Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit Verotiedot

Yhdistykset tuovat elinvoimaa mutta tunnistavatko kunnat riittävästi vapaaehtoistyön merkityksen

Yhdistykset ovat valtava rikkaus kunnille, mutta kuinka hyvin niiden vapaaehtoistyö tunnistetaan kunnissa? PoKo ry:n tekemä raportti kertoo Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain kunnissa olevan suuria eroja. Yhdistysten ongelmista suurimmat liittyvät rahan niukkuuteen ja vapaaehtoisten jaksamiseen. Pirkanmaan Järjestö 2.0. -hankkeen kyselyssä Pirkanmaan yhdistyksille 67 prosenttia ilmoitti, että niiden yhdistyksessään toiminta supistuisi, ja 19 prosenttia vastasi toiminnan loppuvan kokonaan, mikäli kunnan tuki päättyisi. Yhdistykset saavat vähän rahallista avustusta Kuntien tuki yhdistyksille on sangen pientä. Kyselyyn vastanneista yhdistyksistä 68 prosenttia sai kunnan avustusta vuonna 2017 alle 5 000 euroa. – Tämän voidaan kertovan kahdesta asiasta: ensinnäkin pääosa yhdistyksistä toimii hyvin pienellä budjetilla, ja toisaalta kuntien muut yhdistykselle kohdistamat tuet, kuten maksuttomat toimitilat, ovat yhdistysten näkökulmasta tärkeitä, todetaan Pokon raportissa. Rooli korostuu hyvinvoinnissa Yhdistysten rooli ihmisten hyvinvoinnissa korostuu tulevaisuudessa. Jo nykyisin monet liikunta- ja kulttuurijärjestöt pyörivät vapaaehtoistyöllä samoin kuin lasten, nuorten ja ikäihmisten erilaiset toiminnot. Raportin mukaan yksi suuntaus on, että ihmisten sitoutuminen vapaaehtoistyöhön on muuttunut projektinomaiseksi. – Ollakseen kumppaneita kunnalle yhdistysten pitää säilyä vahvoina, raportti muistuttaa. Yhdyshenkilö voisi parantaa kunnan ja yhdistyksen suhdetta Raportti esittää kuntiin järjestöyhdyshenkilöä tai järjestöagenttia, joka toimisi yhdistysten ja kuntien toimintojen linkkinä. PoKon toiminta-alueella tilanne on Pirkanmaalla keskimääräistä huonompi, sillä vain Juupajoella ja Ruovedellä on järjestöagentti. Raportti esittääkin järjestöyhdyshenkilöä Mänttä-Vilppulan ja Virtain kaupunkiorganisaatioon. Juupajoki on esimerkillisesti hoitanut yhdistysten ja kunnan yhteistyötä yli 20 vuotta ja työ on laajentunut käsittämään viime vuosina kaikki yhdistykset niin sanotussa kuntatiimissä. Yhteistyön tärkeys on tunnistettu selkeästi kunnan strategiassa. Muissa kunnissa ei olla näin pitkällä. Urheiluseurojen kanssa tiivistä yhteistyötä Mänttä-Vilppulassa kaupunki tekee yhteistyötä yhdistysten kanssa toimialoittain. Erityisen tiivistä yhteistyö on kaupungin ja urheiluseurojen välillä. Mänttä-Vilppulassa erikoisuutena on yhdistysten suuri määrä kuntaliitosten vuoksi. Ruovedellä kylät ovat isossa roolissa kunnan kanssa tehtävässä yhteistyössä. Useassa kylässä toteutettavat laajakaistahankkeet ovat lujittaneet tätä yhteistyötä. Raportti tunnistaa monta hyvää esimerkkiä alueelta. Mänttä-Vilppulassa toimiva Huippu-urheiluakatemia on yksi konkreettinen malli urheiluseurojen yhteistyöstä. Kolhon ja Pohjaslahden kylissä kaupungin omistamat liikuntapaikat hoidetaan paikallisten yhdistysten voimin. Vilppulan Tähti toimittaa vierasjoukkueille tietoa alueen ruoka- ja majoituspaikoista. Yhdistysten kautta saatava paikallistuntemus on kunnissa tunnistettu. Vapaamuotoisesti organisoitunut neljäs sektori vasta tulossa Neljännen sektorin toiminta on tulossa kuntiin, mutta muutamia kelpo esimerkkejä raportti nostaa: Reko-ruokapiirit ja Mää oon Mänttästä -festivaali. – Neljännen sektorin pop up -toiminta on eräs tapa toimia yhdessä. Vain tapahtuma kerrallaan toimintaan sitoutumista edellyttävä toimintatapa saattaisi tuoda mukaan uusia toimijoita, raportti esittää. Leader PoKo ry toteutti kuntia ja yhdistyksiä koskevan kehityshankkeen 1.6.2018–30.4.2019. Hanke koski Mänttä-Vilppulan, Juupajoen, Ruoveden ja Virtain kuntia. Raportti sisältää kunnille toimenpide-ehdotuksia yhdistysten toiminnan vahvistamiseksi. Kunnat ovat keskenään hyvin erilaisia kumppaneita yhdistyksille. Juupajoella yhdistykset ovat selkeimmin mukana kunnan strategiassa.