Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Kuntoutuksessa hyödynnetään ryhmäterapioita

Lääkinnällisen kuntoutuksen toteutumisesta Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella on noussut kysymyksiä Mänttä-Vilppulan kaupungin peruspalvelulautakunnassa. Kysymyksistä johtuen Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintoylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto teki selvityksen lääkinnällisen kuntoutuksesta. Selvityksen yhteenvetona todetaan, että Mäntänvuoren Terveyden lääkinnällisen kuntoutuksen tilanne vastaa hyvää pirkanmaalaista tasoa. Kustannustasolla on saatu muutoksia aikaan tekemällä kuntoutusta enemmän Mäntänvuoren Terveyden omana työnä ja hyödyntämällä aikaisempaa enemmän ryhmämuotoista kuntoutusta. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan muun muassa kuntoutusneuvontaa, selvittäviä tutkimuksia, apuvälinepalveluita, kuntoutusohjausta ja muuta sellaista. Käytännössä nämä pitävät sisällään esimerkiksi puhe-, fysio- ja toimintaterapiaa sekä neuropsykologista (nepsy) valmennusta. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tuetaan asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä. Kuntoutusta voivat saada kaikki kuntalaiset, jotka sitä sairauden tai vamman vuoksi tarvitsevat. Kuntoutujan toimintakyky ja elämäntilanne vaikuttavat siihen, millaisesta kuntoutuksesta hän hyötyy ja mihin hänellä on oikeus. Tarve ja tavoitteet määriteltävä Terveydenhuoltolain mukaan kunta vastaa potilaan lääkinnällisestä kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Lääkinnällistä kuntoutusta järjestää kunta sekä Kansaneläkelaitos. Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella Mäntänvuoren Terveys tuottaa tai hankkii ostopalveluina kuntoutuspalvelut sekä tarvittavat apuvälineet. Hallintoylilääkärin tehtävänä on ohjata ja seurata kuntoutuksen toteutumista. Sen lisäksi hallintoylilääkäri päättää kuntoutustoimenpiteistä sekä apuvälinehankinnoista moniammatillisen kuntoutustyöryhmän esitysten perusteella. Hallintoylilääkäri myös arvio onko kuntoutus vaikuttanut. –Mikäli näyttö kuntoutuksen vaikuttavuudesta on vähäinen tai sen aiheuttamat kustannukset ovat kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn ja hoidolliseen arvioon nähden, voi hallintoylilääkäri evätä kuntoutuksen, Nokso-Koiviston selvityksessä todetaan. Moniammattillinen kuntoustutyöryhmä Lääkinnällisen kuntoutuksen esityksiä hallintoylilääkärille tehdään kahdessa eri moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä, joihin kuuluvat muun muassa puheterapian asiantuntija, toimintaterapeutti, johtava lääkäri, fysioterapeutti, psykologi ja nepsy-valmentaja. Toisessa kuntoutustyöryhmässä käsitellään erityispalveluihin liittyvät asiat ja toisessa fysioterapiaan ja apuvälineisiin liittyvät asiat. Kumpikin ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Mäntänvuoren Terveydessä lääkinnällistä kuntoutusta on toteutettu viime vuosina aiempaa enemmän omana tuotantona, muutettu suunnitellun terapian muotoa tai todettu terapian tavoitteet saavutetuksi, jolloin ei terapian jatkoa ole myönnetty. Muutokset ovat näkyneet myös ulkoisten kustannusten sekä päätösmäärien vähentymisenä. –Esimerkiksi vuoden 2018 aikana puheterapia-arvioita ei ole enää ostettu ulkopuolisilta palvelutuottajilta vaan neuvoloiden terveydenhoitajat on koulutettu tekemään puheen arvioita ja testauksia. Heillä on myös suoraan mahdollisuus konsultoida puheterapeuttia, palveluvastaava Taru Kalela kertoo selvityksessä. –Toiminnallinen muutos on ollut suurin yksittäinen terapiapäätösten määrää vähentävä toimenpide. Fysioterapian ostopalvelut ovat puolestaan vähentyneet monipuolisten lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmien ja oma työnä tehtävien terapiajaksojen myötä. Myös kotikuntoutuksen kehittäminen on vaikuttanut tilanteeseen. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden kokonaiskustannuksia ja määrää nostaa siirtyminen laitosmuotoisista yksiköistä palveluasumisen muotoihin. Palveluasumisessa apuvälineet tulevat perusterveydenhuollon kautta. Apuvälineiden lainaus yli kuntarajojen kuitenkin helpottui vuoden 2019, kun maakunnallinen apuvälinekeskus aloitti toimintansa.