Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Hulipasjärven kunnostushanke sai 40 000 euron avustuksen ely-keskukselta

Hulipasjärven vesiyhteisö on saanut Pirkanmaan ely-keskukselta 40 282 euron avustuksen Hulipasjärven kunnostamiseen vedenkorkeutta nostamalla. Vesiyhteisö nostaa Hulippaan keskivedenkorkeutta rakentamalla pohjapadon Sahajokeen. – Avustussumma käytetään padon rakentamiseen ja sen huoltotöihin sekä vesilainmukaisen luvan hankintakustannuksiin. Lisäksi summasta maksetaan keskivedenpinnankorotuksesta tulevia vettymishaittoja, kertoo vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen Pirkanmaan ely-keskuksesta. Hulipasjärven vesiyhteisön lisäksi lähialueelta 9000 euron avustuksen sai Ruoveden Jouttenuksen järviketjun suojeluyhdistys Jouttenuksen kunnostamiseen. Avustuksella on tarkoitus tehdä muun muassa syvänteiden ilmastusta, vesikasvien poistoa, vedenlaadun seurantaa sekä lahnojen poistopyyntiä. Myös Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys sai avustusta Pirkanmaan haja-apu 2019 -hankkeeseen. –Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä kuormitusta vähentävissä pintavesihankkeissa. Avustusta on myönnetty ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa olevien vesien tilan parantamiseen. Lisäksi avustuksilla on edistetty haja-asutuksen jätevesineuvontaa ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa, kertoo Mäkynen. Vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin Pirkanmaan ely-keskus myönsi Pirkanmaan alueella avustusta yhteensä noin 196 000 euroa. Hakemuksia tuli 23 ja avustettavia hankkeita on yhteensä 21 eri puolilla Pirkanmaata. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö jakavat määrärahat ely-keskuksille. Ympäristöministeriön määrärahoista Pirkanmaalla avustettiin 17 hanketta 133 000 eurolla ja maa- ja metsätalousministeriön osuus oli 4 hanketta ja 63 000 euroa. Ely-keskuksien käytettävissä olevaan avustusmäärärahaan vaikuttavat saapuneiden avustushakemusten määrä, hankkeiden merkittävyys ja niiden kustannukset.