Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Mielipide: Koivuniemen myyntiaikomus on aivan käsittämätön

MIELIPIDE Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että laajassa kuntalaisten harrastus- ja kulttuurikäytössä oleva Koivuniemen kiinteistö myydään yksityishenkilölle 100 000 eurolla. Kaupunginhallitus oli loppuvuodesta 2015 päättänyt kokoomuksen valtuustoryhmän jättämän valtuustoaloitteen johdosta perustaa musiikkitilatoimikunnan selvittämään yhdessä alan toimijoiden kanssa kaupungin musiikkitilojen nykytilannetta ja kehittämistarpeita. Aloitteen mukaisesti toimikunta ei käsitellyt eikä esittänyt uusien tilojen rakentamista, vaan keskittyi nykyisten tilojen kehittämiseen ja muihin alan toimijoiden toimintaedellytysten parantamistoimiin. Toimikunta jätti raporttinsa keväällä 2016 kaupunginhallitukselle. Raportissa todetaan, että Koivuniemi on Mänttä-Vilppulassa musiikkiopiston tilojen ohella eniten musiikin harjoitustoimintaan käytetty tila. Tiloissa toimii viikoittain kolme kuoroa ja musiikkiopiston opetustoimintaa on neljänä päivänä viikossa. Koivuniemessä järjestetään lisäksi konsertteja ja muita tilaisuuksia. Autere-opiston piirejä toimii myös Koivuniemessä kolmena päivänä viikossa. Toimikunta totesi myös, että kaupunginhallitus on laittanut Koivuniemen myytävien kiinteistöjen listalle ilman, että olisi selvitetty, mihin tiloihin Koivuniemen nykyinen toiminta siirrettäisiin. Eikä ole selvitetty vieläkään! Musiikkitilatoimikunta esitti, että Koivuniemi otetaan pois myyntilistalta kunnes korvaavista tiloista tai Koivuniemen säilyttämisestä nykyisessä käytössä on päätetty. Ensisijaisesti toimikunta kuitenkin katsoi, että Koivuniemi säilytetään nykyisessä käytössä ja siellä toteutetaan eräitä kunnostustöitä ja muun muassa pysäköintialueen laajennus. Kaupunginhallitus on päätöksessään 9. toukokuuta 2016 pykälässä 110 todennut, että Koivuniemi ei ole tällä hetkellä aktiivisessa myynnissä. Samassa päätöksessä kaupunginhallitus kehotti kaupungin teknistä palvelukeskusta selvittämään perusteellisella tavalla Koivuniemen kiinteistön kunnon. Samalla tulisi arvioida mahdollisimman tarkasti kiinteistöön kohdistuvien välttämättömien korjaustoimenpiteiden kustannukset sekä kustannukset musiikkitilatoimikunnan esittämille kunnostustöille. Kaupunginhallituksen päätöksestä on kohta vuosi aikaa, eikä mitään päätetyistä selvityksistä ole tehty. Kaupunginhallitus ei ole millään tavalla valvonut, että sen päätöksiä noudatetaan. Myyntipäätös tehtiin siis ilman, että sen vaikutuksia olisi millään tavalla selvitetty tai arvioitu – ei edes siltä osin kuin kaupunginhallitus oli itse edellyttänyt. Vilppulan kunta hankki aikanaan omistukseensa Koivuniemen ja myöhemmin vesistön puhdistuttua myös Vilppulankosken koskitilan ja ranta-alueet. Tarkoituksena oli säilyttää Vilppulankoski ranta-alueineen yleisessä virkistyskäytössä myös tuleville sukupolville. Merkitystä korostaa alueen historialliset arvot. Alueella toteutettiin kosken kalataloudellinen kunnostus ja perustettiin koskikalastusalue laitureineen ja rantareitteineen. Nyt tästä rannasta ja alueesta ollaan merkittävä osa myymässä yksityishenkilölle. Aivan käsittämätöntä! Liikuttavan sinisilmäistä on perustella kauppaa toimintasuunnitelmalla, jonka mukaan ostaja ikään kuin antaisi Koivuniemen suurelta osin yleiseen kulttuurikäyttöön. Viime viime kesänä virassaan aloittanut kaupungin uusi kulttuurijohtaja on monessa yhteydessä korostanut paikallisen, omaehtoisen kulttuuritoiminnan merkitystä. Tässä mielessä on ollut lupa odottaa kaupungin kulttuuripolitiikkaan toivottua muutosta. Paikallisten ryhmien tukeminen muun muassa tilojen ja muiden toimintaedellytysten säilyttämisen ja parantamisen muodossa on aivan parasta asukkaiden hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden edistämistä. Harrastajien tilojen myyminen on suora tyrmäysisku tälle tavoitteelle. Kauppahinta 100 000 euroa on murto-osa kiinteistön arvosta. Muutama vuosi sitten laittoi kaupunki rahapulassaan Koivuniemen myyntilistalle. Tuolloin kaupunki arvioi sen arvoksi 600 000 euroa. Mikä nyt, kun kaupungin talouden sanotaan olevan mitä parhaassa kunnossa (mm. Aamulehti 5.4.17), pakottaa tällaiseen typerään omaisuuden tärväämiseen. Mikä taloudellinen merkitys Koivuniemen myynnillä kaupungille sitten olisi? Kauppahinnalla on kaupungille yhtä suuri merkitys kuin 40 eurolla noin 30 000 euroa vuodessa saavalle eläkeläiselle. Sama koskee Koivuniemen käyttökustannuksia. Ja kyllähän Kotilainenkin vuokran perisi, kaupungilta tai käyttäjiltä. Kysymys on nyt vain tahdosta ja asukkaiden hyvinvoinnista huolehtimisesta. Kaupunginvaltuutetun vaalimainoksesta saa lukea muun muassa iskulauseen: Aidosti kuntakuntalaisia kuunnellen. Valtuutetuilla on nyt aika kuntalaisten kuuntelemiseen. Koivuniemi tulee säilyttää julkisessa omistuksessa ja harrastajien käytössä. Heikki Kivinen