Ruoveden tuulivoimalahankkeen välittömässä läheisyydessä on maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen arvokokonaisuus

Pirkanmaan ely-keskuksen mukaan vaikutustenarviointi tulee ulottaa koko sille alueelle, johon tuulivoimalat näkyisivät.

Rambollin tekemä Murskemäen tuulivoimapuiston esiselvitys 2021. Havainnekuva suunnitelluista tuulivoimaloista Ruhalan suunnasta katsottuna

14.12.2022 6:30

Ruoveden Murskemäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmavaihe valmistunut. ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Ruovedelle.

Ely-keskuksen mukaan hankkeen erityispiirteenä on välittömään läheisyyteen sijoittuva merkittävä maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen muodostama arvokokonaisuus. Yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan ely-keskus on antanut lausunnon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma).

Osion tuoreimmat

Luetuimmat

Mainos