Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Lääkkeiden riittävyys varmistetaan ja hamstraus estetään ministeriön määräyksellä

Lääkkeiden riittävyyttä ja lääkejakeluketjun toimivuutta varmistetaan sosiaali- ja terveysministeriön torstaina 19. maaliskuuta antamalla määräyksellä, joka perustuu valmiuslakiin. Lääketukkukaupat velvoitetaan asettamaan toiminnassaan etusijalle lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden toimitukset apteekeille, sairaala-apteekeille ja koneellisille annosjakeluyksiköille. Jos tämä toimenpide ei riitä, lääketukkukaupoilla on velvollisuus asettaa lääkemääräyksellä toimitettavat lääkkeet etusijalle. Apteekeilla on velvollisuus asettaa etusijalle lääkevalmisteiden, lääkeaineiden ja lääkkeiden käyttöön tarvittavia välineiden, tarvikkeiden ja sidetarpeiden tilaukset, joilla varmistetaan apteekin tavanomaisen asiakaskunnan tarpeet. Apteekkien tulee välttää tarpeettoman suurien lääketilausten tekemistä lääketukkukaupoille hetkellisistä kysyntäpiikeistä huolimatta. Apteekkien tulee myös ottaa käyttöön poikkeavia toimintamalleja ja tarvittaessa rajoittaa toimintaansa uuden koronaviruksen aiheuttaman altistumisen ehkäisemiseksi. Kela-korvattavia lääkkeitä ei voi enää hamstrata Apteekkien tulee lisäksi varmistaa lääkkeitä toimitettaessa niiden tarkoituksenmukainen käyttö ja toimitus- ja myyntilupaehtojen mukainen luovuttaminen. Lääkemääräystä edellyttävien lääkevalmisteiden osalta toimitus on rajoitettava enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavaan määrään huomioiden KELA:n ohjeistus (Apteekkitiedote 4/2020). Itsehoitolääkkeiden osalta luovuttaminen ei saa ylittää Fimean ylläpitämässä itsehoitopakkausten listassa mainittua ainekohtaisen suurimman hyväksytyn itsehoitopakkauksen lääkemäärää. Jossain päin Suomea on Kela-korvattavia lääkkeitä alettu hamstraamaan yli kolmen kuukauden ajaksi. Tällöin Kela-korvausta ei ole saanut. Tietoa oli tullut jopa 1,5 vuoden hamstrauksista. Ministeriön määräyksillä varmistetaan tarpeenmukaisten lääketilausten toimitukset yhdenvertaisesti kaikkiin Suomen apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin ja koneellisen annosjakelun yksiköihin. Määräyksillä estetään lääkehuoltoketjun kuormittumista ja sellaisten mahdollisten lääkkeiden saatavuushäiriöiden syntymistä, jotka johtuvat hetkellisistä kysyntäpiikeistä, jotka eivät perustu käyttäjien hoidolliseen tarpeeseen.