Tuulivoimahanke vireillä: Käykää luottamushenkilöt Metsomäessä ja selvittäkää, mistä päätätte!

Metsomäen kohdalla hankkeen haitat ylittävät mielestämme kaupungille odotettavissa olevat hyödyt, arvioi kirjoittaja.

”Kiinteistöjen arvo paikkakunnallamme ei ole korkea ja asuntojen myyntiajat ovat pitkiä. Tuulivoimalan läheisyys ei ole mahdollisille uusille asukkaille vetovoimatekijä eikä välttämättä pitovoimatekijä nykyisille asukkaille”, pohtii kirjoittaja. Kiinteistöjen arvokehitys puhutti myös Metsomäen yleisötilaisuudessa tiistaina 14. maaliskuuta

18.3. 12:00

Kaupungissamme on vireillä tuulipuistohanke. Kiitos Eurowind Energylle tiistaina 14.3. Kolhon koululla järjestetystä yleisötilaisuudesta ja Kolhon Kyläyhdistykselle kahvituksesta. Laaja osallistaminen ja paikallisten kuuleminen on kaupunkimme päivitetyn strategian mukaista toimintaa. Tilaisuus sai aikaan paljon keskustelua, jota haluamme jatkaa.

Kiinteistöjen arvo paikkakunnallamme ei ole korkea ja asuntojen myyntiajat ovat pitkiä. Tuulivoimalan läheisyys ei ole mahdollisille uusille asukkaille vetovoimatekijä eikä välttämättä pitovoimatekijä nykyisille asukkaille. Entä rantarakentaminen ja vapaa-ajan asunnot? Kiinnostaako Ukonselän ranta enää mökkikohteena? Miten tuulivoimala vaikuttaa loma-asuntojen vuokraustoimintaan alueellamme? Melu- ja näköhaitta ei rajoitu ainoastaan Kolhoon.

”Metsomäen kohdalla hankkeen haitat ylittävät mielestämme kaupungille odotettavissa olevat hyödyt.”

Valtaosaan naapurikunnistamme sekä Pirkanmaalla että Keski-Suomessa on jo suunnitteilla tuulivoimaloita. Useimmissa näistä kunnista tuulivoimapotentiaali on tunnistettu maakunnallisissa tuulivoimaselvityksissä. Pirkanmaan liiton selvityksessä (2012) ei esitetty Mänttä-Vilppulassa olevan tuulivoimapotentiaalia. Pitäisikö tämä kääntää eduksemme? Voisimmeko erottua asuinpaikkana, jossa tuulivoimaa ei rakenneta asutuksen läheisyyteen?

Tuulivoimaloiden aiheuttamasta melu-, vilke- ja infraäänikuormituksesta on löydettävissä keskenään ristiriitaisia tutkimustuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) osallistui vuonna 2017 tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista tehtävään selvitykseen. Selvityksen tärkein johtopäätös oli, että pitkäaikaisen altistumisen haittoja ei voida täysin sulkea pois, koska asiaa on toistaiseksi tutkittu vähän.

Tuulipuiston välittömässä läheisyydessä Keuruun puolella on kaksi luonnonsuojelualuetta, joista toinen rajautuu Eurowind Energyn vuokraamaan alueeseen ja toisen lajistoon kuuluu tiettävästi liito-orava. Ympäristövaikutusten arvioinnin tullessa ajankohtaiseksi tuulipuiston vaikutus luonnonsuojelualueille tulee selvitettäväksi kuin myös ympäristöluvan hakeminen.

Rohkaisemme kaikkia luottamushenkilöitä käymään Metsomäessä tai vähintään tutustumaan kohteen sijaintiin kartalla. Toivomme, että kaikki päätöksenteossa mukana olevat luottamushenkilöt ymmärtävät, mistä päättävät. Emme vastusta tuulivoimaa, mutta Metsomäen kohdalla hankkeen haitat ylittävät mielestämme kaupungille odotettavissa olevat hyödyt.

Anna-Kaisa Pietiläinen

kaupunginvaltuutettu (kesk)

Piia Koivunen

varavaltuutettu (sit.)

Osion tuoreimmat

Luetuimmat

Mainos