Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Sote-rakennusten riskit on arvioitu – Tyhjilleen jäämisen riskit ovat korkeat Vilppulan terveysasemalla ja Sarapihassa

Mänttä-Vilppulan kaupungin myynnissä oleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyy kaupungin kannalta erilaisia riskejä. Valor Partners Oy on tehnyt sote-rakennusten vaikuttavuusarvioinnin. Sote-rakennusten myyntiä käsitellään maanantaina 4. maaliskuuta valtuustossa. Ennen kokousta pidetään valtuustoseminaari. Uusimpaan rakennukseen, vuonna 2016 valmistuneeseen Sarahelmen hoivakotiin sisältyy valtioneuvoston sote-kriteeristön mukaan matalimmat riskit, koska tilat ovat uudet ja soveltuvat palvelujen tuottamiseen. Lisäksi ikääntyneiden asumispalveluille on jatkuva kysyntä. Toisaalta Sarahelmeen liittyy kiinteistön alaskirjaamisen riski, mikä heikentää kaupungin tasetta. Vanhoissa kiinteistöissä ei kunnilla todennäköisesti ole merkittävää tasearvoa jäljellä, selvitys toteaa. Riski, että rakennus jää tyhjäksi on selvityksen mukaan korkea Vilppulan terveysasemalla ja Sarapihassa. Satakielen toimintakeskuksen ja Punatulkun vanhainkodin tyhjilleen jäämisen riski on kohtalainen. Kolmen vuoden siirtymäaika Jos valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus toteutuu, kuntien sote-kiinteistöt siirtyvät Maakuntien tilakeskus Oy:lle, joka vuokraa ne edelleen maakunnille määräajaksi. Kuntien näkökulmasta tähän liittyy riski, sillä maakunta ei välttämättä vuokraa kaikkia sote-kiinteistöjä kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. Siksi monet kunnat ovat myymässä sote-kiinteistöjään. Jos kiinteistö jää tyhjilleen, se on alaskirjattava kunnan taseesta. Selvityksen mukaan rakennuksiin liittyvää riskiä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon niiden kunto, korjausvelka ja toiminnallisuus suhteessa nykyiseen käyttötarpeeseen. –Heikkokuntoiseen ja paljon korjausvelkaa omaavaan rakennukseen liittyy korkeampi jatkokäytettävyyden riski kuin peruskorjattuun kohteeseen, mutta vastaavasti matalampi taloudellinen riski Mänttä-Vilppulan näkökulmasta. Lisäksi heikko toiminnallisuus nostaa rakennukseen liittyvää riskiä. Aluehallintovirasto puuttui asiakaspaikkoihin Oman riskinsä tuo lausunnon mukaan aluehallintoviraston kiinteistöjen ja palvelujen lupapäätökset. –Aluehallintovirasto on tehnyt lupapäätöksiä koskien Mänttä-Vilppulan asumispalveluiden rakennuksia vuoden 2018 aikana. –Aluehallintovirasto ei ole myöntänyt päätöksissä palveluntuottajan hakemien asiakaspaikkamäärien mukaisia lupia Sarapihan palvelukeskukseen, Punatulkun vanhainkotiin ja Pihlajakotiin. –Aluehallintoviraston päätösten perusteella rakennuksissa on puutteita suhteessa asiakaspaikkamääriin, jolloin ne eivät vastaa yksityisen sosiaalipalvelujen tuottamiseen määriteltyjä toimitilamääritelmiä, selvitys kertoo. Asiakaspaikkamäärien laskiessa rakennusten vuokratuotot laskevat. Lähipalvelujen pysyvyydessä riskejä Yhteenvetona selvitys toteaa, että lähipalveluiden pysyvyydessä on korkea riski perusterveyden, sosiaalitoimen avopalveluissa ja muissa asumispalveluissa. Riski on matalampi ikääntyneiden asumispalveluissa. Sote-rakennusten riski vaihtelee rakennuskohtaisesti, mutta se on yleisesti korkeahko. Riskinä on, että rakennukset jäävät tyhjäksi, mikäli maakunta ei jatka vuokrasopimusta kolmen vuoden jälkeen. Aluehallintoviraston lupapäätöksiin liittyviä riskejä selvitys pitää korkeana. Entä jos uudistus kaatuu? Selvitys ottaa kantaa tilanteeseen, että sote- ja maakuntauudistus kaatuu nykyisen hallituksen aikana. –Näkemyksemme mukaan on todennäköistä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuita tullaan keskittämään valtakunnallisesti. Arvioimme, että riskit lähipalveluiden jatkuvuudesta ja kiinteistöistä ovat relevantteja tilanteessa, että ehdotettu uudistus ei toteudu. –Mikäli uudistus ei toteudu, ja rakennukset myydään yhdelle palveluntuottajalle, niin kilpailun rajoittumisen riski korostuu, koska hintatasot neuvotellaan suoraan Mänttä-Vilppulan kaupungin ja palveluntuottajan välillä. Uusien palveluntuottajien tulo Mänttä-Vilppulaan on haastavaa.