Ladataan
Uutiset Elämänmeno Puheenvuoro Urheilu Koronavirus Näköislehti Live Kaupallinen yhteistyö Blogit

Hirvivahinkokorvauksia maksetaan Pirkanmaalla liki 50 000 euroa

Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille Pirkanmaalla tänä keväänä liki 50 000 euroa. Suomen metsäkeskuksen mukaan summassa on vain hienoista kasvua edellisvuoteen verrattuna. Korvaussumma oli edellisvuonna Pirkanmaalla noin 48 000 euroa. Metsänomistajat hakivat vuonna 2018 vilkkaasti korvauksia hirvituhoista. Hirvieläinten aiheuttamia metsätuhoja korvataan koko maassa 2 miljoonalla eurolla. Viime vuonna korvauksia maksettiin metsänomistajille 1,4 miljoonaa euroa. Suomen metsäkeskus maksaa korvaukset metsänomistajille viime vuonna arvioitujen tuhojen perusteella. – Pirkanmaalla korvaushakemusten määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2017. Korvaussumma tosin nousi vain noin 10 prosenttia. Tätä selittää se, että viime vuonna tuhot olivat lievempiä. Esimerkiksi kokonaan uudelleen metsitystä on tarvinnut käyttää vähemmän, sanoo elinkeinopäällikkö Ari Lähteenmäki Suomen metsäkeskuksesta. Metsäkeskus arvioi viime vuonna hirvieläinvahinkoja 4 800 hehtaarin alalla koko maassa. Hirvivahinkokorvausrahat tulevat valtion varoista, jotka kertyvät metsästäjien hirvilupamaksuista. Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja, mikä heikentää taimikon kasvua. Vahingot ovat lisääntyneet viime vuosina myös taimikkovaihetta varttuneemmissa metsissä. Metsänomistajat voivat hakea Metsäkeskuksesta korvausta hirvituhoista. Korvaus maksetaan, kun vahinkokriteerit täyttyvät ja tuhojen laajuus ylittää 170 euron korvauskynnyksen.