Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Saatko työeläkettä

Kelan selvityksen mukaan työeläkkeelle jääneitä henkilöitä, jotka saattavat olla oikeutettuja myös kansaneläkkeeseen, on Suomessa tällä hetkellä 2 581. – Heistä suurin osa on täyttänyt 65 vuotta mutta luvussa on mukana nuorempia, jotka ovat jääneet työkyvyttömyyseläkkeelle. Syksyyn mennessä otamme yhteyttä selvityksessä esiin tulleisiin asiakkaisiin, joilla voi olla oikeus saada myös kansaneläkettä. Katsomme asioita kuitenkin tapauskohtaisesti, eli lisäeläkkeen mahdollisuus ei automaattisesti koske kaikkia tarkastelun kohteeksi tulleita, Kelasta todetaan. Tilanteen tekee haastavaksi se, että työeläkkeessä ja kansaneläkkeessä on eri alaikäraja vanhuuseläkkeelle. – Asiakkaalla voi olla muita tuloja, jotka vaikuttavat kansaneläkkeen myöntämiseen, kuten ulkomailta tuleva eläke. Neuvomme kyllä näissä asioissa, kun otamme ihmisiin yhteyttä. Kela tarkistaa vuosittain kansaneläkkeeseen oikeutettujen määrän. – Viime vuonna kansaneläkettä alkoi saada samassa tilanteessa lähes 1 800 asiakasta, ja myönnetyn kansaneläkkeen määrä oli noin 90 euroa kuukaudessa eli 1 080 euroa vuodessa. Jos yhden hengen taloudessa asuvan eläke on vähemmän kuin 1 299,88 euroa kuukaudessa, jälkikäteen myönnetty kansaneläke saattaa tuoda lisätuloa. Parisuhteessa asuvan työeläkkeellä olevan henkilön kuukausieläkkeen vastaava raja on 1 157,71 euroa. – Kansaneläkettä saattaa täydentää takuueläke. Jos kaikki eläkkeet jäävät ennen verotusta 777,84 euroon kuukaudessa, takuueläke turvaa vähimmäiseläkkeen eli 784,52 euroa kuukaudessa. Mutta täyden takuueläkkeen voi saada vain, ellei saa mitään muuta eläkettä. Varhennetulla vanhuuseläkkeellä tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät yleensä takuueläkettä pienemmäksi. – Kuitenkaan takuueläkettä eivät pienennä eläkettä saavan hoitotuki, rintamalisä, eläkkeen lapsikorotus, ansiotulot, pääomatulot, omaisuus tai kunnan maksama omaishoidon tuki. Kelasta ei ole saatavissa tietoja siitä, miten mahdollista lisäeläkettä saavien määrä jakautuu kuntakohtaisesti. Lähde: Kela