Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Lämpimät säät helpottivat hakkuiden korjuuta, tarkastuksissa löytyi huomautettavaa alle puolella kohteista

Suomen metsäkeskus tarkasti talousmetsien kasvatushakkuiden korjuujälkeä 118 leimikolla viime vuonna. Tarkastettua pinta-alaa oli yhteensä 453 hehtaaria. Lämpimät ja sateettomat säät helpottivat puunkorjuuta. Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastuksissa näkyi myönteisesti puunkorjauksen helpottuminen. Kasvatushakkuiden korjuujälki parani edellisvuoteen verrattuna. Eniten huomautuksia tarkastuksissa annettiin puustovaurioista, liian leveistä ajourista sekä liiallisesta harvennusvoimakkuudesta. Usealla kohteella huomautuksen aiheutti myös hakkuukoneiden maastoon jättämät ajourapainaumat. Virheelliseksi luokiteltua korjuuta ilmeni neljällä kohteella. Korjuujälki arvioitiin hyväksi noin 55 prosentilla kohteista. Tulos oli edellisvuotta selvästi parempi. Tuolloin korjuujälki oli suositusten mukaista vain 37 prosentilla tarkastetuista kohteista. Maakunnallisessa vertailussa korjuujälki oli parasta Pohjois-Savon leimikoissa ja heikointa Varsinais-Suomessa. Talousmetsien kasvatushakkuut ovat harvennushakkuita, joissa metsästä poistetaan osa puustosta. Näin metsään jäävät puut saavat lisää elintilaa ja valoa kasvaakseen järeiksi tukkipuiksi. Äärisääilmiöt tuovat vaikeuksia puunkorjuuseen Äärimmäiset sääilmiöt, sateisuus ja maan routaisuuden muutokset ovat lisääntyneet viime vuosina, mikä on aiheuttanut lisääntyviä haasteita leimikoiden puunkorjuussa sekä metsäteiden kunnon heikentymistä. Metsäkeskuksen mukaan laadukkaan korjuujäljen saavuttaminen on tulevaisuudessa entistä vaikeampaa. Erityisesti maastovauriot uhkaavat lisääntyä. –Käytännössä korjuukelpoisuuteen vaikuttavat maaperän kantavuuden lisäksi myös vaihtuvat olosuhteet. Korjuukelpoisuuden suunnittelun aputyövälineenä korjuukelpoisuuskarttoja kannattaa hyödyntää, rahoituksen ja tarkastuksen päällikkö Mikko Korhonen ohjeistaa. Metsäkeskus julkaisi vuonna 2017 tietotuotteen, joka sisältää Manner-Suomen alueelta korjuukelpoisuuskarttoja. Tieto on tuotettu kaukokartoitusaineistoja ja maastotietokantaa hyödyntäen ilman maastotyötä. Kartat kertovat, missä maasto kantaa puunkorjuukalustoa eri vuodenaikoina.