Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Perusopetuksen arviointi saattaa muuttua: numeroarviointi neljännestä luokasta alkaen maanlaajuisesti

Opetushallitus määrittelee kaikkia kuntia koskevat oppimisen arvioinnin keskeiset linjaukset opetussuunnitelman perusteissa. Yleisinä periaatteina korostuvat arvioinnin yhdenvertaisuus, suunnitelmallisuus ja johdonmukaisuus sekä arvioinnin edellyttämä avoimuus, yhteistyö ja osallisuus. Arvioinnin periaatteiden sekä oppimisen tavoitteiden tulee olla oppilaiden ja huoltajien tiedossa ymmärrettävällä tavalla ja hyvissä ajoin. Perusopetuksen arvioinnin uudet periaatteet ovat syntyneet yhteistyössä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Kehittämistyö käynnistettiin kesäkuussa 2018. Valmistelun tueksi on toteutettu useita asiantuntijoiden ja opettajien yhteisiä työpajoja yli vuoden ajan. Muutoksilla poistetaan tulkinnanvaraisuutta ja tasoitetaan kuntien välisiä eroja Uutena linjauksena Opetushallitus esittää numeroarvioinnin aikaistamista siten, että se aloitettaisiin kaikkien opetuksen järjestäjien kouluissa neljännellä vuosiluokalla. Numeroarviointia voi täydentää sanallisella arvioinnilla. Vuosiluokilla 1–3 opetuksen järjestäjä päättää, antaako todistukset numeerisina vai sanallisina. Opetushallitus on myös tarkentanut oppilaan itsearvioinnin periaatteita sekä arvioinnin dokumentoinnin velvoitteita. Todistuksista on laadittu mallit, ja todistusmerkintöjä on täsmennetty. Opetushallinto vastaanottaa kommentteja lokakuun puoliväliin saakka Opetushallitus kannustaa kouluja, opettajia, huoltajia, arvioinnin asiantuntijoita ja muita arvioinnista kiinnostuneita antamaan palautetta linjausluonnoksesta. Tavoitteena ovat sellaiset linjaukset, jotka palvelevat kouluja yhdenvertaisen arvioinnin toteuttamisessa mahdollisimman hyvin. Luonnos on kommentoitavana Opetushallituksen verkkosivuilla 16.9.–18.10.2019. Linjaukset viimeistellään palautteen pohjalta marras-joulukuussa 2019, ja uudet linjaukset julkaistaan tammikuussa 2020. Paikallinen opetussuunnitelmatyö ja linjausten käyttöönotto tapahtuu kevään 2020 aikana, ja linjaukset tulevat voimaan 1.8.2020. Lähde: Opetushallitus