Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Mielipide: Suunnitellut koulutusleikkaukset uhkaavat lasten ja nuorten saaman opetuksen laatua ja määrää

MIELIPIDE Mänttä-Vilppulan lapset ja nuoret ovat siirtyneet koronatilanteen vuoksi etäopetukseen. Päiväkodeissa ja luokilla 1-3 on maan hallituksen linjausten vuoksi mahdollista saada lähiopetusta. Opettajat ja oppilaat opettelevat käyttämään lukuisia eri tapoja hoitaa oppimista ja opiskelua etänä, jotta pystyisimme estämään tai ainakin hidastamaan kaikkialla riehuvan pandemian huippua ja tasaamaan terveydenhuollon kuormittumista. Opettajat ovat pyrkineet lyhyellä varoajalla ottamaan haltuun erilaisia digitaalisia oppimisalustoja, digitaalisia materiaaleja sekä etäyhteyksien kautta toimivaa reaaliaikaista opetusta joko kuva- tai ääniyhteydellä tai molemmilla. Oppilaat ja huoltajat ovat myöskin samojen haasteiden edessä. Mänttävilppulalaisissa kodeissa on havahduttu huomaamaan koulun ja sitä myötä oppimisen merkitys ehkä aiempaa paremmin. Oppilaat ovat joutuneet ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta oppimisestaan, työskentelystään ja ennen kaikkea säännöllisestä vuorokausirytmistä, joka ei tässä tilanteessa läheskään kaikilta onnistu. Jotkut oppilaat ovat itseohjautuvampia kuin toiset eikä kaikilla huoltajilla ole aikaa tai kykyä vahtia eikä auttaa lastaan tai nuortaan. Samaan aikaan kaupungissamme käydyt yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa on saatu päätökseen. Merkittävä osa suunnitelluista leikkauksista esitetään tehtäväksi sivistystoimesta. Tämä tarkoittaa konkreettisesti leikkaamista lapsilta ja nuorilta varhaiskasvatuksessa sekä peruskoulussa. Suunniteltu perusopetuksen tuntimäärän laskeminen valtakunnallisen opetussuunnitelman minimiin leikkaa oppilaiden saaman opetuksen määrää merkittävästi. Se tarkoittaa enimmillään lapsen ja nuoren peruskoulun aikana jopa kokonaista lukukautta vähemmän opetusta verrattuna nykyiseen. Se tarkoittaa opetuksen tarjonnan karsimista ja opetuksen sisältöjen yksipuolistumista. Se tarkoittaa kevyemmin eväin jatkokoulutukseen siirtymistä. Opetusryhmien suurentaminen merkitsee muutosta oppimisolosuhteissa; levottomuuden ja häiriötekijöiden lisääntymistä, työturvallisuuden heikkenemistä erityisesti oppiaineissa, joissa on käytössä esimerkiksi teräviä välineitä. Kun ryhmä on suurempi, opettajalla on vähemmän aikaa yksittäiselle oppilaalle, jolloin opetuksessa mukana pysyminen vaikeutuu. Yhä useampi oppilas putoaa tahdista ja erityisopetuksen tarve tulee lisääntymään. Koska inkluusion myötä luokissa on jo nyt integroituna erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita, eivät nykyisenkään erityisopetuksen resurssit kunnolla pysty vastaamaan todelliseen tarpeeseen. Mänttä-Vilppulassa on sekä yksityisiä lastensuojeluyksiköitä että vastaanottokeskus, joihin voi yllättäen tulla kesken lukuvuoden suurikin määrä lapsia ja nuoria. Ryhmäkokojen suuruus pitäisi olla maksimissaan kaksikymmentä oppilasta, jotta riskit voitaisiin minimoida, ryhmissä olisi tarvittaessa tilaa uusille oppilaille ja kaikkien oppiminen voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla varmistaa. Sivistystoimen resursseja pitäisi ajatella pitkällä aikavälillä nopeiden leikkausten sijaan. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen negatiiviset vaikutukset tulevat näkymään leikkausten myötä nopeasti ja ne ovat pitkäaikaisia. Massiiviset leikkaukset, jotka kohdistuvat varhaiskasvatukseen tuovat mukanaan huolen varhaiskasvatuksen laadun säilymisestä. Varhaiskasvatuslain toteutuminen ja pedagogiikan tason ylläpitäminen ja kehittäminen vaarantuvat. Nopeiden säästöjen haku voi pahimmillaan aiheuttaa merkittäviä menojen lisäyksiä toisaalla kaupungissa. Sivistystoimen leikkaukset lisäävät koulupudokkaiden määrää ja lisäävät kustannuspaineita mm. sosiaalipalveluissa. Opettajille on tuntimäärien vähentämisen myötä tulossa pysyviä leikkauksia palkkaan. Leikkausten myötä oppilasmäärä ei kuitenkaan nyt vähene, ryhmäkokojen suurentuessa luokissa istuu kerralla enemmän oppilaita. Opettajat tekevät käytännössä saman työmäärän haastavammissa olosuhteissa leikatulla palkalla. Kokeita ja töitä on edelleen arvioitavana sama määrä, kirjoitelmia edelleen luettavana sama määrä, aikaa kuluu edelleen saman verran. Opettajat niin varhaiskasvatuksessa kuin kouluissa kokevat leikkaukset yhdenvertaisuuden vastaisiksi ja resurssien leikkaukset vievät mahdollisuuden suoriutua työssään hyvin. Tämä aiheuttaa ongelmia työssä jaksamisessa ja tulee näkymään lisääntyvinä sairaspoissaoloina, joita opettajilla on tähän mennessä ollut vähän. Oppilasmäärä on Mänttä-Vilppulassa laskeva ja vähennykset voitaisiin tehdä pidemmällä aikavälillä hallitusti, kun kerran haetaan rakenteellisia, pysyviä leikkauksia. Nyt sivistystoimeen suunnitellut leikkaukset kahden miljoonan kokonaispotista ovat yli kolmannes. Lapsilta ja nuorilta on helppo säästää – he kun eivät äänestä. Leea Sultani, OAJ:n Mänttä-Vilppulan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Elmo Heikkinen, pääluottamusmies, JUKO ry