Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Sassin alueen rantojen täytölle haetaan lupaa – Rantojen rakentaminen aloitettaneen tänä vuonna

Sassin alueen kiitotien laajennuksen ja asuinalueen rakentamisen mahdollistavalle ranta-alueen täytölle haetaan parhaillaan lupaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Lupaa Sassin alueen vesistötäytölle hakee Mänttä-Vilppulan kaupunki. Samalla hakemuksella kaupunki hakee myös valmistelulupaa, mikä käytännössä tarkoittaa lupaa ryhtyä hankeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Kaupunki hakee valmistelulupaa kuivan maan puolelta tehtäviin eroosiosuojaustöihin, joissa rannassa tällä hetkellä kasvavaa puustoa kaadetaan ja aluetta muokataan maanrakennustöitä varten. Sassin alueella vesistötäytöllä pidennetään kiitotietä ja parannettaan asuinalueen rantaan. Kiitotien ja siihen liittyvien rullausteiden suunnitelmien mukainen rakentaminen vaatii kiitotien koillispäässä rannan ruoppaamista ja louherakenteista täyttöä. Lupahakemussuunnitelman mukaan vesialueelta ruopataan pois noin 0,5—5 metrin paksuinen erittäin löyhä eloperäinen sekä puuta sisältävä kerros. Alustavasti ruopattavaa on noin 6000—8000 kuutiometriä. Ruoppauksen jälkeen vesialue täytetään louheella ja pinta kiilataan karkealla murskeella ja tarvittaessa myös kuitukankaalla ennen väylien rakennekerrosten tai viheraluetäyttöjen tekemistä. Louhetäytön suuruus on karkeasti arvioiden noin 6000—8000 kuutiometriä. Asuinalueen vesialueelta ruopataan pois noin puolen metrin paksuinen hakekerros. Ruopattavaa on alustavan arvion mukaan 8000 kuutiometriä. Asuinalueen vesistötäyttö tehdään perusmaan pinnalle suodatinkankaan päälle karkealla hiekalla, jota arvioidaan kuluvan noin 5000 kuutiometriä. Täyttö aloitetaan nykyisestä rantaviivasta etelään edeten. Ruoppaus- ja täyttöalueen reunaan tehdään eroosiosuojausrakenne esimerkiksi pienlouheesta. Kaiken kaikkiaan hankkeeseen sisältyy noin 15 500—17 500 kuutiometriä ruoppausta ja noin 12 500–14 500 kuutiometriä täyttöä. Täytettävän vesialueen syvyys on noin 1,5 metriä. Sassin alueen vesistötäyttö kestää yhden avovesikauden ajan ja työ on tarkoitus aloittaa tänä vuonna. Hankkeen haittavaikutukset ovat rakentamisajan melua ja vesirakentamisen yhteydessä ilmenevaa veden samentumista. Hankealue eristetään samentumien leviämisen estämiseksi töiden ajaksi muusta vesistöstä. Rakentaminen ei haittaa vesistön käyttöä eikä se vaikuta merkittävästi luonnonympäristöön. Ympäristön tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että hankealueen sedimenteissä on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Sassin alueen vesistötäyttö liittyy alueelle kaavoitetun Air Park -tyyppisen asuin- ja loma-asutusalueen suunnitelmien toteuttamiseen sekä pienlentokoneiden kiitoradan käyttöön ottamiseen. Sassin vesistötäyttöä koskeva lupahakemus on nähtävillä Avin lupatietopalvelun verkkosivuilla sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston virallisilla ilmoitustauluilla. Muistutukset ja mielipiteet hakemuksesta tulee jättää 13. toukokuuta mennessä Aviin.