Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Vastine mielipidekirjoitukseen

VASTINE Mäntänvuoren Terveyden kotihoito tukee ja auttaa, kun kotona asuva asiakas tarvitsee apua alentuneen toimintakyvyn tai sairauden vuoksi. Kotihoidon palveluiden turvin mahdollistetaan asiakkaalle kotona asuminen mahdollisimman pitkään yhteistyössä omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Kotihoito voi olla säännöllistä kotihoitoa tai tilapäistä kotihoitoa. Säännöllistä kotihoitoa toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan lyhytaikaisesti järjestettävää kotihoidon palvelua esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen yhteydessä. Lisäksi kotihoidon tukipalveluita ovat ateriapalvelu, asiointipalvelu, kuljetuspalvelu ja turvapalvelu. Palvelujen myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin. Päätöksen palvelujen piiriin ottamisesta ja asiakasmaksuista tekee kaupungin viranhaltija. Viimeisen neljän vuoden aikana Mäntänvuoren Terveys on panostanut merkittävästi kotihoidon kehittämiseen STM:n laatusuositusten mukaisesti. Tästä esimerkkinä tänä vuonna käynnistynyt kotikuntoutus osana kotihoidon toimintaa Kotikäyntien organisoinnin avuksi kotihoitoon on hankittu tietokonepohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla laaditaan asiakaskäyntien suunnitelmat. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen inhimillisistä syistä johtuvat, käynteihin liittyvät poikkeamat, ovat huomattavasti vähentyneet ja ovat nykyään harvinaisia. Käyntisuunnitelmista vastaa tiimin sairaanhoitaja yhdessä työnjakajan kanssa. Asiakkaan kotihoidon käynteihin liittyvissä epäselvyyksissä toivotaan asiakkaan tai omaisten ottavan välittömästi yhteyttä tiimin sairaanhoitajaan tai kotihoidon esimieheen, iltaisin ja viikonloppuisin tiimin päivystysnumeroon, tilanteen selvittämiseksi. Yhteystiedot löytyvät asiakkaan hoitokansiosta. Palveluun liittyvät poikkeamat käsitellään jokainen yksityiskohtaisesti, jotta palveluprosessit saadaan mahdollisimman aukottomiksi ja riskitekijät kartoitettua. Kaikkiin palvelupoikkeamiin suhtaudutaan vakavasti ja niihin liittyen ollaan yhteydessä asiakkaaseen tai hänen nimeämäänsä yhteyshenkilöön asian käsittelemiseksi. Kotihoito toivoo asiakkailta ja omaisilta aktiivista palautetta toiminnan kehittämiseksi. Anna-Liisa Uusitalo Palvelupäällikkö/Avopalvelut