Ei syytteitä neljälle valtuutetulle ja yhdelle varavaltuutetulle Sassin hankkeen tietojen paljastamisesta

Neljä Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuutettua ja yksi varavaltuutettu välttyvät syytteiltä Lakeside Airpark Finland -hanketta koskevien tietojen paljastamisesta. Kaupunki jätti poliisille viisikosta tutkintapyynnön vuonna 2020 tuottamuksellisen virkasalaisuuden rikkomisesta.

Kaupunginvaltuutetut Arto Lampinen, Tauno Mäkelä, varavaltuutettu Esko Hakanen (kuvassa ylärivillä) sekä entinen kaupunginvaltuutettu Esa Mikkola ja valtuutettu Pentti Paananen (alarivillä) eivät saaneet syytteitä Sassin tietojen paljastamisesta. Kaupunki jätti heistä tutkintapyynnön poliisille vuonna 2020.

25.1. 15:08

Länsi-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjä Antti Virtanen on antanut päätöksen 22.12.2022 epäillyistä tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisista Mänttä-Vilppulassa.

Epäilyt liittyivät Sassin ilmailuhankkeen eli Lakeside Airpark Finlandia koskevien salassa pidettävien tietojen paljastamiseen, mistä kaupunki jätti poliisille tutkintapyynnön keväällä 2020.

Tutkintapyyntö koski kaupunginvaltuutettuja Arto Lampinen, kesk, Tauno Mäkelä, kesk, Pentti Paananen, vas, Esa Mikkola, sd, ja varavaltuutettu Esko Hakasta, vas. Mikkola ei asettunut seuraavissa vaaleissa enää ehdolle. Kaikki viisi olivat muiden luottamushenkilöiden tapaan allekirjoittaneet salassapitosopimuksen hankkeesta.

Kaupunki epäili valtuutettujen toimineen virheellisesti luottamustoimessaan vuoden 2020 alkupuolella, kun valtakunnallista kohua herättäneestä Sassin ilmailuhankkeesta päätettiin italialaisen osapuolen Osanna Groupin kanssa Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuustossa. Sittemmin Sassin hanke kaatui italialaisen rahoittajan vetäydyttyä koko hankkeesta.

Aluesyyttäjä jätti syytteen nostamatta kaikilta samalla perusteella: epäiltyä rikosta on kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä.

Tapausten asianomistajina ovat Yrke Kiinteistöt Oy ja Mänttä-Vilppulan kaupunki. Asianomistajien mukaan salassa pidettävien tietojen vuodot uhkasivat koko hankkeen toteutumista.

Tuottokorko julki valtuustossa

Mäkelän rikosepäily koski hänen puheenvuoroaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.1.2020. Mäkelä kertoi Sassin hankkeen rahoituksesta tuottokoron, jota hän piti kohtuuttoman korkeana.

Mäkelän käsitys oli, etteivät hankkeen tiedot olleet enää tuossa vaiheessa salassa pidettäviä, koska samana päivänä ennen valtuuston kokousta oli järjestetty suljettu kokous, jossa olivat paikalla valtuutetut sekä sopimuksen toinen osapuoli. Mäkelä oli kokouksessa tiedustellut onko velkamäärä ja korko sovittu, ja molemmat osapuolet vastasivat niiden olleen sovittu.

Mäkelän käsityksen mukaan hankkeen tiedot olivat tuohon osapuolten sopimiseen saakka salaisia, mutta sen jälkeen julkisia.

Lakeside Airpark Finlandin eli Sassin hankkeen arvo oli 250 miljoonaa euroa. Hanke ei ole toteutunut, koska italialainen rahoittaja vetäytyi.

Kolme valtuutettua jätti valituksen

Paananen, Lampinen ja Mikkola jättivät yhdessä kaupunginvaltuuston 27.1.2020 Sassin päätöksestä valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 2.3.2020. Rikosepäilyn mukaan he paljastivat valituksessa salassa pidettäviä asioita, kuten Escrow-sopimuksen tiettyjä kohtia. Kaikki kolme kiistivät syyllistyneensä salassa pidettävien tietojen paljastamiseen.

Kolmikko totesi, että sopimuksen tietoja oli uutisoitu mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi luottamushenkilöille oli jaettu erilaista aineistoa, toisessa kaikki tieto oli avointa, toisissa osa tiedoista oli niin sanotusti mustattu.

Varavaltuutettu Hakanen oli jakanut sosiaalisessa mediassa luottamuksellisen aineiston kuvasisältöä 27.2.2020. Kuvissa näkyi hankkeeseen kehitettyjä konseptiasumisen mallityyppejä. Hakanen oli kertonut käsittäneensä, että ainoastaan sopimus ja selvityksen tekstiosuus olivat salassa pidettäviä, ja hän piti selvityksen salassapitomerkintöjä epäselvinä. Lisäksi kaupunki oli omalla tahollaan julkaissut hankkeesta selvitykseen liittyviä kuvia.

Aluesyyttäjän mukaan asiakirjan kuvissa, joita oli jo aikaisemmin julkaistu, ”kyse ei ole ilmiselvästi liikesalaisuudeksi hahmotettavasta tai ymmärrettävästä tiedosta tai kuvista.”

Yhteisiä päätelmiä

Virkasalaisuuden rikkomista koskeva lainkohta edellyttää, että teko on tehty tahallisesti. Syyttäjän mukaan Lampisen, Paanasen, Mikkolan, Mäkelän ja Hakasen asiassa jää varteen otettava epäilys tahallisuuteen liittyvästä seikasta, että epäilty olisi voinut paljastaa salassa pidettävän tiedon tai asiakirjan. Syyttäjän mukaan valtuutetut rikkoivat myös huolellisuusvelvollisuutta.

”Tekoa on sen haitallisuus sekä siitä ilmenevä rikoksesta epäillyn syyllisyys huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä.”

Aluesyyttäjän mukaan joitain asiakirjan tietoja oli tuotu aiemmin julkisuuteen, joten rajanveto tiedon statuksen suhteen on ollut vaikeaa. Niin ikään kunnallisvalitusasiassa asian selvittäminen on vaatinut valituksen tarkempien perusteluiden esilletuomista.

Lue lisää: Kaupunki jättää neljästä valtuutetusta ja yhdestä varavaltuutetusta tutkintapyynnön poliisille - Luottamushenkilöitä epäillään virheellisestä menettelystä luottamustoimessa

Lue lisää: Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto hyväksyi Sassin 250 miljoonan euron arvoisen hankkeen äänin 28-7

Lue lisää: Osanna ACI Finland Oy vetäytyy Lakeside Airpark Finland -hankkeesta

Lue lisää: Otto Huttunen: Rahoittajan vetäytyminen ei kaada ilmailupuistohanketta

Lue lisää: Mänttä-Vilppulaan suunniteltu miljoonahanke Lakeside Airpark Finland meni nurin hallinto-oikeudessa

Lue lisää: Kaupunginjohtaja: ”Keskustelemme valitusluvan hakemisesta kaupunginhallituksessa”- Yli 3 miljoonan maakaupat rauenneet

Lue lisää: Lentopuistohankkeessa nolo mahalasku

Osion tuoreimmat

Luetuimmat

Mainos