Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Metsäteollisuus osti ennätysmäärän puuta

Puukauppa päätyi viime vuonna ennätykseen. Metsäteollisuus ry kertoo, että sen jäsenyritykset ostivat puuta ennätysmäärän viime vuonna. Jäsenyritykset ostivat yksityismetsistä 43,4 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 23 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Ostomääriä kasvattivat alueelliset lumituhot, joita korjattiin läpi vuoden. Kulunut vuosi oli korjuuolosuhteiltaan erittäin hyvä. Tukkipuuta ostettiin 19,9 miljoonaa kuutiota, mikä on 27 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuitupuun ostomäärä, 21,9 miljoonaa kuutiota, oli 20 prosenttia edellisvuotta suurempi. Kustannukset nousivat Metsäteollisuuden mukaan raakapuukustannukset nousivat merkittävästi viime vuonna. –Pöyryn kansainvälinen kustannusvertailu osoittaa, että Suomessa on kilpailijamaihin verrattuna korkeat puuraaka-aineen kustannukset. Kustannusten nousu heikentää koko metsäteollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. –Puuraaka-aineen kansainvälisesti kova kustannustaso uhkaa erityisesti sahatavaratuotantoa, jolla raaka-ainekustannusten osuus on kaksi kolmasosaa tuotantokustannuksista, yhdistys toteaa tiedotteessaan. Mänty- ja kuusitukin vuoden 2018 keskimääräinen kantohinta nousi 11 prosenttia edellisvuodesta ja koivutukin kantohinta 8 prosenttia. Kuitupuun kantohinnat nousivat noin 10 prosenttia. Kantohintojen nousun lisäksi myös korjuu- ja kuljetuskustannukset kohosivat. Mäntytukki 40–67 euroa Joulukuussa 2018 mäntytukista maksettiin keskimäärin 62 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 40 ja 67 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 66 euroa kuutiolta vaihdellen 41 ja 70 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 47 euroa kuutiolta ja vaihteli 35 ja 53 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 17–19 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 11 ja 22 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla. Hankintakauppoina puuta ostettiin vuonna 2018 yhteensä 4,3 miljoonaa kuutiota eli 10 prosenttia kaikista kaupoista. Lähes neljä viidesosaa niiden ostoista oli kuitupuuta. Hankintakaupoissa metsänomistaja toimittaa puut kuljetusreitin varrelle.