Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Pihlajakoti sai uuden vastuuhenkilön – Kaupunki antoi aville selvityksen tilanteesta

Pihlajakodin vastuuhenkilönä on aloittanut sosionomi Laura Uusimaa. Uusimaa aloitti tehtävässään 18. maaliskuuta. Uusimaan aloittaminen vastuuhenkilönä liittyy Mänttä-Vilppulan kaupungin toimenpiteisiin Pihlajakodin haltuunottamiseksi. Toiminta laitonta jo vuodesta 2013 Mänttä-Vilppulan kaupungin palvelujohtaja Alli Ruuhilehto on antanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pyytämän selvityksen Pihlajakodista, eli siitä, vastaako kaupunki tosiasiallisesti Pihlajakodista ja siitä, että sen toiminta on lainmukaista. Avin mukaan Pihlajakodin toiminta on ollut lainvastaista vuodesta 2013 alkaen. Ruuhilehto viittaa antamassaan vastauksessa Avin ohjeistukseen vuodelta 2015, jonka mukaan kunnallisen toiminnan vähimmäiskriteeri Pihlajakodin tapauksessa on, että vähintään yksikössä tosiasiallisesti työskentelevä, yksikön vastuuhenkilö on palvelusuhteessa kuntaan. Muu henkilökunta voi olla palvelusuhteessa yksityiselle tai kuntaan. Pihlajakodin vastuuhenkilö on 1.3.2017 alkaen ollut Mänttä-Vilppulan kaupungin palveluksessa. Henkilö on sittemmin irtisanoutunut, minkä vuoksi Uusimaa on nyt palkattu tehtävään. Vastuuhenkilön tehtäviä vahvistettu Selvityksestä käy ilmi, että vastuuhenkilönä aloittaneen Uusimaan roolia toiminnasta vastaavana henkilönä on vahvistettu ja hän vastaa tosiasiallisesti yksikön henkilöresursseista, henkilökunnan sijoittumisesta työvuoroihin sekä yksikköön tehtävistä hankinnoista. Uusimaa on Mänttä-Vilppulan kaupungin palveluksessa, mutta muu Pihlajakodin henkilökunta on Mäntänvuoren Terveyden palveluksessa. Kaikki Pihlajakodin kymmenen hoitotyöntekijää ovat selvityksen mukaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Uusimaan työajasta 50 prosenttia on hoitotyötä ja 50 prosenttia hallinnollisesta työstä. Yksikössä työskentelevät myös kokki ja siistijä. Toimintaa on suunniteltu siirtää Sarapihaan Ruuhilehdon selvityksessä todetaan, että Mäntänvuoren Terveys on suunnitellut toiminnan siirtämistä Sarapihaan nykyisen Luhtavillan yksikön tiloihin tai Kolhoon entiseen Kolhon ryhmäkodin tiloihin saadakseen Pihlajakodin toiminnalle toimiluvan. Suunnitelmat toiminnan siirtämisestä ovat Ruuhilehdon mukaan kesken eikä Mänttä-Vilppulan kaupunki ole myöskään vielä tehnyt päätöstä mahdollisesta siirrosta. Mäntänvuoren Terveys on hakenut toimilupaa uudelleen nykyisiin Pihlajakodin tiloihin, mutta avi ei ole antanut asiassa vielä päätöstä. Aville annetun selvityksen lisäksi Mänttä-Vilppulan kaupungin peruspalvelulautakunta on käynyt tutustumassa Pihlajakodin vaihtoehtoisiin toimitiloihin ja käsitellyt asiaa huhtikuisessa kokouksessaan. Kokouksessa käytiin asiasta keskustelua ja päätettiin esittää kaupunginhallitukselle, että Mänttä-Vilppulan kaupunki neuvottelee Pihlajalinnan kanssa tehdyn sopimuksen niin, että kaupunki ottaisi tosiasiallisesti Pihlajakodin haltuunsa. Avin selvityspyyntö liittyi Avin edustajien ja Mänttä-Vilppulan kaupungin viime vuoden toukokuussa järjestettyyn tapaamiseen sekä viime vuoden marraskuussa tehtyyn tarkastuskäyntiin Pihlajakodilla. Avi halusi saada Mänttä-Vilppulan kaupungilta selvityksen tapaamisen ja tarkastuskäynnin jälkeen tehdyistä toimenpiteistä 29. maaliskuuta mennessä. Pihlajakoti on 12-paikkainen kehitysvammaisten autetun ja vaativan asumisen ympärivuorokautinen yksikkö Vilppulassa. Asukkaille järjestetään asumispalvelun kautta hoitoa ja tukea arjessa selviytymiseen. Mänttä-Vilppulan kaupunki järjestää Pihlajakodissa myös lyhytaikaishoitoa sitä tarvitseville kehitysvammaisille asiakkaille. Pihlajakodin yhteydessä toimii myös vaikeasti kehitysvammaisten päivätoimintakeskus Vipinä.