Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit Verotiedot

Kaupungin organisaatio muuttuu ja kiinteistöveroselvitys sai lisämäärärahan

Ensi vuoden alusta lähtien kaupungin konsernipalvelut toimivat kolmessa lohkossa. Ensimmäisessä ovat talous-, palkka-, toimisto- ja it-palvelut, johtajanaan talouspäällikkö. Toisessa lohkossa on yleishallinto ja kaupunginhallitus, jota johtaa kaupunginjohtaja. Myöhemmin haettavaksi tulee hallintopäällikön viran ja viranhaltija tulee kuulumaan yleishallintoon. Kolmas lohko yhdistää henkilöstöhallinnon, asiointipalvelun, matkailun, markkinoinnin ja viestinnän. Tätä sektoria johtaa henkilöstöpäällikkö. Käsittelyn aikana päätösesitykseen tehtiin muutamia teknisiä tarkennuksia. Organisaatiouudistuksella halutaan vastata paremmin palvelurakenteen tarpeeseen ja tasapainottaa kaupungin taloutta. Tavoitteena on, että vuonna 2021 konsernipalvelun kustannukset ovat yli puoli miljoonaa euroa alhaisemmat kuin vuonna 2018. Kiinteistöveroselvitys kannattaa Esityslistalla ollut projekti rakennusrekisterien tarkistamiseksi hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Mikko Kivilahti , kesk, käytti puheenvuoron asiaa käsiteltäessä. Hän koki projektin tarpeelliseksi, mutta aika kalliiksi, varsinkin viiden vuoden mittaisena. Ensin tälle vuodelle 30 000 euron lisämääräraha ja sitten vielä vuosittain 70 000 euroa. Kivilahti teki esityksen, jossa myönnetään lisämääräraha tälle vuodelle ja vuodelle 2020 se 70 000 euroa, mutta vuoden 2020 lopussa tilannetta tarkasteltaisiin uudestaan. Valtuutettu Arto Lampinen , kesk, kannatti Kivilahden esitystä. Seuranneessa äänestyksessä alkuperäinen esitys sai 22 ääntä ja muutosesitys 13 ääntä, joten alkuperäinen esitys 30 000 euron lisämäärärahasta tälle vuodelle hyväksyttiin kaupunginvaltuuston päätökseksi. Kiinteistöveroselvityksen tarkoituksena on tarkistaa kunnan kiinteistöihin ja rakennuksiin liittyvien tietojen paikkansa pitävyys. Useat kunnat Suomessa ovat teettäneet vastaavan selvityksen ja puutteita tiedoissa on löytynyt, eri arvioiden mukaan 20–60 prosentista kiinteistöjä. Kiinteistöverolla on merkittävä osuus kuntien verotuloissa. Kaupunginjohtaja Markus Auvinen toteaa, että projektissa rakennusrekisterien tarkistamiseksi lähdetään tekemään pitkäjännitteisesti työtä, eikä hän pidä 70 000 euron menoerää vuodessa suurena investointina. Ajantasainen kiinteistötieto tulee maksamaan itseään takaisin kunnalle, vuosikymmenten ajan. Määrärahoja muihinkin kohteisiin Kaupunginvaltuusto päätti lisätä vuoden 2019 investointiosaan 15 000 euron määrärahan Lahdensivunkadun hulevesiviemäröinnin suunnittelua varten ja vuoden 2020 investointiosaan lisätä rakentamista varten määräraha, jonka suuruus selviää suunnittelun jälkeen. Lisäksi myönnettiin kaupunkisuunnittelun vuoden 2019 asiantuntijapalveluihin 12 500 euron lisämääräraha, Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavan suunnittelukustannuksiin. Mänttä-Vilppulan kulttuurijohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ollut asetus opintotoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, koska kulttuurijohtaja on toiminut myös kansalaisopiston rehtorina. Mänttä-Vilppulan kaupungin kansalaisopiston rehtorin tehtävät on uuden sivistysjohtajan rekrytoinnin yhteydessä nähty tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää osaksi sivistysjohtajan tehtävänkuvaa. Kaupunginvaltuusto päättikin muuttaa kulttuurijohtajan viran kelpoisuusvaatimuksiksi, virkaan soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon.