisesti avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien täyttäminen harkitaan tapauskohtaisesti. Avoimina oleviin diakoniatyöntekijän, seurakuntapastorin ja osa-aikaisen kiinteistöpäällikön virkoihin ei ole tälle vuodelle varattu palkkarahoja talousarviossa. Seurakunnassa vakituisia työntekijöitä ja heidän sijaisiaan oli vuoden alussa 25. Kesätyöntekijöitä puistotöissä on noin kahdeksan. Seurakunta myy puuta tulevina vuosina. Metsätaloussuunnitelma ulottuu vuoteen 2028 asti. Vuosittaiseksi hakkuumääräksi arvioidaan 2 410 kuutiota, jonka tuoma vuosittainen tulo on noin 70 000 euroa. Traktorit Mänttään ja Vilppulaan Tänä vuonna hankitaan Mäntän ja Vilppulan hautausmaille kiinteistöhoitotraktorit. Vilppulan hautausmaalle traktori on uusinvestointi ja Mänttään uusintainvestointi. Yhteensä traktoreihin varusteineen varataan 161 200 euroa. Mäntän vanha, vuonna 2009 hankittu kiinteistöhoitokone siirretään Pohjaslahden hautausmaan käyttöön. Traktorit rahoitetaan Helmi Tikkasen testamenttivaroilla, noin 54 000 euroa, ja loppu seurakunnan omalla rahoituksella. Traktoreilla korvataan moninkertainen lapioilla työskentely maansiirroissa. Seurakuntaan kuuluu kolme neljästä Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuodesta 2008 yli 2 500 jäsentä vuoden 2018 loppuun mennessä. Mänttä-Vilppulan asukkaista seurakuntaan kuuluu noin 75 prosenttia. Rahaksi muutettuna jäsenmäärän vähenemä tarkoittaa kirkollisverotuloissa 600 000 euron laskua vuositasolla. Suokkaan mukaan seurakunnan jatkuvan jäsenmäärän laskun vuoksi tulevaisuudessa voidaan tarkastella, mitä kiinteistöjä seurakunta tarvitsee. Mitään päätöksiä kiinteistöistä luopumisesta ei ole. Haudanhoitorahaston ylijäämä talousarviossa on arvioitu tänä vuonna 23 150 euroa. Sillä katetaan aikaisempien vuosien alijäämäkirjauksia. Vuoden 2019 haudanhoitohintaa laskettiin viisi prosenttia.