Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

"Rakentamattomat rannat tulee varata virkistyskäyttöön"- Pirkanmaan liitto arvostelee Joenniemen tilan uutta asuntoaluetta Gösta-museon lähettyvillä

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtävilläolo aika on päättynyt. Määräaikaan mennessä jätettiin kahdeksan lausuntoa ja yhdeksän muistutusta. Osayleiskaavaehdotukseen lisättiin Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen joulukuisen päätöksen mukaisesti Joenniemen tilayhtymälle Melasjärven rantaan uusi pientalovaltainen asuntoalue. Asuntoalue sijaitsee Serlachiuksen Gösta-museon läheisyydessä. Ehdotus laitettiin lisäyksen jälkeen uudelleen nähtäville 25. maaliskuuta asti. Pirkanmaan liitto toteaa lausunnossaan, että maakuntakaavan yleismääräysten mukaan taajamien rakentamattomat ranta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa virkistyskäyttöön. – Maakuntakaavan mukainen taajamien ranta-alueiden yleismääräys koskee myös tarkistettuun kaavaehdotukseen osoitettua uutta Joenniemen rantaan sijoittuvaa pientaloasumisen korttelialuetta. – Uusi korttelialue sijoittuu virkistysaluekokonaisuuden keskelle, joka ratkaisuna ei tue eheän yhdyskuntarakenteen muodostumista. – Vaikka korttelikokonaisuutta koskevassa yleiskaavamääräyksessä on pyritty ottamaan huomioon virkistykseen, maisemaan ja läheiseen kulttuuriympäristöön liittyvät arvot, muodostaa asuinkortteli poikkeuksen alkuperäisiin tavoitteisiin nähden, Pirkanmaan liiton lausunnossa todetaan. Pirkanmaan liitto näkee tärkeänä, että Joenniemen asuinkorttelialueen osalta osayleiskaavan tavoitteiden toteutumista arvioidaan uudelleen. Muilla ei huomautettavaa Lausunnon antoivat lisäksi Keuruun kaupunki, Puolustusvoimien 2. Logistiikkarykmentti, Ely-keskus, Fingrid, Pirkanmaan pelastuslaitos, Jämsän kaupunki ja Pirkanmaan maakuntamuseo. Näiden lausunnoissa ei ollut huomautettavaa uuteen asuntoalueeseen. Metsähallitus haluaa asuintontteja Muistutukset olivat lähinnä yksityisten henkilöiden jättämiä. Metsähallituksen muistutuksessa otetaan kantaa Parkkivuoren alueelle sijaitsevaan kiinteistöön 508-893-1-1 AP-aluevaraukseen. Metsähallitus esittää, että Lumometsän tuvan viereiselle alueelle tulisi osoittaa AP-aluevaraus eli asuintontteja. Metsähallituksen mukaan alue sijaitsee vetovoimaisessa rakennetussa ympäristössä, ja AP-aluevaraus ei heikennä alueen virkistyskäytön kehittämistä. Muutoin metsähallituksella ei ole huomauttamista osayleiskaavaehdotukseen. Metsähallituksen esittämällä muutoskohdalla sijaitsee puuarboretum.