Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Mielipide: Vielä Sassista - 11 valtuutettua perustelee kantaansa

Mielipidekirjoituksessa (KMV 4.3.) ”Päättäjiltä Sassista” avattiin hyvin päätöksentekoa koskien Sassi-hanketta. Myös kaupunginhallituksen ja –valtuuston puheenjohtajien haastattelussa (KMV 7.3.) kerrottiin, että valtuutettuja on tiedotettu hankkeen etenemisestä useissa seminaareissa. Me allekirjoittaneet ja hankkeen puolesta äänestäneet olemme samaa mieltä hankkeen valmistelusta ja siihen liittyvästä tiedotuksesta valtuutetuille. Tietoa päätöksentekoon on saanut myös pyydettäessä suoraan viranhaltijoilta ja valtuutetun velvollisuus on hankkia tarvitsemaansa tietoa päätöksentekonsa tueksi. Sassin hankkeen osalta pitää muistaa, ettei kaikki tieto liity kaupungin päätöksentekoon vaan on hankkeeseen osallisten erillisten yhtiöiden asioita. Niistä vastaavat yhtiöistä vastuussa olevat tahot kutakin yhtiötä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Valtuustokäsittelyn (27.1.2020) jälkeen eri medioissa on kirjoitettu paljon Sassista. Esille tuodut asiat kuulostavat huolestuttavilta, mutta hanketta on kuitenkin valmisteltu vuosia. Hankkeen toteuttamiskelpoisuus, sopimusjuridiikka ja toimijoiden taustat on selvitetty eri asiantuntijoiden toimesta. Jos jotain sellaista olisi tullut esille valmistelussa, minkä olisi nähty vaarantavan kaupungin ja kuntalaisten edun, ei hanke olisi edennyt julkiseen päätöksentekoon. Mekin olemme kyseenalaistaneet, olleet kriittisiä, etsineet ja pyytäneet lisätietoja, jotta pystyimme parhaan taitomme mukaan toimimaan kuntalaisten parhaaksi. Jos valmistelun aikana tai päätöksenteon jälkeen olisi tullut esille jotain sellaista, minkä vuoksi Sassi-hanketta olisi tarkasteltava uudelleen, näin olisimme tehneet. Mitään uutta ei kuitenkaan ole tullut esille. Valtuutettuina päätöksentekomme rajoittuu kaupungille kuuluviin asioihin ja seisomme edelleen demokraattisesti syntyneen valtuustopäätöksen takana. Mielipide-erot ovat sallittuja ja kuuluvat päätöksentekoon. Olisimme ilman muuta hyväksyneet demokratian periaatteiden mukaisesti syntyneen päätöksen olisi se ollut mikä tahansa Sassin hankkeen kannalta. Kehittämiseen liittyy aina riskejä. Sassin hanke on varsin mittava kokonaisuus, mutta hankkeen riskit kaupungin näkökulmasta on saatu rajattua kohtuullisiksi. Riskien hallintaan kuuluu kokoaikainen kaupungin etujen valvonta ja ennakointi riskien toteutumisesta. Uusien päätöksien tekeminen tulee olla myös mahdollista. Nyt jos koskaan on tärkeää Mänttä-Vilppulan elinvoimaisuuden kehittäminen ja muuttotappion kääntäminen muuttovoitoksi. Sassi tuo työtä koko seutukunnalle rakentamisesta lähtien ja Sassin aluetta kehitetään myös kaupunkilaisia varten. Sassihan on paljon muutakin kuin lentokenttä. Julkinen ja yksityiskohtainen tiedotus Sassin hankkeesta ei ole yksittäisten valtuutettujen vastuulla. Tiedotuksesta vastaa kaupunkiorganisaatio ja kaupunginjohtajan blogissa onkin avattu hanketta ja vastattu myös moniin esillä olleisiin kysymyksiin. Jani Frisk (ps), Henna Hakala (vihr), Mikko Kivilahti (kesk), Anna-Liisa Liettyä (kesk), Alli Mäkinen (kesk.), Janne Peltola (kesk), Arto Pirttilahti (kesk), Tea Pirttilahti (kesk), Timo Rauhalammi (kd), Leea Sultani (vihr) ja Hilkka Ylä-Pynnönen (oma ryhmä)