Jätehuoltomääräykset nähtävillä: kompostointiin ja lasipakkausten ja pienmetallin keräysastioiden tyhjennyksiin tulossa muutoksia

Kompostoriin ei esimerkiksi saisi enää laittaa vieraslajeiksi luokiteltujen kasvien siemeniä eikä juuria, jotta vieraslajit eivät leviä kompostimullan mukana.

Elintarvikejätettä kompostoivan on tehtävä ilmoitus alueelliselle jätehuoltolautakunnalle kahta kuukautta ennen kompostoinnin aloittamista tai lopettamista. Kompostoinnin lopettamisesta on myös ilmoitettava jätehuoltolautakunnalle.

Jätehuoltomääräyksiin ehdotetut muutokset ovat nähtävillä, muutokset koskevat kompostointia sekä lasipakkausten ja pienmetallin keräysastioiden tyhjennysväliä.

Kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin ehdotettavat muutokset ovat nähtävillä 19.4.–19.5.2023 alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueen kuntien ilmoitustauluilla ja verkossa jätehuoltolautakunnan verkkosivuilla. Tärkeimmät muutosehdotukset koskevat kompostointia ja kompostointi-ilmoituksen jättämistä sekä lasipakkausten ja pienmetallin keräysastioiden tyhjennysväliä.

Ei vieraslajeja kompostiin

Kompostoriin ei saisi enää laittaa vieraslajeiksi luokiteltujen kasvien siemeniä eikä juuria, jotta vieraslajit eivät leviä kompostimullan mukana.

Kompostorin on myös oltava riittävän tilava, koska kylminä vuodenaikoina kompostoituminen hidastuu tai jopa pysähtyy. Tällä määräyksellä halutaan varmistaa, ettei elintarvikejätettä päädy sekajätteisiin liian pienen kompostorin vuoksi. Kompostoria on hoidettava ja ylläpidettävä huolellisesti, jotta siitä ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittoja.

Biojätteen käsittely on nykyisissä määräyksissä sallittu niin sanotulla bokashi-menetelmällä, jossa jäte fermentoituu aktiivisten mikrobien avulla hapettomassa, ilmatiiviissä astiassa. Ehdotuksessa sallittaisiin myös muut vastaavat menetelmät. Fermentoitu jäte on jälkikäsiteltävä kompostorissa ennen jätteen omatoimista hyödyntämistä. Jätettä ei saa sekoittaa vanhan mullan sekaan ennen jälkikäsittelyä.

Myös käymäläjätteen käsittelyn vaatimuksia ehdotetaan muutettavaksi. Määräyksissä on aiemmin kielletty kuivakäymäläjätteen sekoittaminen muiden jätteiden kanssa, ja nyt se olisi sallittua sellaisissa kompostikäymälämalleissa, jotka on tarkoitettu myös elintarvikejätteen kompostointiin.

Määräyksissä on nyt myös erillinen kohtansa elintarvikejätettä kompostorissa kompostoivan sekä kimppakompostoria käyttävien ilmoitusvelvollisuudesta. Elintarvikejätettä kompostoivan on tehtävä ilmoitus alueelliselle jätehuoltolautakunnalle kahta kuukautta ennen kompostoinnin aloittamista tai lopettamista. Kompostoinnin lopettamisesta on myös ilmoitettava jätehuoltolautakunnalle.

Päätös uusista säännöistä syksyllä

Lasipakkauksille ja pienmetallille ehdotetaan pisimmäksi sallituksi tyhjennysväliksi 52 viikkoa. Aikaisemmin tyhjennysväliä ei ole määritelty jätehuoltomääräyksissä.

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti asettaa kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin ehdotetut muutokset nähtäville kokouksessaan 12.4.2023. Jätehuoltolautakunta päättää ehdotuksesta mielipiteiden ja lausuntojen jälkeen alkusyksyyn mennessä.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueen, johon Juupajoki ja Mänttä-Vilppulakin kuuluvat.

Lähde: Pirkanmaan jätehuolto

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luetuimmat

Mainos