Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit Verotiedot

Kuitusavea, lentotuhkaa ja kaivettua maa-ainesta halutaan hyödyntää sekä välivarastoida Sassissa – Ympäristölupahakemus nähtävillä vielä viikon

Mänttä-Vilppulan kaupunki hakee lupaa teollisuuden prosessijätteiden eli kuitusaven ja lentotuhkan, sekä kaivettujen maa-ainesten välivarastoinnille sekä hyötykäytölle Sassin alueen maarakentamisessa. Ympäristölupahakemuksen mukaan hyötykäytön tavoitteena on korvata luonnonmateriaaleja kustannustehokkaasti ja turvallisesti teollisuudessa syntyvillä jätemateriaaleilla sekä alueelta pois kaivettavilla ylijäämämailla. Tavoitteena on pyrkiä minimoimaan kaatopaikalle ajettavan maa-aineksen määrä lentopaikan rakentamisen aikana. Maisemointia ja vallirakenteita maa-aineksesta Sassin lentopaikalla tehtyjen ympäristöteknisten tutkimusten perusteella lentopaikan maa-alueelta löydettiin noin 19 000 kuutiota poiskaivettavaa maa-ainesta. Ranta-alueilla arvioidaan olevan noin 18 500 kuutiota poistettavia ruoppausmassoja. Poistettava maa-aines seulotaan, lajitellaan, välivarastoidaan ja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti alueen maisemointiin, vallirakenteisiin ja täyttöihin. Maa-aines ja ruoppausmassat pyritään ensisijaisesti hyödyntämään sellaisenaan tai esikäsiteltynä. Pilaantuneet tai ohjearvojen pitoisuudet ylittävät maa-ainekset ja massat toimitetaan niille soveltuvaan käsittelyyn tai loppusijoituspaikkaan. Hyödynnettävien massojen teknistä laatua voidaan tarvittaessa parantaa esimerkiksi Mäntän Energian ja Jämsänkosken voimalaitoksilta syntyvällä kuivalla lentotuhkalla. Lentotuhkaa hyödynnetään myös Sassin kiitotien päällysrakenteissa. Metsä Tissuen Mäntän tehtaalla keräyspaperin käsittelystä syntyvää kuitusavea sekoitetaan muuhun kasvukerrosmateriaaliin ja hyödynnetään Sassin lentopaikan viherrakenteissa. Hyödynnettävä kuitusavimäärä on maksimissaan 1000 tonnia ja viheraluetta rakennetaan kuitusaven avulla enintään noin 5,4 hehtaaria. Suunnitelmissa rakentaa neljän hehtaarin varastokenttä Lupaa haetaan myös Sassin alueella hyödynnettävän kuitusaven, lentotuhkan ja kaivettujen maa-ainesten sekä puupitoisen ruoppausmassan välivarastoinnille nykyisen kiitotien junaradan puoleisen pään luoteis- ja pohjoispuolelle. Teollisuuden jätteiden varastointia ja käsittelyä varten alueelle rakennetaan maksimissaan neljän hehtaarin murske- ja sorapintainen varastokenttä. Kentälle rakennetaan tarvittaessa myös heikkolaatuisten maa-ainesten teknisen laadun parantamista varten käsittelyaltaat. Alueen rakentamisessa syntyvien ylijäämämaiden ja ruoppausmassojen välivarastoinnille varataan alueita Sassin lentokentän junaradan puoleisen pään molemmin puolin sekä ruoppausalueen viereiseltä ranta-alueelta. Pilaantumattomia maa-aineksia varastoidaan maksimissaan 50 000 tonnia vuodessa ja enintään neljä vuotta. Muita massoja välivarastoidaan ja käsitellään alueella enintään 20 000 tonnia vuodessa. Maa-ainesten, lentotuhkan ja kaivettujen massojen varastointi ei aiheuta kaupungin mukaan ylimääräistä kuormitusta ympäristölle. Työt alkavat ensi vuoden alussa Jätteenkäsittelyyn liittyvät työt aloitetaan Sassin alueella keväällä 2020. Ruoppaus- ja täyttötyöt aloitetaan aikaisintaan vuoden 2020 alussa, koska osa ranta-alueesta on vuokrattu Keurusselän pursiseuralle vuoden 2019 loppuun asti. Alustavan aikataulun mukaan työt Sassissa kestävät kolme vuotta. Työt toteutetaan 2–3 vaiheessa kesinä 2020–2022. Läjitys- ja käsittelyalueiden siivous- ja viimeistelytyöt tehdään vuonna 2023. Samalla hakemuksella kaupunki hakee ympäristölupaa lentopaikkatoiminnalle. Lentopaikalla liikennöivät tyypilliset pienet yleisilmailukoneet. Lentopaikan ympäristöluvan myöntämisen jälkeen lentopaikan rakentamislupaa voidaan hakea Traficomilta. Sassin lentopaikkatoiminta aloitetaan kentän valmistuttua vuonna 2022. Sassin alueen ympäristölupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä 14.10. asti Mänttä-Vilppulan kaupungintalolla. Mahdolliset muistutukset tulee jättää 14. lokakuuta mennessä.