Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit Verotiedot

Vetoomus Koivuniemen säilyttämiseksi kaupungin omistuksessa

MIELIPIDE Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Esa Kotilaisen ostotarjouksen Koivuniemi-nimisestä kiinteistöstä. Kauppahinta on 100 000 euroa. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn asia on tulossa 24. huhtikuuta. Vilppula-Seura vetoaa kaupunginvaltuustoon sen puolesta, että kaupunki luopuisi Koivuniemen myynnistä ja kiinteistö jätettäisiin nykyiseen käyttöönsä. Koivuniemessä harjoittelee viikoittain kolme kuoroa: Vilppulan mieslaulajat, noin 45 henkeä, Kajattar-kuoro, noin 35 henkeä ja Kantelo-kuoro, lapsi- ja nuorisokuoro 10–15 henkeä. Kahdeksan Merikanto-opiston opettajaa pitää tunteja Koivuniemessä ja oppilaita on yhteensä 33. Opetustoimintaa on ma–pe eli kaikkina arkipäivinä. Autere-opiston lasten kuvataiteen perusopetus, viulunsoiton opetusta, käsityönopetus, tähtitiedekurssit ja kalastuskursseja järjestetään Koivuniemessä. Lisäksi Koivuniemessä järjestetään konsertteja ja muita yleisötapahtumia. Koivuniemi on myös haluttu perhe- ynnä muiden juhlien pitopaikka. Toiminta Koivuniemessä on siis varsin laajaa ja pääasiassa kaupunkilaisten omaehtoista harrastus- ja kulttuuritoimintaa, minkä merkitystä asukkaiden hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden edistämisessä ei voi liikaa korostaa. Suuri osa käyttäjistä on lapsia. Koivuniemen käyttökustannuksia on pidetty liian suurina. Kaupungin kirjanpidon mukaan vuonna 2016 molempien rakennusten, retkeilymaja ja päärakennus, käyttökulut ilman poistoja olivat yhteensä noin 19 200 euroa. Kun huomioidaan, että retkeilymajarakennuksen asunnosta vuokratuloja oli 4 200 euroa jää nettokäyttökustannukset noin 15 000 euroon. Kaupungin taloudelle tuon summan merkitystä voi kuvata suhteuttamalla se yksittäisen ihmisen keskimääräisiin vuosituloihin, joissa se olisi noin 6 euroa. Kaupunginhallitus on toukokuussa 2016 kehottanut kaupungin teknistä palvelukeskusta selvittämään perusteellisella tavalla Koivuniemen kiinteistön kunnon. Samalla tulisi arvioida mahdollisimman tarkasti kiinteistöön kohdistuvien välttämättömien korjaustoimenpiteiden kustannukset sekä kustannukset musiikkitilatoimikunnan esittämille kunnostustöille. Päättäessään esittää Koivuniemen myyntiä kaupunginvaltuustolle kokouksessaan 3. huhtikuuta 2017 kaupunginhallitus on todennut, että kaupunki on omalta osaltaan arvioinut ylläpito- ja korjauskustannuksia. Kaupunki on pyydettäessä toimittanut tuon arvioinnin Vilppula-Seuralle. Arvioinnin ylimalkaisuus osoittaa, että perusteellista selvitystä ei ole tehty. Kaupungin päätöksenteko ei saa perustua tämänkaltaisiin mutu-arvioihin. Siinä tapauksessa, että välttämättömät remonttikustannukset nousisivat 200–300 000 euroon, tuleekin arvioida onko se liian suuri panostus paikallisen kulttuurin tukemiseen Euroopan kulttuuripääkaupungiksi pyrkivälle taidekaupungille? Monet suomalaiskunnat rakentavat jopa uusia kulttuuritiloja ja käyttävät näihin miljoonia euroja. Suhteutetaanpa korjausinvestointi tavallisen ihmisen vuosituloihin, se edustaisi 75–110 euron satsausta vuosiksi, jopa vuosikymmeniksi eteenpäin. Yksittäiselle ihmiselle helppo päätös, jos kyseinen investointi on tarpeellinen. Mänttä-Vilppulan kaupunki ei ole koko olemassaolonsa aikana investoinut Koivuniemen kunnostukseen euroakaan. Myös rakennusten hoito on jätetty retuperälle. Rännit ovat täynnä moskaa, mistä johtuen sulamis- ja sadevesi valuu seinille. Ei siis ihme, että kunnostustarvetta on. Kunnostamalla vesikatot, rännit ja ulkomaalaukset rakennukset säilyvät käyttökunnossa edelleen vuosia ja jopa vuosikymmeniä. Koivuniemen ja Vilppulankosken alue on maakuntakaavassa merkitty erityiskohteeksi, mikä edellyttää asemakaavassa suojelumerkintää. Asemakaavamuutos on vireillä. Kiinteistön myynti ulkopuoliselle taholle voi johtaa ostajien pettymyksiin ja valituskierteeseen kaupunkia vastaan. Vilppulan kunta hankki Koivuniemen aikanaan omistukseensa ja myöhemmin vesistön puhdistuttua myös Vilppulankosken koskitilan ja ranta-alueet. Tarkoituksena oli säilyttää Vilppulankoski ranta-alueineen yleisessä virkistyskäytössä myös tuleville sukupolville. Merkitystä korostaa alueen historialliset arvot. Alueella toteutettiin kosken kalataloudellinen kunnostus ja perustettiin koskikalastusalue laitureineen ja rantareitteineen. Kalastusalueesta tulikin nopeasta Pirkanmaan toiseksi suosituin koskikalastuskohde heti Tammerkosken jälkeen. Koko alueen säilyttäminen yleisessä virkistyskäytössä on tärkeää eikä sen kehittämismahdollisuuksia tule tärvätä myymällä keskeinen osa ranta-alueista yksityishenkilölle. Koivuniemen kiinteistöstä, joka sisältää 1,6 hehtaaria maata ja noin 240 metriä rantaviivaa, tarjottu hinta on todellakin liian alhainen. Maa-alueen verotusarvo pelkästään on reilusti yli 250 000 euroa. Vilppula-Seura järjesti maanantaina 10. huhtikuuta Vilppulan kunnantalon valtuustosalissa keskustelutilaisuuden Koivuniemi-asiassa. Salintäyteinen yleisö suositti yksimielisesti, että Koivuniemen säilyttämiseksi kaupungin omistuksessa ja nykyisessä käytössä vedotaan kaupunginvaltuuston ennen ratkaisevaa kokousta. Vilppula-Seura toivoo, että kaupunginvaltuusto kunnioittaa satamääräisen käyttäjäkunnan toivetta ja osoittaa arvostusta paikallista omaehtoista kulttuurityötä kohtaan päättämällä Koivuniemen säilyttämisestä nykyisessä käytössä ja kaupungin omistuksessa. Vilppulassa 17.4.2017 Vilppula-Seura ry