Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Havainnoi huomaavaisesti muuttolintuja

Muuttolintuja saapuu Suomeen maaliskuussa enenevässä määrin. Aikainen kevät on vauhdittanut lintujen kevätmuuttoa, ja nyt on hyvä aika aloittaa lintujen tarkkaileminen. BirdLife Suomi antaa ohjeita huomaavaiseen havainnointiin. Kaiken lähtökohta on linnun hyvinvointi. Myös lait määrittävät lintujen tarkkailua ja suojelua. Vältä pelottelemasta tai häiritsemästä lintuja turhaan liikkuessasi luonnossa. Kiikarilla tai kaukoputkella voit tarkkailla lintuja kauempaa häiritsemättä niitä. Erityisen varovainen pitää olla lintujen pesimäaikaan. Jos emot varoittelevat tai häiriintyvät sinusta, olet liian lähellä reviiriä ja on syytä poistua heti paikalta. Älä pelottele lintuja paremman kuvan saamiseksi. Pesimäaikaan vältä liikkumista saarissa, luodoilla ja rantaniityillä. Pesäkoloja ei saa tahallisesti koputella eikä pesillä vierailla siten, että linnut häiriintyvät. Älä käytä houkuttimia Kun etsit lintuja, älä käytä valolaitteita tai äänihoukuttimia. Lajin äänen soittaminen reviirillä stressaa lintua ja voi toistettuna johtaa pesimämenestyksen huonontumiseen tai jopa reviirin hylkäämiseen. Jokaisella on velvollisuus auttaa sairastuneita ja vahingoittuneita lintuja. Rauhoitettua lintua ei saa pitää hallussa, mutta sen voi tilapäisesti ottaa haltuun hoitoon kuljettamista tai hoitamista varten. Ennen linnun kiinniottamista varmistu siitä, että lintu on todella avun tarpeessa. Maastosta löydetty linnunpoikanen ei yleensä tarvitse apua. Käytä polkuja, pitkospuita ja lintutorneja, mikäli niitä on alueella. Näin vähennät luonnon kulumista ja häiriötä linnuille. Erityisen arkoja vaurioille ovat pehmeät kosteikot, soistuneet maastot ja kalliot. Älä roskaa luontoja ja lintujen tarkkailupaikkoja. Liiku hiljaa Rakenna pönttöjä. Talousmetsissä on luonnonmetsiä selvästi vähemmän koloja ja pesimäpaikkoja kololinnuille. Muista kysyä maanomistajan lupa pönttöjen ripustamiseen. Linnut näyttäytyvät paremmin, kun liikut hiljaa. Kunnioita ihmisen yksityisyyttä. Älä liiku pihoissa tai kiikaroi ihmisten suuntaan siten, että se häiritsee heitä. Älä kulje viljapelloilla tai muilla viljelyksillä viljan ja muiden kasvien missään kasvuvaiheessa. Muista jokamiehenoikeudet ja niiden rajoitukset. Muista lain määräykset Luonnonsuojelulaki kieltää rauhoitettujen lintujen tahallisen tappamisen ja pyydystämisen; pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottamisen haltuun, siirtämisen toiseen paikkaan tai muun tahallisen vahingoittamisen; ja tahallisen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muutonaikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. Lähde: BirdlLife Suomi 2019