Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Aluehallintovirasto saa aiempaa enemmän yhteydenottoja varhaiskasvatukseen liittyvistä epäkohdista

Yhteydenotot aluehallintovirastoon (avi) ovat lisääntyneet julkisuudessa esiintyneiden varhaiskasvatukseen liittyvien epäkohtien myötä. Valtaosa yhteydenotoista on ollut varhaiskasvatukseen liittyviä kyselyjä. Aluehallintovirasto tutkii ja ratkaisee esiin tulleet epäkohdat tapauskohtaisesti. Jos vakavia epäkohtia havaitaan, niistä tiedotetaan aina. –Toimenpiteitä ei tällä hetkellä ole vireillä, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin aktiivisen valvonnan seurauksena, kertoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska . Avin tiedotteessa kerrotaan, että varhaiskasvatusta koskevat epäkohtailmoitukset liittyvät eniten ryhmäkokoihin ja lasten ja kasvattajien välisiin suhdelukuihin. Ryhmäkoko ja suhdeluku on määritelty laissa. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Varhaiskasvatuslain mukaan yhdessä päiväkodin ryhmässä saa olla enintään neljä lasta yhtä kasvattajaa kohden, jos lapset ovat alle 3-vuotiaita. Jos lapset ovat yli 3-vuotiaita, lapsia saa olla enintään kahdeksan. –Mitoituksen laskemiseen vaikuttaa kuitenkin myös osa-aikaisesti hoidossa olevien lasten määrä. Lapsia voi olla osa-aikaisesti 13 yhtä kasvattajaa kohden, avin tiedotteessa todetaan. Toinen keskeinen epäkohtailmoitusten aihe liittyy yksityisten päiväkotien tukipalveluiden järjestämiseen sekä johtamiseen. Tukipalvelut pitävät sisällään muun muassa siivouksen ja ruoanlaiton. Ennakoivaan valvontaan ei mahdollisuuksia Aluehallintovirastoissa varhaiskasvatuspalveluita valvoo vakituisesti neljä ylitarkastajaa. Tänä vuonna on lisäksi palkattu kolme määräaikaista ylitarkastajaa. Keski-Rauskan mukaan resurssit ovat niukat. –Aluehallintovirasto valvoo kuntien ja yksityisten palveluntuottajien tuottamaa varhaiskasvatusta reaktiivisesti ilmoitusten ja esiin nousseiden epäkohtien perusteella. Ennakoivaan valvontatoimintaan resurssit eivät riitä. Ennakoiva valvonta on kuitenkin tavoitteena ja jatkossa valvontaa on tarkoitus tehdä valtakunnallisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Rikkomuksista seuraamuksia Julkisuuteen tulleiden väärinkäytösten vuoksi aluehallintovirasto on varautunut lisäämään tarkastuksia. Aluehallintovirasto tutkii kaikki tapaukset, joissa on syytä epäillä lakirikkomuksia. Tarkastuksen seurauksena aluehallintovirastot voivat määrätä toiminnanharjoittajille erilaisia seuraamuksia. Ensisijaisesti varhaiskasvatuksen järjestäjille annetaan aina tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Lievimmillään seuraamus voi olla hallinnollista ohjausta, joita ovat huomion kiinnittäminen ja huomautuksen antaminen. Sen jälkeen vakavuusjärjestyksessä toimenpiteitä ovat määräyksen antaminen, uhkasakon asettaminen, toiminnan keskeyttäminen ja viimeisenä toimenpiteenä käyttökielto. Aluehallintovirasto, Valvira tai kunta voi myös tehdä varhaiskasvatusrikkomuksesta ilmoituksen poliisille. Valvira ja kunnat mukana valvomassa Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta kuuluu tasavertaisesti aluehallintovirastoille, kunnille ja Valviralle. Kunnat tulivat mukaan valvontavelvoitteeseen syyskuussa 2018 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä. Julkisen sektorin varhaiskasvatuksen valvonta kuuluu alueen aluehallintovirastolle ja Valviralle. Yksityisen sektorin varhaiskasvatuspalveluiden valvonta on uuden lain myötä entistä korostuneemmin ensisijaisesti kunnalla itsellään. Jos kunta havaitsee alueensa yksityisessä palvelutuotannossa ongelmia, sen on aloitettava välittömästi valvontatoimet. Valviran valvontavastuulle kuuluvat tapaukset, jotka ovat laajuudeltaan valtakunnallisia tai koskevat useamman aluehallintoviraston aluetta. Yksityisen perhepäivähoidon osalta kunnalla on velvollisuus ylläpitää luetteloa kaikista alueellaan toimivista perhepäivähoitajista. Kunta voi järjestää valvonnan haluamallaan tavalla, eikä siitä raportoida aluehallintovirastolle. Tekemistään valvontatoimenpiteistä kuntien tulee kuitenkin ilmoittaa aluehallintovirastolle tapauskohtaisesti. Aluehallintovirasto voi myös tarvittaessa antaa kunnalle ohjausta havaittujen epäkohtien arvioinnissa.