Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Uusi koulukuraattori Taidekaupungin esiopetuksessa ja alakouluissa

Vilppulalainen yhteisöpedagogi ja ammatillinen opettaja Merja Kääriäinen on aloittanut Mänttä-Vilppulan koululaitoksen koulukuraattorina esiopetuksessa ja 1.–6. luokka-asteilla 21. syyskuuta. Aikoinaan 25 vuotta Ruoveden kunnassa vapaa-aikasihteerinä nuoriso- ja kulttuurityötä tehnyt Kääriäinen uskoo korjaavaan liikkeeseen ihmisen elämässä. –Kun tekee virheitä, niitä joutuu korjaamaan. Kukaan ei ole täydellinen, emme me koulun työntekijät eivätkä oppilaat. Jokainen tarvitsee armollisuutta itseään ja muita kohtaan, Kääriäinen sanoo. Tukea varhaisessa vaiheessa Koulukuraattori tukee oppilaiden kasvua, kehitystä ja toimintakykyä ja antaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukea, jotta ongelmat eivät pääse kasvamaan. –Tehtäväni on vaikuttaa tilanteisiin ennalta. Se on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jota säätelee oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Myös lastensuojelulaki sivuaa kuraattorin työkenttää. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Yhteisöpedagogiksi valmistuttuaan vuonna 2009 Kääriäinen kutsuttiin erityisohjaajaksi vuosi sitten lakkautettuun Siivet-yritykseen. –Kohtasin 8 vuoden aikana yli 100 maahanmuuttajalasta ja -nuorta, jotka olivat saapuneet Suomeen yksin. Heidän ikänsä vaihteli 1,5-vuotiaasta 18 vuoteen, minkä jälkeen virallinen suhde katkesi. Kääriäinen pitää lapsia ja nuoria samoina maasta ja kulttuurista riippumatta. –Kokemukset vaihtelevat, ja kulttuurierot täytyy selättää. Lähden siitä, että vuorovaikuttaminen tapahtuu kaksisuuntaisesti. Ei tarvitse ajatella, että pitää tehdä niin kuin aina on tottunut, vaan voi oppia katsomaan asioita myös toisten näkökulmasta. Ei toimita ongelmalähtöisesti Koulukuraattori auttaa monella elämänalueella. Kuraattorin puheille voi hakeutua omatoimisesti tai huoltajan, opettajan, opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan kautta. –Jos on pulmia koulunkäynnissä tai kaverisuhteissa tai elämässä tapahtuu muutoksia, niistä saa keskustella kuraattorin kanssa. En kuitenkaan halua toimia ongelmalähtöisesti, vaan tarve ja näkökulmat löytyvät sitten, kun lapsi kertoo asioistaan. Keskustelut ovat luottamuksellisia, mutta huoltajilla on oikeus tietää, että heidän lapsensa on käynyt juttusillani. Koulumaailma merkitsee Kääriäiselle pienoismallia suomalaisesta yhteiskunnasta. – Koulumaailmassa toimitaan laajapohjaisesti monella yhteiskunnan osa-alueella. Täällä ovat opettajat, psykologit, sosiaalitoimen työntekijät. Keskiössä ovat kuitenkin perheet, joiden kanssa haluamme luoda yhteistyömahdollisuuksia. Kuraattorin työ on kohtaamista, ja asioita katsotaan sekä yksilöiden että yhteisön näkökulmasta. Yhteisöpedagogina voin sukkuloida eri viitekehysten välillä. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Työsarkaa Kääriäisellä riittää, sillä hän toimii Savosenmäen koululla, missä on myös erityisryhmiä, Vilppulankosken koululla, missä hänen työhuoneensa sijaitsee, Kolhon koululla, Koskelan koulun 1.–2. luokilla sekä Miinanhelmen esiopetuksessa. – Kohderyhmä on selkeä. Lapsia on arviolta 600, ja siihen tulevat vielä mukaan heidän perheensä. Ensi alkuun teen kouluille ja luokkiin tutustumiskäyntejä, jotta minut opitaan tuntemaan ja tietämään. Syyt ja seuraukset syyniin Sosiaalisen median voimakas vaikutus lasten ja nuorten elämään saa Kääriäisen mietteliääksi. – Niin kuin kaikessa, myös somessa on hyviä ja huonoja puolia. Lapset tarvitsevat tukea asioiden syy- ja seuraussuhteiden käsittelyyn, ja tähän me aikuiset pyrimme löytämään toimivia keinoja. Kääriäinen on erikoistunut muun muassa rakentavan vuorovaikutuksen rakentamiseen lapsille ja nuorille. – Minulla on art-menetelmän pätevyys. Art tulee englannin kielen käsitteestä aggression replacement training eli vihanhallintakoulutus. Kyse on vuorovaikutuskeinojen työkaluvalikoimasta, joiden avulla voidaan auttaa esimerkiksi vetäytyviä tai vihaisia lapsia ja nuoria pääsemään tilanteensa tasalle ja käsittelemään tunnereaktioitaan yhteisönsä jäsenenä. Juttu jatkuu kuvan jälkeen. Empaattisuus, läheisyys, rakkaus, hyväksyntä ja terve uteliaisuus ovat käsitteitä, joita Kääriäinen haluaa nähdä ja pitää yllä koulumaailmassa. Sosiaalisia taitoja opetellaan myönteisyyden kautta. – Harjoittelemme esimerkiksi arvoja ja tutkimme lasten kohtaamia tilanteita mallintamisen kautta. Kun lapset tekevät harjoituksia, he näkevät, mikä on mallin merkitys. Käytännön toiminta puhuu enemmän kuin sanat. Jokainen meistä tarvitsee hyvän elämän esimerkkejä. – Lapset on tehty maailmaan, että he jatkaisivat tätä elämää ja voisivat hyvin. Koulukuraattorin työ on pitkälle hyvinvoinnin tukemista, Kääriäinen toteaa. Kääriäinen on säännöllisesti tavattavissa Taidekaupungin kouluilla. Henkilökohtaisiin tapaamisiin sovitaan tapaamisaika erikseen.