Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Blogit

Aluevirasto valvontapäätös kantelusta: Mäntänvuoren kotihoidossa tulee olla riittävä määrä ammattitaitoista henkilöstöä ja lääkehoidon osaamisesta pitää varmistua

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen Mäntänvuoren Terveys Oy:n kotihoidosta. 18. huhtikuuta annettu päätös koskee aluehallintovirastoon 1.10.2015 saapunutta kantelua. Aluehallintovirasto kiinnittää Mäntänvuoren Terveys Oy:n huomiota kotihoidon asianmukaiseen järjestämiseen. Kotihoidossa tulee olla riittävä määrä ammattitaitoista henkilöstöä. Päätöksen mukaan henkilöstön vaihtuvuutta tulee pyrkiä aktiivisin toimenpitein ehkäisemään. Palveluntuottajan tulee varmistua henkilöstön riittävästä lääkehoidon osaamisesta ja muusta ammattitaidon ylläpitämisestä asiaankuuluvilla koulutuksilla. Aluehallintovirasto kiinnittää Mänttä-Vilppulan peruspalvelulautakunnan huomiota alueellaan tuotettavien sosiaalipalvelujen valvontaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 34. pykälän mukaisesti. Kaupungin tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin mahdollisten puutteiden ilmetessä ja lisäksi ilmoittaa valvonnassa tietoon tulleista Mäntänvuoren Terveys Oy:n kotihoitoa koskevista puutteellisuuksista tai epäkohdista aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto toteaa, että valvonta-asia on vanha, ja valvonnan kohteena olleissa asioissa on saattanut tapahtua muutoksia. Aluehallintovirasto päättää valvonnan. Peruspalvelulautakunta merkitsee päätöksen tiedoksi 22. toukokuuta. Lautakunnalle esitetään, että kotihoidon valvontaan kiinnitetään jatkossa erityistä huomiota.