Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Terveysjätit ovat lähestyneet lähes joka kuntaa sote-rakennusten kauppa-asialla

Suomen Kuntaliitto on seurannut kuntien sote-kiinteistöihin kohdistuvaa kiinnostusta. Tilastoa ei ole siitä, kuinka moni kunta on myynyt sote-rakennuksensa yksityisille palveluntuottajille. –Tiedetään, että parin viime vuoden aikana yritykset ovat kontaktoineet lähes jokaista kuntaa tarjoutuen ostamaan kunnan omistamia sote-kiinteistöjä, sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen kertoo. Myllärisen mukaan sote-uudistuksen pitkittyessä monet kunnat pyysivät tarjouksia kokonaisulkoistuksista. Rajoituslain säätämisen jälkeen tätä mahdollisuutta on kavennettu, ja yritykset ovat suuntautuneet kiinteistöjen ostotarjousten tekemiseen. –Jos rakennukset siirtyvät yksityisten terveysyritysten omistukseen, kunta saa kertaluonteisen myyntituoton, joka vaikuttaa kunnan talouteen myönteisesti. – Tämä on houkuttanut useita kuntia, varsinkin, kun sote-uudistus toteutuessaan merkitsisi kunnalle epävarmaa aikaa: maakuntien tilakeskus vuokraisi lakiesityksen mukaan kaikki kuntien omistuksessa olevat sote-toimitilat kolmen vuoden ja mahdollisesti yhden lisävuoden siirtymäajaksi. –Maakuntien rahoituksesta muodostuisi hyvin tiukka. On oletettavaa, että maakunnat joutuisivat koviin säästöpaineisiin ja sitä myötä järjestelemään palveluverkkoaan uudelleen. Palvelujen ulkoistuspäätöksien taustalla on yleensä ollut kunnan tahto turvata asukkailleen peruspalvelut lähellä. Monet kunnat tarttuneet lupauksiin uusista rakennuksista Myllärisen mukaan sote-kiinteistöjään myyneet kunnat saavat myyntituotot ja mahdollisesti muodostettava maakunta vuokraisi tarvitsemansa tilat. – Mikäli yritys tuottaa sote-palveluja kunnalle sopimuksen perusteella kaupan myötä omistukseensa siirtyneessä kiinteistössä, kunta maksaa sopimuksen mukaisen korvauksen yritykselle. –Kiinteistön aiheuttamat kustannukset leivotaan todennäköisesti sisään hintoihin tai kunta maksaa aiemmin itse omistamistaan tiloista nyt vuokraa sote-yritykselle. –Mikäli kävisi niin, että terveysalan yritys ostaisi pelkästään rakennuksen, mutta kunta jatkaisi palvelujen järjestämistä, kunta tietysti maksaisi vuokraa kiinteistön omistajalle. – Osa kaupoista on sisältänyt sopimuksia uuden rakennuskannan rakentamisesta korvaamaan tiloiltaan epäkäytännöllisen ja kalliita korjauksia vaativan vanhainkodin, mihin monet kunnat ovat tarttuneet. Menossa markkinoiden valtaus Johtaja Myllärisen mukaan terveysalan yritysten näkökulmasta kyse on markkinoiden valtaamisesta. –Kunnan tai mahdollisesti tulevaisuudessa muodostettavan maakunnan näkökulmasta voidaan ajautua tilanteeseen, jossa palvelurakenne muodostuu epätarkoituksenmukaiseksi: vaikka vanhusten palveluissa tarvittaisiin panostuksia kotihoitoon tai tavalliseen palveluasumiseen, yritykselle on kannattavampaa tuottaa tehostettua palveluasumista ja se tarjoaa niitä. –Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa ovat tällaisessa tilanteessa heikot, jos kaikki tuotannontekijät ovat yhdellä firmalla. Jos omaa tuotantoa ei ole, palvelun tuottajan valta kasvaa ja kunnan tai maakunnan mahdollisuudet ohjata ja johtaa palveluja kapenevat.