Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Koivuniemen myynti; ahdistus vai pelastus

MIELIPIDE En valitettavasti ennättänyt paikalle Koivuniemen tulevaisuutta pohtivaan tilaisuuteen. Tilaisuudessa on ilmeisesti ollut esillä osin vääriä oletuksia ja joidenkin asioiden oikaisu lienee paikallaan. Ensinnäkin koko prosessissa on otettava huomioon, että Koivuniemen myynnistä on valtuuston yksimielinen päätös. Tätä päätöstä ei ole kumottu, vaikka kaupunginhallituksessa on toisen asian käsittelyn yhteydessä todettu, että kiinteistö ei ole aktiivisessa myynnissä. Toteamus viittaa siihen, että kiinteistöä myyneen kiinteistövälitysyhtiön toimeksiantosopimus oli tuolloin jo irtisanottu. Kiinteistö annettiin erään valtakunnallisen ja erityiskohteisiin erikoistuneen kiinteistövälittäjän tehtäväksi osin siitä syytä, että kohde saisi enemmän huomiota ja kiinnostusta. Osin myös tätä kautta syntyi myös ensimmäinen hinta-arvio, joka oli kokonaisuudessaan 580 000 euroa. Allekirjoittaneella on kyllä yhden paikallisen kiinteistövälitysammattilaisen kanssa veto pullakahvista siitä, että saako Koivuniemestä edes 100 000 euroa. Joka tapauksessa myynnin alkuvaiheessa kohteeseen kävi tutustumassa yksittäisiä henkilöitä, jotka poikkeuksetta olivat tulleet siihen tulokseen, että eihän se hullu ole, joka uskaltaa pyytää noin korkeaa hintaa. Toisin sanoen kohteeseen tutustuneet olivat tulleet siihen tulokseen, että kiinteistöön on ostohinnan lisäksi sijoitettava suhteeton summa korjaukseen, mikäli sen laittaa haluamaansa kuntoon. Tällöin kiinteistöstä muodostuisikin lähes miljoonan arvoinen. Koska Koivuniemen myynti kokonaisuutena ei onnistunut, niin kaupunki yhdessä välittäjän kanssa kokeili päärakennuksen sekä retkeilymajan myymistä erikseen pienempinä kokonaisuuksina. Lopputulos myyntiyrityksille oli sama ja kiinnostus vähäistä. Kaupanteossa kauppoja ei yleensä synny, ellei myyjällä ja ostajalla ole samaa käsitystä hintatasosta ja tässä tapauksessa kävi juuri näin. Kukaan ei ollut valmis maksamaan kiinteistöstä aiemmin määriteltyä hintaa. Nyt esillä olevassa keskustelussa on esitetty väittämiä, ettei kaupunki ole tutkinut Koivuniemen kiinteistön kunnostukseen vaadittavia toimenpiteitä eikä niiden hinta-arvioita. Näin asia ei suinkaan ole, vaan arvio vaadittavista välttämättömistä toimenpiteistä on olemassa. Päärakennuksen osalta kustannusarvio on 160 000 – 260 000 pitäen sisällään mm. ulkopuolisen korjauksen sekä maalauksen ja yläpohjan eristeet sekä katteet. Näiden korjausten yhteydessä korjattavaa voi löytyä muutakin, joten arvio on vielä varovainen. Retkeilymajan osalta kustannusarvio on 60 000 euroa pitäen sisällään mm. ulkopuolen kunnostuksen ja maalauksen sekä kattorakenteiden oikaisun ja vesikatteen. Eli yhteensä varovaiset arviot kunnostustoimenpiteistä ovat 220 000 – 320 000. Kaikki, jotka ovat vanhoja rakennuksia kunnostaneet, tietävät että mitä todennäköisemmin lisäkustannuksia syntyy aina korjaustoimien edetessä. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että jatkossa noudatamme raamibudjettiperiaatetta. Tämä tarkoittaa, että kaikki kaupungin investoinnit ovat jatkossa korkeintaan poistojen tasolla. Kaupungin poistotaso oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä noin 2,6 miljoonaa euroa. Eli Koivuniemen kiinteistöön kohdistuvat investoinnit veisivät yhden vuoden investoinneista noin 10 prosenttia. Tämä kaikki olisi pois esimerkiksi katuverkon ja muun infran kunnostustoimista. Esillä on ollut myös, että kaupunki voisi korottaa Koivuniemen vuokraa, jolla katetaan vuosittaisia käyttökustannuksia. Näin voisi, mutta kun suurin käyttäjä on kaupunki itse, niin tämä johtaa vain rahan siirtämisestä taskusta toiseen. Kun kyseessä on kaupungin sisäiset vuokrat, niin aito raha ei silloin edes liiku toimijoiden välillä. Edelleen on esitetty väitteitä, ettei kaupunki ole tehnyt mitään musiikkitilatoimikunnan raportin pohjalta. Kyseinen raportti käsiteltiin kaupunginhallituksessa 9.5.2016. Tämäkään väite ei pidä paikkaansa. Kuten edellä on todettu, raportissa mainittujen harjoitustilojen osalta tekninen palvelukeskus on selvittänyt Koivuniemen kiinteistön kuntoa. Perusteelliseen tarkasteluun ei ole menty, koska jo välttämättömät toimet vaativat yllä mainittuja merkittäviä summia. Muilta osin harjoitustilojen osalta onkin todettu käsiteltävän lähinnä vuosittaisten taloussuunnitelmien yhteydessä. Suurien tilaisuuksien osalta hallitus linjasi, että tekninen palvelukeskus huolehtii Vilppulan urheilutalon saneerauksen yhteydessä, että musiikkialan toimijoita kuullaan. Juuri näin on tehty jo saneerauksen suunnitteluvaiheessa. Esiintymislavojen suhteen kaupunki on jo tälle vuodella varannut määrärahan siirrettävän esiintymislavan hankintaan. Sitä onko määräraha riittävä, tarkastellaan parasta aikaa yhdessä mm. Kitusuon Sofian oopperaa silmällä pitäen. Tässä samassa yhteydessä on esillä ollut siirrettävä ulkolava. Bänditilojen osalta kulttuuritoimi on aloittanut Kompus-talon alakerran tarkastelun. Tällä kohtaa otan viestivaihdon hitauden omaan piikkiini, kun uutta kulttuurijohtajaa ei linjauksesta erikseen informoitu. Toki kyseisen kiinteistön osalta tarkasteltua on tehty teknisen puolen toimesta muutoinkin, joten sen vuoksi bänditilojen mahdollisesta sijoittamisesta sinne ei ole voitu vielä edes varmuudella linjata. Kuten mainitun toimikunnan raportissa mainitaan, osaa toimenpiteistä tarkastellaan tulevien vuosien taloussuunnitelmien yhteydessä, niin tätä jatketaan edelleen. Mikäli kaupungilla olisi varaa ylläpitää ja korjausinvestoida Koivuniemeä sekä selkeä suunnitelma tilojen käytön aktiivisuuden lisäämiseksi, niin näitä keskustelua ei tarvitsisi käydä. Nyt näin ei kuitenkaan ole. On selvää, että kaupungilla on tällä hetkellä liikaa kiinteistöjä ja tilaa, joilla ei ole selkää käyttötarvetta ja jotka eivät sovellu tuleviin tilatarpeisiin. Kun katsomme vuosia eteenpäin, niin meidän edessä voi olla uusia tilaongelmia mm. sote-kiinteistöjen osalta. Jo nyt kaupungilta odotetaan tiloja yhteispalvelupisteelle, jonne voisi tulla ja siirtyä joitain valtionviranomaisia ja jatkossa kenties maakuntahallinnon toimipiste. Mikäli emme pysty näihin haasteisiin vastaamaan, on todennäköistä, että palvelupisteet löytyvät jatkossa naapurikunnista. Ymmärrän, että Koivuniemellä on erittäin tärkeä identiteetti osalle paikkakuntalaisia ja itse arvostan sitä kovasti. Lisäksi kaupanteon yhteydessä noussut keskustelu on sinällään ollut ilahduttavaa, koska se lisää yhteisöllisyyttä. Kuitenkin faktojen pohjalta itse olen edelleen sitä mieltä, että mikäli myymme kiinteistön oikealle toimijalle, on se koko kiinteistön kannalta paras pelastusoperaatio. Onneksemme meillä on demokraattisesti valittu valtuusto, joka lopulta asiasta yhdessä päättää ja ohjaa meidät virkamiehet toimimaan sen mukaan. Esa Sirviö kaupunginjohtaja