Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Kaatuneet puut ongelmana Elämänmäessä ja Mäntänvuoressa

Elämänmäessä ja Mäntänvuoressa liikkuvat retkeilijät ovat osoittaneet huolta poluille kaatuneista ja kaatumaisillaan olevista puista. Kaatuneet puunrungot estävät kulkua, ja kenollaan olevat puut voivat kaatuessaan olla hengenvaarallisia. – Luonnonsuojelualueita koskeva yleissääntö on, että jos puu kaatuu, se jätetään siihen. Tämä kuuluu suojelumetsän luonnolliseen kehitykseen. Oikeastaan asiaa tulee tarkastella siitä näkökulmasta, onko puu kaatunut merkitylle vai merkitsemättömälle reitille. Merkitystä reitistä pidetään huolta mutta merkitsemätön katsotaan kuuluvan metsän luontaiseen ekosysteemiin, johon ei kajota, kertoo Metsähallituksen puistonhoitaja Pekka Vesterinen . Elämänmäen Natura-alueen omistaa Metsähallitus. Sen metsäkohteisiin kuuluu 12 kansallispuistoa ja 70 pientä metsäpuistoaluetta. – Henkilökuntaa meillä on 12, ja vuodessa kävijöitä alueilla on yli miljoona, joten siinä on melkoista epäsuhtaa. Olemme tehostamassa kummisopimustoimintaa, ja Elämänmäkeä koskevaa sopimusta hiotaan parhaillaan, kenttäpäällikkö Arto Pummila Metsähallituksen Järvi-Suomen luontopalveluista toteaa. Kummisopimuksen turvin paikallisia alueita voidaan siistiä kuntien ja paikallisten yhdistysten ja toimijoiden avulla. – Elämänmäen osalta vihreää valoa on jo näytetty, joten lähitulevaisuudessa pian voidaan kuulla moottorisahan ääntä poluilla, joilla puut ovat estäneet kulkua, Pummila lupailee. Mäntänvuoren Natura-alueen maanomistaja on Finsilva Oy, joka on jo helmikuussa käynnistänyt neuvottelut ely-keskuksen kanssa alueen tuuli- ja lumituhoista. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Finsilvan mukaan retkeilijöillä on huoli omasta turvallisuudesta ja mahdollisuudesta liikkua poluilla. – Saamiensa kansalaisten yhteydenottojen perusteella Finsilva suunnittelee Mäntänvuoren polkujen raivaamista. Poluille kaatuneet puut viedään pois ja lenkkeilijöille vaaraa aiheuttavat puut kaadetaan, Pirkanmaan ely-keskuksen ylitarkastaja Marita Saksa-Lapikisto toteaa. Ely-keskuksen näkemyksen mukaan maanomistaja saa raivata poluille kaatuneet puut pois ja jättää ne alueelle lahopuuksi ilman, että suojelualueen arvoja vaarannetaan. – Maanomistaja voi kaataa maapuiksi myös yksittäisiä vaarallisia puita polkujen ja teiden välittömästä läheisyydestä. Osa kaadettavista puista olisi hyvä jättää pökkelöiksi, jotta luonnon monimuotoisuutta voitaisiin vahvistaa. Lehtoalueilla olisi toivottavaa, että maapuiksi ei jäisi paljon kuusia. Näitä toimenpiteitä saa toteuttaa roudan aikana ja ennen lintujen pesimäkauden alkua eli ennen huhtikuun puoltaväliä, Saksa-Lapikisto sanoo. Niille poluille, joille ei virkistyskäyttöä haluta ohjata, kaatuneet puut voi jättää paikoilleen. – Mäntänvuoren alueella Finsilva on suunnitellut ja ely-keskus hyväksynyt retkeilijöiden toiveet puiden raivaamisesta poluilta ja vaaraksi olevien puiden poiston edellä mainituin ehdoin, Saksa-Lapikisto toteaa. – Finsilvan puolesta voin todeta, että Mäntänvuoren polkujen raivaustyö tehtiin jo hyvissä ajoin ennen lintujen pesimäkauden alkua tänä keväänä, mutta resurssimme eivät riittäneet ihan joka polun avaamiseen. Meillä on hoitovastuuhenkilö, joka vastaa Mäntänvuoren hoidosta ja käy määräajoin katsomassa tilannetta. Yleisöltä saadun palautteen mukaan sitten tarvittaessa toimitaan, kertoo kestävän kehityksen päällikkö Janne Soimasuo Metsä Groupilta.